Vandaag heeft de Hoge Raad de conclusie van prof. mr. dr. L. Timmerman vrijgegeven over een eventueel verbod van de pedofielenvereniging Martijn. Timmerman is Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden. Eerder adviseerde hij de Hoge Raad om de Stichting Hells Angels niet te verbieden. De Hoge Raad nam dat advies over.

Velen keken met spanning uit naar het advies van Timmerman. Formeel werd dat advies al op 13 december vorig jaar uitgebracht. Daar waar de rechtbank Assen de pedovereniging Martijn verbood, vond het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat de vereniging niet verboden kon worden.

Hoge Raad doet waarschijnlijk 18 april uitspraak

Timmerman adviseert de Hoge Raad in zijn conclusie om de beschikking van het Gerechtshof te vernietigen en de Vereniging Martijn verboden en ontbonden te verklaren. Volgens Timmerman biedt artikel 2:20 BW voldoende juridische basis om daartoe over te gaan. Timmerman adviseert de Hoge Raad de zaak niet terug te verwijzen, maar de zaak zelf in hoogste instantie af te doen. Het advies van de Advocaat-Generaal is gezaghebbend en wordt vaak door de Hoge Raad overgenomen.

De Advocaat-Generaal overweegt onder meer in zijn conclusie (onder 4.18):
“Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de wetgever eist dat de rechter om tot een goede toepassing van het criterium van de ontwrichting van de samenleving te geraken dient in te schatten wat het effect op de samenleving is van de gedragingen van de rechtspersoon die met een fundamenteel beginsel van rechtsstelsel in strijd zijn, wanneer deze gedragingen grootschalig plaatsvinden. Een dergelijke inschatting heeft het hof in rov. 4.20-4.22 zijn bestreden beschikking ten onrechte niet gemaakt. Ik acht het aannemelijk dat het grootschalig uitdragen van het idee dat seksueel contact tussen volwassenen en jonge kinderen normaal is en het grootschalig verheerlijken van dit soort contact zodanige bezorgdheid om het lot van jonge kinderen in de samenleving veroorzaken dat velen in de samenleving zullen kunnen menen dat de samenleving in dit opzicht geen veiligheid aan jonge kinderen biedt. Dit kan tot allerlei ongewenste effecten leiden, zoals het weghouden van jonge kinderen van kinderdagverblijven, scholen en sportclubs. Het gevolg hiervan is dat het uitdragen door de vereniging van de hierboven aangeduide ideeën voor de samenleving, indien op grote schaal toegepast, ontwrichtend werkt of kan werken. Een en ander maakt naar mijn inzicht de door het OM verzochte maatregel noodzakelijk.”

De uitspraak van de Hoge Raad was aanvankelijk bepaald op 7 maart, maar is nader vastgesteld op 18 april.

Martijn wordt al jaren genoemd in rechtszaken

Vooral de website van de Vereniging Martijn was doelwit van veel kritiek vanwege de publicatie van expliciete erotische verhalen en foto’s van naakte kinderen. De geslachtsdelen van kinderen waren op de website wazig gemaakt. Ook het openbare forum op de website stuitte op veel verzet. Na het programma Knevel & Van den Brink (zie uitzending hier onder), waarin de latere voorzitter van de vereniging, Marthijn Uittenbogaard, in debat ging met letselschade-expert Yme Drost, verdween het forum van de site.

De Voorzieningenrechter te Amsterdam verbood in 2007 de vereniging Martijn foto’s van kinderen van leden van de Koninklijke Familie te publiceren.

Ook komt de naam van de pedofielenvereniging al jaren voor in strafzaken tegen pedoseksuelen. In 2005 veroordeelde de rechtbank Almelo een verdachte wegens bezit van en handel in kinderporno op basis van een groot aantal afbeeldingen, waaronder een foto van een naakte jongen met de rug tegen een glad oppervlak, het geslachtsdeel duidelijk in beeld gebracht. De foto stond afgebeeld in het ”OK magazine” nr. 57, een uitgave van de Vereniging Martijn.

In mei 2010 veroordeelde de rechtbank Zwolle Geert B. tot een gevangenisstraf van 12 jaar met tbs en dwangverpleging. De officier van justitie meldde in die zaak ter zitting, dat Geert B. had verklaard tips te hebben gekregen van de vereniging Martijn over het seksueel misbruiken van kinderen. Morgen doet het Gerechtshof Leeuwarden in die zaak uitspraak in hoger beroep.

De rechtbank Zeeland-West-Brabant veroordeelde in 2013 een pedoseksueel voor onder meer het in bezit hebben van een kinderpornografische kalender van de Vereniging Martijn.

Openbaar Ministerie ging pas in november 2010 overstag

Letselschade-expert Yme Drost, verzocht samen met zijn cliënten Marcel en Priscilla in 2010 het Openbaar Ministerie (OM) op te treden tegen de Vereniging Martijn. Drost is content met het uitgebrachte advies.

Marcel en Priscilla zijn de ouders van een door de hiervoor genoemde Geert B.  misbruikt meisje. Het was in die misbruikzaak dat Geert B. verklaarde tips van de Vereniging Martijn gekregen te hebben. Drost verzocht daarom namens zijn cliënten in mei 2010 het Openbaar Ministerie om de Vereniging Martijn te laten ontbinden en te verbieden. In juni van dat jaar oordeelde het OM, op basis van een advies van de landsadvocaat, dat er geen juridisch basis was voor een verbod. Drost klom direct in de pen en vroeg de Minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten om het OM te dwingen tot het vorderen van een verbod bij de rechter. Het OM ging vervolgens eind november van dat jaar overstag, nadat ook een initiatief van de bekende Hagenees Henk Bres om de vereniging bij wet te verbieden, massale steun kreeg.