Vonnis over aanraken mobieltje in houder in auto

Het gerechtshof in Leeuwarden moest vandaag duidelijkheid geven over de vraag of automobilisten het beeldscherm van hun mobiele telefoon mogen aanraken als die telefoon in een houder zit. Het is strafbaar voor bestuurders om een mobieltje alleen al vast te houden, laat staan ermee te bellen of te appen. Maar over het aanraken van het scherm van een vastgezette telefoon is juridisch nog onduidelijkheid.

In deze kwestie draaide het om een automobilist die werd aangehouden door een agent toen hij aan het beeldschermpje zat. Daarop volgde een administratieve boete van 230 euro. Niet alleen de betrokkene vocht de beschikking aan maar ook het Openbaar Ministerie (OM) zelf, dat hoopt op een nadere juridische uitleg over de strafbaarheid van zo’n veel voorkomende situatie. Zo hebben veel mensen navigatie-apps op hun telefoon.

Hoe lang aangeraakt

In de kwestie van vandaag draaide het er onder meer om hoe lang het beeldscherm is aangeraakt. Volgens de agent was het langdurig en was de automobilist daarom te veel afgeleid van het verkeer. Het OM hoopte dat het hof helder is over het begrip aanraken en of dit dan ook geldt voor andere apparaten zoals een navigatiesysteem of de radio. Alles wat het hof meer hierover zegt, zou mooi zijn, aldus een woordvoerder van het Parket CVOM, een onderdeel van het OM dat hoger beroepen tegen verkeersboetes behandelt.

De duidelijkheid is nodig voor mensen en ook voor agenten, zodat zij weten wanneer ze wel kunnen optreden en wanneer niet, aldus het CVOM.  Op de website van het NOS wordt in een artikel ook ingegaan op de vraag wat dan wel mag in de auto, want er is een schemergebied. Immers het indrukken van knoppen op een autoradio mag wel. Ook het bedienen van navigatieapparatuur is toegestaan, heeft het hof eerder bepaald. En de wet stelt expliciet dat het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden verboden is.
Maar of aanraken daar ook onder valt? Hopelijk geeft de rechtbank in Leeuwarden daar een duidelijk antwoord op.

Uitspraak

In de auto bezig zijn met een mobiele telefoon als deze in een houder in het dashboard zit, is niet strafbaar. Dit heeft het gerechtshof in Leeuwarden in het hoger beroep zojuist beslist.  Maar volgens het hof heeft de wetgever bij het instellen van dit verbod “er bewust voor gekozen slechts het vasthouden te verbieden”. Wie vindt dat dit verbod moet worden uitgebreid, moet zich volgens de rechter wenden tot de regelgever. Het OM had het hof gevraagd om een principiële uitspraak, maar werd niet-ontvankelijk verklaard.

Volgens het hof valt het bedienen van een mobiele telefoon terwijl deze niet wordt vastgehouden niet onder artikel 61a van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV). In dit artikel wordt gesproken over het vasthouden van een mobiele telefoon en niet van telefoneren.

BRON: ANP en NOS