Verzekeraars verwijzen slachtoffers met letselschade soms onterecht ‘dwingend’ door naar gemeenten. Minister De Jonge (Volksgezondheid, CDA) weet dat dit gebeurt, maar dit is volgens hem ‘niet in overeenstemming met het recht’. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om de kosten te verhalen op de verzekeraar als die had kunnen vergoeden.

‘Een verzekeraar van de aansprakelijke partij mag niet van een slachtoffer verlangen dat hij zich eerst tot de gemeente wendt voor een beroep op ondersteuning via de Wet maatschappelijke ondersteuning’ (Wmo), schrijft De Jonge in een antwoord op Kamervragen van onder andere Tweede Kamerlid Michiel van Nispen (SP).
Het slachtoffer heeft de vrijheid om te kiezen tussen gemeente en verzekeraar. Als het slachtoffer besluit dat de publieke voorzieningen het beste voor hem zijn, mag hij deze mogelijkheid benutten. Gemeenten mogen een slachtoffer niet weigeren en naar de aansprakelijkheidsverzekeraar doorverwijzen, maar verzekeraars mogen ook niet standaard verwijzen naar de Wmo.
‘In de praktijk zal de verzekeraar soms wel wijzen op specifieke mogelijkheden bij de gemeente’, schrijft de minister. ‘Gedacht kan worden aan bepaalde voorzieningen die alleen een gemeente kan bieden zoals een invalidenkaart of een urgentieverklaring voor een andere woning.’

Een van de vragen luidt of het klopt dat gemeenten de kosten die ze maken voor letselschadeslachtoffers nauwelijks verhalen op verzekeraars. ‘Het is mij bekend dat het voorkomt dat gemeenten afzien van het verhalen van kosten op verzekeraars’, antwoordt De Jonge. Het is volgens hem een gemeentelijke verantwoordelijkheid om, ‘indien men een slachtoffer vanuit de Wmo 2015 ondersteuning heeft geboden terwijl de verzekeraar dit ook had kunnen vergoeden, deze kosten te verhalen op de verzekeraar.’
De Jonge sluit zich aan bij het advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om ‘in regioverband een contract te sluiten met een in aansprakelijkheidsrecht gespecialiseerd advocatenkantoor om op die wijze het regres te claimen’. Hij ziet nog geen rol voor de rijksoverheid weggelegd.

BRON: binnenlandsbestuur.nl