Verzekeraars laten gemeenten opdraaien voor kosten die ze eigenlijk zelf zouden moeten betalen. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Slachtoffers van ongelukken worden voor de letselschade van het kastje naar de muur gestuurd. Het gaat om de kosten die gemaakt worden voor bijvoorbeeld hulp in huis bij mensen die gehandicapt zijn geraakt door een ongeluk.

Van verzekeraars moeten slachtoffers eerst kijken wat ze kunnen claimen bij de gemeente, voordat ze zelf geld uitkeren. Advocaten, gemeenten en experts vinden dat verzekeraars misbruik maken van belastinggeld en dat dit gedrag niet door de beugel kan.
Het gaat om letselschadeslachtoffers die bijvoorbeeld een verkeers- of bedrijfsongeval hebben gehad. Zij kunnen hun schade normaal gesproken verhalen via de aansprakelijkheidsverzekering van de veroorzaker van het ongeluk.
Maar verzekeraars vinden dat slachtoffers bij de gemeente een beroep moeten doen op de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Dat is de regeling waarmee gemeenten mensen ondersteunt die dat nodig hebben om op die manier zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Denk aan een traplift, rolstoel of huishoudelijke hulp.

‘Grove fout’

Uit gesprekken die RTL Nieuws voerde met betrokkenen blijkt dat het de bedoeling is dat slachtoffers eerst naar de gemeente gaan. Dat staat ook in de Handreiking Zorgschade van de Letselschade Raad, waarin onder meer de verzekeraars zijn vertegenwoordigd. Daarin wordt gesproken over de financiering van bepaalde letselschadezaken en daar wordt gezegd dat eerst gekeken wordt of de zorg volledig vanuit publieke middelen kan worden betaald.
Hoogleraar privaatrecht Arno Akkermans vindt die opstelling van de verzekeraars ‘een grove fout’: “Zij moeten gewoon uitbetalen waar mensen recht op hebben. Daarvoor betalen wij premie. Dat hebben we aan de verzekeraars toevertrouwd.”
De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) reageert op de houding van de verzekeraars: “Het is niet in overeenstemming de geldende jurisprudentie op dit punt.” Het is volgens hen in strijd met de keuzevrijheid van slachtoffers.

Regresrecht

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid reageert: “Slachtoffers zijn niet gehouden zich eerst tot de gemeente te wenden voor een beroep op ondersteuning via de WMO 2015, om zich daarna pas tot de aansprakelijkheidsverzekeraar te kunnen wenden.”
De onderzoeksredactie van RTL Nieuws sprak met 17 gemeenten die worstelen met de tijd en het geld dat zij kwijt zijn aan letselschadeslachtoffers die een beroep doen op de voorzieningen van de WMO. Gemeenten kunnen de kosten die ze maken voor letselschadeslachtoffers wel weer verhalen op verzekeraars, via het zogenoemde regresrecht. Maar in de praktijk gebeurt dit nauwelijks omdat dit volgens gemeenten een te duur en ingewikkeld proces is.

Slachtoffers zijn de dupe

De letselschadeslachtoffers zijn helaas vaak de dupe van dit getouwtrek tussen gemeenten en verzekeraars. Een van de slachtoffers reageerde: “Het is een gevecht. Je wordt vermalen tussen letselschadeverzekeraars die niet willen uitkeren en gemeenten die traag werken en geen verstand hebben van letselschade.”
De onderzoeksredactie van RTL Nieuws sprak voor dit onderzoek met gemeenten, letselschadeslachtoffers, WMO-deskundigen, letselschadeadvocaten en andere betrokkenen. Het hele artikel kunt u lezen op de website van RTL Nieuws.

BRON: RTL Nieuws


Wilt u weten waar u met gemaakte kosten ten gevolge van uw letselschade kunt aankloppen? Informeer dan eerst bij een/uw letselschade-expert!