Het OM gaat de rechter vragen de vereniging Martijn verboden te verklaren en te ontbinden. Het OM heeft de afgelopen maanden een uitgebreid feitenonderzoek naar de pedofielenvereniging verricht. Op basis daarvan en op basis van diepgaand juridisch onderzoek is het OM tot de conclusie gekomen dat Martijn zich op een zodanige wijze manifesteert dat dit in strijd is met de goede zeden.

Het OM is van oordeel dat er een zwaarwichtig publiek belang is bij het beschermen van jongeren en hun ouders tegen de activiteiten van de vereniging Martijn, een vereniging die naar het oordeel van het OM pedofilie en pedoseksualiteit vergoeilijkt en verheerlijkt.

Het gaat aan de ene kant om de vrijheid van vereniging en aan de andere kant om de bescherming van het openbare belang. Het OM is – ter bescherming van de kwetsbare, jeugdige slachtoffers en potentiële toekomstige slachtoffers – van mening dat in dit concrete geval vrijheid van vereniging minder zwaar weegt en ingeperkt dient te worden. Het behoort tot de civiele taken van het OM om een verbod van een vereniging te verzoeken indien die vereniging activiteiten verricht in strijd met de openbare orde en goede zeden.

Het verzoekschrift zal binnen drie weken worden ingediend bij de rechtbank. Daarin zal het OM uitvoerig gemotiveerd aangeven welke overwegingen aan deze beslissing ten grondslag liggen.
Bovenstaande betreft de civielrechtelijke verantwoordelijkheid van het OM. Daarnaast zal het OM net als afgelopen periode ook in de toekomst strafrechtelijk optreden tegen personen die de wet overtreden. Onlangs nog werd de voorzitter van Martijn veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf (waarvan een half jaar voorwaardelijk) voor het bezit van kinderporno.

Bron: Openbaar Ministerie