Mogelijk kunt u smartengeld na een aanrijding claimen

Wanneer u slachtoffer wordt van een aanrijding, dan is het mogelijk dat u gewond raakt. De daaruit voortvloeiende kosten worden als letselschade beschouwd. Wanneer u niet schuldig bent aan de aanrijding, kunnen wij voor u de tegenpartij aansprakelijk stellen en voor u een schadevergoeding voor uw letselschade eisen. Maar mogelijk heeft u niet alleen te maken met direct aanwijsbare letselschade. Er kan ook schade zijn die niet direct zichtbaar is. De vergoeding voor die schade, wordt ook wel smartengeld genoemd. Dit is een vergoeding voor immateriële schade, een vergoeding voor geleden pijn, verdriet, angst en (andere) geestelijke schade. Niet zelden heeft een aanrijding een dusdanig grote impact, dat u hierdoor psychische klachten, slapeloosheid, boosheid of verdriet ervaart. Wilt u smartengeld na een aanrijding claimen? Schakel dan een letselschadespecialist van Drost Letselschade in.

De letselschadespecialist berekent uw smartengeld na een aanrijding

Bij de afwikkeling van een claim voor smartengeld komt geregeld veel kijken. Het vaststellen van de hoogte van de claim is lang niet altijd eenvoudig. Omdat smartengeld een vergoeding voor niet zichtbare schade is, ontstaat nog wel eens discussie over de hoogte van het bedrag. De ANWB geeft jaarlijks een Smartengeldgids uit. Die gids betreft een leidraad voor de hoogte van de smartengeld vergoeding. Als slachtoffer moet u aantonen dat de geleden immateriële schade ook daadwerkelijk het gevolg is van de aanrijding. Tijdens het traject van schadeafwikkeling kan het dus zijn dat er onderhandeld moet worden met de verzekeraar van de aansprakelijke partij over de hoogte van het smartengeld. Daarom is het heel verstandig om zo snel mogelijk na de aanrijding een letselschadespecialist van Drost Letselschade in te schakelen. Deze letselschadespecialist zal de hoogte van het smartengeld na een aanrijding berekenen en u professioneel vertegenwoordigen tijdens de onderhandelingen met de aansprakelijke partij of diens verzekeraar.

letsel

Laat u bijstaan door Drost Letselschade als u na een aanrijding smartengeld wilt claimen

Als u buiten uw schuld het slachtoffer wordt van een aanrijding, dan heeft u recht om naast materiële schade, ook immateriële schade te claimen. Ook als u deels zelf schuldig bent aan de aanrijding, hebt u mogelijk toch recht op vergoeding van deze schadeposten. Immateriële schade wordt ook wel smartengeld genoemd. Het betreft de vergoeding voor pijn en leed. De berekening van de hoogte van het smartengeld is lang niet altijd gemakkelijk. En voor u als leek is het smartengeld al helemaal lastig te bepalen. Neemt u daarom na een aanrijding (of ander voorval waardoor u letselschade hebt opgelopen) zo snel mogelijk contact op met Drost Letselschade. Samen met u brengen wij in kaart in hoeverre de aanrijding invloed heeft (en nog zal hebben) op uw leven en hoe hoog het te claimen smartengeld zou moeten zijn. Wij zorgen ervoor dat u na een aanrijding smartengeld ontvangt als goede compensatie voor uw leed en pijn.

Heeft u letselschade? Neem contact met ons op. Bel gratis 0800-2490300, mail naar info@drost.nl of vul het contactformulier in.

Wilt u meer weten over letselschade?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.