Letselschadespecialist Yme Drost heeft op vrijdag 1 juli 2011 minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie in een brief gevraagd om van zijn in de wet neergelegde bevoegdheid gebruik te maken en het Openbaar Ministerie, in een aanwijzingsbesluit, op te dragen een vordering tot verbod en ontbinding van de pedofielenvereniging Martijn bij de rechtbank in te dienen. Drost deed dat op verzoek van de ouders van een tot haar derde levensjaar in Glanerbrug misbruikt meisje.

Volgens Drost handelde het openbaar ministerie in strijd met (internationale) (kind-) verdragen toen het een eerder verzoek daartoe naast zich neerlegde. Yme Drost is van oordeel dat met name het Verdrag van Lanzarote, dat onder meer de bescherming van kinderen tegen seksueel misbruik ten doel heeft, Nederland verplicht ‘preventief’ tegen de vereniging Martijn op te treden. Desnoods gaat Drost naar de Europese Commissie om Nederland tot ingrijpen te dwingen.