Het Verbond van Verzekeraars, de ANWB en Slachtofferhulp Nederland, willen ervoor zorgen dat letselschadeslachtoffers sneller en eenvoudiger duidelijkheid krijgen over welke schadevergoeding zij ontvangen. De organisaties verwachten dat letselschadeslachtoffers zo sneller herstellen. Ze hebben daarvoor een intentieverklaring getekend.

Marga de Jager, voorzitter ANWB: “Je wilt als consument geen slachtoffer worden, maar als het gebeurt dan helpt het als er een normenkader is dat je snel duidelijkheid biedt en houvast geeft.” Rosa Jansen, bestuursvoorzitter Slachtofferhulp Nederland: “Alle betrokken partijen zorgen er zo voor dat letselschadeslachtoffers sneller en eenvoudiger hun schadevergoeding ontvangen. Slachtoffers krijgen zo de regie terug. Dit gaat echt het verschil maken en versnelt het herstel.”

Het Verbond, Slachtofferhulp Nederland en de ANWB hebben afgesproken om contact tussen veroorzaker en slachtoffer breder onder de aandacht te brengen. Herstelbemiddeling of Contact Helpt, Platform voor betrokkenen bij verkeersongevallen, zijn voorbeelden van hoe veroorzaker en slachtoffer onder begeleiding met elkaar in gesprek kunnen gaan. Verzekeraars zullen hun verzekerden wijzen op deze mogelijkheid, net als Slachtofferhulp Nederland nu al doet.

Daarnaast willen de drie organisaties een denktank oprichten en met branchepartijen in gesprek gaan over het invoeren van een snellere, eenvoudiger en toegankelijkere schadevaststelling. Het slachtoffer kiest uiteindelijk zelf of de schadeafhandeling volgens de huidige vorm, of op de nieuwe wijze plaatsvindt.
Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars: “De afwikkeling van letselschades is heel complex Daar moet verandering in komen. Met deze verklaring geven wij aan dat we stappen willen zetten naar een eenvoudiger schadeafhandeling. En daar hebben we elkaar hard bij nodig.”

Onderzoeksrapport langlopende letselschades

Sinds de Universiteit Utrecht vorig jaar haar onderzoeksrapport naar langlopende letselschades publiceerde zijn diverse oplossingen gepresenteerd voor de problemen waar slachtoffers tegenaan lopen. Zo heeft De Letselschade Raad onlangs aangekondigd een Kamer voor Langlopende Letselschadezaken in te stellen. Ook worden er maatregelen uitgewerkt, zoals een medisch adviseur en een letselportaal om de aanpak in nieuwe zaken te verbeteren en het proces blijvend te monitoren met klanttevredenheidsonderzoeken. Verzekeraars onderzoeken mogelijkheden om specifiek de afhandeling van whiplash-schades te verbeteren. Ook ontwikkelen verzekeraars een dashboard om meer inzicht te geven in de afhandeling van langlopende letselzaken.

Met dit initiatief willen partijen laten zien dat het noodzakelijk is om daarnaast ook structurele veranderingen te bereiken en verklaren zij daaraan ook gezamenlijk actief bij te dragen. Daarmee wordt onder meer invulling gegeven aan de Kamermotie.
Jaarlijks nemen verzekeraars ongeveer 65.000 letselschadezaken in behandeling. Uit onafhankelijk onderzoek mede in opdracht van het Verbond blijkt dat ruim 90 procent van de letselschadezaken binnen twee jaar wordt afgehandeld.

Een groot deel van de Tweede Kamer oordeelde vorig jaar dat verzekeraars sneller over de brug moeten komen bij letselschade. Met dit plan wordt onder meer invulling gegeven aan een Kamermotie, aldus de drie partijen.

BRON: ANP.nl en Verzekeraars.nl