Het gerechtshof in Leeuwarden behandelt woensdag 28 september 2011 vanaf 14.00 uur het beklag tegen de beslissing van het Openbaar Ministerie om de pedovereniging Martijn niet strafrechtelijk te vervolgen. Om die vervolging was gevraagd door de ouders van een 3-jarig meisje dat seksueel misbruikt is. De dader heeft gemeld tips over het wissen van sporen van de vereniging Martijn te hebben ontvangen.

De behandeling door het hof vindt plaats in de raadkamer. Dat houdt in dat de zitting niet openbaar is. Het hof stelt tijdens de zitting, waarbij de advocaat-generaal van het hof aanwezig is, letselschadespecialist Yme Drost in de gelegenheid het beklag nader toe te lichten. De beklaagden, de vereniging Martijn en haar bestuurders, zijn door het hof niet opgeroepen. Volgens Yme Drost betekent dat dat het hof het beklag niet direct kan toewijzen: “De wet eist dat het hof de beklaagden eerst in de gelegenheid moet stellen om naar aanleiding van het beklag te worden gehoord, voordat een bevel tot strafvervolging gegeven kan worden.”

Drost heeft het hof gevraagd zich onbevoegd te verklaren en de zaak naar een ander gerechtshof door te verwijzen. Drost zal betogen dat het gaat om een beslissing tot niet vervolgen van het landelijk parket in Rotterdam en dat daarom het hof in Den Haag bevoegd is. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om een beslissing van het parket Zwolle en is het hof in Leeuwarden bevoegd. Ook komt, aldus Drost, breed aan de orde of zijn cliënten wel beschouwd kunnen worden als belanghebbende om bij het hof te klagen. Volgens Drost vindt het Openbaar Ministerie dat zijn cliënten niet in alle gevallen over de pedovereniging mogen klagen, omdat zij niet rechtstreeks in hun belang getroffen zouden zijn. Drost vindt het jammer dat deze formele rechtsvragen de aandacht van de inhoud lijken af te leiden. Die inhoud stelt Drost morgen breed aan de orde. Hij geeft aan geen gelegenheid onbenut te laten om te betogen dat het onderzoek van het Openbaar Ministerie naar de vereniging Martijn onvoldoende is geweest. Ook het oordeel dat de vereniging geen strafbare feiten heeft gepleegd, is naar zijn mening onjuist. Drost: “Als ik naar de website kijk, kom ik afbeeldingen van kinderen tegen die ten minste schennis van de eerbaarheid opleveren, als ze al niet kinderpornografisch zijn. Ook een waargebeurd verhaal van een 30-jarige pedoseksueel, die vertelt wat hij met een 13-jarige heeft gedaan, is pure porno. Ongelooflijk dat dat allemaal zomaar kan. Ik hoop het hof morgen van de onjuiste beslissing van het Openbaar Ministerie te overtuigen.”

Verloop zitting bij hof tegen pedovereniging

In een ruim anderhalf uur durende zitting hebben klagers uitgebreid de gelegenheid van het gerechtshof gekregen hun standpunt toe te lichten, dat vereniging Martijn strafrechtelijk moet worden vervolgd. De gemachtigde van klagers, letselschadespecialist Yme Drost, heeft daarbij nadrukkelijk de aandacht van het hof gevraagd voor de afbeeldingen van naakte minderjarige kinderen op de website van Martijn. Ook heeft hij, aan de hand van twee waargebeurde kinderpornoverhalen, toegelicht wat er zoal op de website te lezen valt. Volgens Drost zijn de verhalen te walgelijk voor woorden. Het Openbaar Ministerie was, bij monde van de advocaat-generaal, van oordeel dat er voldoende onderzoek was verricht en dat het beklag moet worden afgewezen. Ook betoogde de advocaat-generaal dat klagers op bepaalde punten niet het recht hebben om te klagen over het besluit tot niet vervolging van het Openbaar Ministerie. De verwachting is dat het hof over ongeveer zes weken uitspraak doet.

Meer weten over Pedoclub Martijn? Lees Dossier Pedoclub Martijn.

Drost Letselschade is dé specialist op het gebied van letselschade en verleent juridische bijstand aan mensen bij het vaststellen van aansprakelijkheid en het regelen van letselschades.