Bedrijfsongevallen met letselschade komen bijna dagelijks voor. Bij een bedrijfsongeval op het werk is al snel sprake van werkgevers-aansprakelijkheid. En wanneer de aansprakelijkheid van de werkgever is vastgesteld, kan de werknemer erop rekenen dat zijn schade door het bedrijfsongeval volledig vergoed gaat worden.

Aansprakelijkheid werkgever

De waarborgen die de werkgever moet geven voor de veiligheid op de werkvloer is geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Zo dient de werkgever rekening te houden met fouten die haar werknemers op de werkvloer kunnen maken waardoor letsel door arbeidsongevallen kan ontstaan. De werkgever dient de nodige instructies te geven, maar ook toezicht te houden of die instructies ook worden nageleefd. Schiet de werkgever hierin tekort en loopt u als werknemer letselschade op bij een bedrijfsongeval, dan is uw werkgever aansprakelijk voor de vergoeding van uw letselschade door het bedrijfsongeval. Sommige werknemers maken echter geen werk van het hun overkomen arbeidsongeval, omdat zij bang zijn om hun baan te verliezen of bang zijn dat de werkgever dwars gaat liggen.

Letselschade expert inschakelen

Wij adviseren u om de letselschade door bedrijfsongevallen bij ons te melden, zodat onze letselschade experts in nauw overleg met u een aansprakelijkstelling kunnen formuleren om uw schade vergoed te krijgen. Nagenoeg iedere werkgever is namelijk voor een dergelijke aansprakelijkheid verzekerd. De werkgever zal dan ook geen nadeel ondervinden als haar verzekeraar de schade het bedrijfsongeval aan u gaat vergoeden. Het kan ook zijn dat u letselschade heeft opgelopen doordat uw collega een fout maakte. Ook daarvoor is de werkgever aansprakelijk en kunt u een beroep doen op de verzekeraar voor de vergoeding van uw schade door het bedrijfsongeval. Het maakt geen verschil of u een tijdelijk of vast arbeidscontract heeft, of werkzaam bent voor een uitzendbureau. In de meeste gevallen zal dan ook de goede relatie tussen u als werknemer en uw werkgever niet verstoord worden.

Misschien meent u dat de oorzaak van het u overkomen ongeval, geheel aan uzelf te wijten is, omdat u zelf niet goed heeft opgelet. Bijvoorbeeld bij het bedienen van een gevaarlijke machine. Dan nog kan er sprake zijn van werkgevers-aansprakelijkheid en kan uw schade met succes gevorderd worden bij de verzekeraar van uw werkgever. Neem voor meer informatie vrijblijvend en kosteloos contact op met Drost Letselschade. Dat kan via ons gratis telefoonnummer 0800 – 2490300, via een e-mail naar [email protected] of via het contactformulier op de website.