Onlangs stuurde demissionair minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij nader inging op het kamerdebat over verbetering van de afhandeling van langlopende letselschadezaken. De aanleiding tot dat debat was het onderzoek van de Universiteit Utrecht over langlopende letselschadezaken en de reactie van de minister daarop in zijn Notaoverleg.

In de brief van 28 juni 2021 gaat de minister, samen met de minister van Financiën, uitgebreid in op de stand van zaken van de verschillende trajecten tot verbetering van de afhandeling van langlopende letselzaken. Daarbij komt ook de uitvoering van de in de kamer aangenomen moties aan bod. Ook geeft de minister een reactie op de Kamervragen van 26 mei 2021 over ‘de problemen met het halen van je recht na een medische misser’.

In het slot van de brief zegt de minister nog dat het voor slachtoffers van langlopende letselschadezaken van wezenlijk belang is dat zij zich gesteund voelen. Dat is iets wat hem na aan het hart ligt. Het geheel aan voorgestelde maatregelen moet er dan ook toe leiden dat de afhandeling van langlopende letselschadezaken wordt verbeterd.

De volledige tekst van deze brief van de minister is te vinden via deze link: Kamerstuk 33552 Nr. 84.