Wet vergoeding affectieschade per 1 januari 2019 van kracht

Per 1 januari 2019 is de wet Vergoeding Affectieschade van kracht gegaan, die een vergoeding uitkeert aan personen die een naaste of geliefde verloren hebben door de fout van iemand anders. Volgens het Ministerie voor Rechtsbescherming kan deze vergoeding van affectieschade het leed niet wegnemen, maar wel erkenning en genoegdoening bieden en helpen bij de verwerking.

De wet regelt een vorm van smartengeld voor de naaste familie van slachtoffers van een verkeers- of bedrijfsongeval, een geweldsmisdrijf of een medische fout. De mogelijkheid van vergoeding voor affectieschade geldt dus voor ongevallen en andere gebeurtenissen die overlijden of ernstig en blijvend letsel tot gevolg hebben. Deze gebeurtenissen moeten plaatsvinden op of na 1 januari 2019. Het geldt dus niet voor gevallen die zich voordeden vóór die datum, ook al ondervindt de familie van het slachtoffer hier nu nog schade van.

De wet werkt met vaste vergoedingen bij affectieschade. De vergoeding varieert van € 12.500 tot € 20.000. De exacte uitbetaling wordt bepaald aan de hand van de persoonlijke situatie van het slachtoffer en zijn dierbaren. De rechter moet bepalen wat in zo’n geval als ernstig geldt; blijvende invaliditeit door een ongeval heeft een grote impact op de familie van het slachtoffer en verandert ook hun levens voorgoed. In de meeste gevallen komen alleen de partner van het slachtoffer, de kinderen en de ouders in aanmerking voor de vergoeding van affectieschade.

Wanneer nabestaanden en naasten van slachtoffers van bedrijfsongevallen, misdrijven, verkeersongelukken en medische missers willen weten of zij aanspraak kunnen maken op vergoeding van affectieschade of smartengeld, kunnen ze meestal kosteloos hierover informatie inwinnen bij een letselschade-specialist.