Regionale en lokale investeringen in verkeersveiligheid zijn broodnodig. In het afgelopen jaar viel 60 procent van de verkeersdoden binnen de gemeentegrenzen en 15 procent op provinciale ‘dodenwegen’. Het kabinet trekt de portemonnee voor verbetering van de verkeersveiligheid

Op wegen waar 30 of 60 kilometer mag worden gereden, is een relatief grote toename van verkeersdoden te zien tussen 2009 en 2018. Dat blijkt uit een analyse van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Deze wegen kennen vaak kruisingen, uitritten en hebben lang niet altijd een gescheiden fietspad.
Verreweg de meeste doden vallen onder automobilisten en fietsers; beide vervoersmiddelen nemen 34 procent van de slachtoffers voor hun rekening. Gemeenten en provincies zullen daarom naar verwachting vooral proberen om het verkeer voor deze groepen veiliger te maken.

Kosten van verkeersongevallen

Overigens had een eerdere grote investering in meer verkeersveiligheid van de Rijksoverheid – samen met andere overheden – een goed resultaat. In de periode tussen 1998 en 2007 werden massaal 30- en 60-kilometergebieden aangelegd, werd de voorrang op verkeersaders en op rotondes beter geregeld en kwam de bromfiets op de rijbaan.
Niet alleen daalde het aantal verkeersdoden in Nederland in die periode met gemiddeld 5 procent per jaar, ook bleken achteraf de baten (zo’n 2 miljard euro) bijna vier keer zo hoog als de kosten van de aanpassingen (530 miljoen euro).

Op dit moment worden de maatschappelijke kosten van verkeersongevallen geschat op circa 14 miljard euro, zo’n 2 procent van het bruto binnenlands product. De kosten per verkeersdode bedragen circa 2,9 miljoen euro en per ernstig gewonde zo’n 3 ton. Verkeersminister Van Nieuwenhuizen ziet ook dat een investering de maatschappij veel kan opleveren. “Als provincies of gemeenten met mooie en goed onderbouwde plannen komen, leggen wij geld bij.”

Investeren in verkeersveiligheid

Minister Cora van Nieuwenhuizen wil flink gaan investeren in verkeersveiligheid. Ze zegt dat dat hard nodig is: “Het aantal slachtoffers loopt op in plaats van dat het naar beneden gaat.” De komende tien jaar maakt het kabinet daarom ieder jaar 50 miljoen euro vrij voor veiligere kruispunten, fietspaden en wegen. Samen met provincies en gemeenten heeft het ministerie het afgelopen jaar een Strategisch Plan Verkeersveiligheid gemaakt. Hierin is in kaart gebracht wat er allemaal nodig is om Nederland verkeersveiliger te maken.

Veiligheid van fietsers

“Er is heel veel werk aan de winkel, bijvoorbeeld ook ten aanzien van gevaarlijke kruispunten,” vertelt Van Nieuwenhuizen. Ze wil zich met name ook richten op de veiligheid van fietsers. “Er zijn de afgelopen jaren meer dodelijke slachtoffers gevallen op de fiets dan in de auto.”
Met het geld moeten de gevaarlijke kruispunten, rotondes en fietspaden aangepakt worden. De minister hoopt dat gemeentes en provincies ook meedoen en eenzelfde bedrag investeren. Als dat lukt, zou er de komende tien jaar in totaal een miljard euro vrijkomen voor veiligere infrastructuur.

BRON: Tubantia en RTL Nieuws