Langlopende letselschadezaken strenger aanpakken

De drie Kamerleden Van Nispen, Kuiken en Van Toorenburg strijden al jaren voor de belangen van letselschadeslachtoffers. Ze pleiten voor sancties tegen trainerende verzekeraars. Ook moet er een onafhankelijke tuchtraad komen waar consumenten kunnen klagen over verzekeraars. De politici presenteerden gisteren in Radar hun gezamenlijke notitie.

Je wordt het slachtoffer van een ongeluk en je leven staat op z’n kop. Je hebt pijn en verliest (een deel van) je inkomen. Maar de tegenpartij erkent de schuld niet en wil de schade niet vergoeden. Je raakt verwikkeld in een jarenlange juridische strijd voor genoegdoening. Radar besteedde hier in de tv-uitzending van maart 2019 al aandacht aan.

Letselschadezaken binnen twee jaar afhandelen

Jaarlijks komen er ongeveer 65.000 gevallen van letselschade bij. Verzekeraars hebben zelf een Gedragscode Behandeling Letselschade opgesteld. Daarin staat dat ze letselschadezaken binnen twee jaar afhandelen. Duurt de schadeafhandeling langer dan twee jaar, dan wordt mediation ingezet. Dit gebeurt echter mondjesmaat; zo’n 200 keer per jaar. Bij ruim 10 procent van alle letselschadezaken loopt de afhandeling tussen de 5 en 15 jaar.
Radar stelde in maart 2019 een zwartboek samen met binnengekomen klachten over de trage afhandeling van letselschade. Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming wilde deze ‘Gedragscode in de praktijk’ niet in ontvangst nemen. Leden van de vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid wel.
Op basis hiervan hebben de Kamerleden Michiel van Nispen (SP), Attje Kuiken (PvdA) en Madeleine van Toorenburg (CDA) een gezamenlijke notitie geschreven. Deze heet Letselschade: Slachtoffers van verzekeraars. Ze presenteren die nu bij de behandeling van de justitiebegroting.

Sancties bij niet naleven gedragscode

De drie politici vinden dat er sprake is van een ongelijk speelveld. De verzekeringsbranche kent geen wettelijk afdwingbare regels. Als de verzekeraars hun eigen gedragscode overtreden, staan hier geen sancties op. Michiel van Nispen zegt: “Er is geen prikkel voor verzekeraars om alles op alles te zetten, zodat letselschadezaken snel en zorgvuldig worden afgehandeld.” Het drietal pleit daarom voor sanctiemogelijkheden. Op het niet naleven van de eigen gedragscode komt een sanctie te staan. Bijvoorbeeld een boete of een dwangsom voor iedere dag dat er niet aan de regels wordt voldaan.

Onafhankelijke tuchtraad

Er moet een wettelijke verankering komen. “Aan de bepaling dat binnen drie maanden gereageerd moet worden op de aansprakelijkstelling wordt toegevoegd dat verschuldigde bedragen binnen veertien dagen uitgekeerd worden. Inclusief de factuur van de advocaat. Tevens moet voortaan altijd binnen zes weken gereageerd worden op correspondentie. Eindeloos traineren en niet reageren is er niet meer bij. Onnodig rekken van een letselschadezaak leidt tot een hoger schadebedrag,” zegt het drietal.
Ook pleiten ze voor een onafhankelijke tuchtraad waar consumenten met klachten over verzekeraars naartoe kunnen. Bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) krijg je niet sneller een schadevergoeding en het Kifid legt ook geen sancties op.

BRON: Radar.nl