Pedofielenvereniging Martijn gaat in hoger beroep tegen het besluit van de rechtbank in Assen de club te verbieden en te ontbinden. Dat heeft advocaat Bart Swier volgens NU.nl dinsdag gemeld. Het civiel hoger beroep dient voor het gerechtshof in Leeuwarden.

Op 27 juni 2012 ontbond en verbood de vereniging Martijn. De rechtbank heeft daartoe overwogen dat uit de uitingen op de website van de Vereniging Martijn en haar opvattingen zoals haar bestuursleden die openbaar maken, blijkt dat de Vereniging Martijn voor haar leden nastreeft om seksueel contact te kunnen hebben met kinderen. Daartoe wordt, zo overweegt de rechtbank, dat seksuele contact verheerlijkt en voorgesteld als iets wat normaal en acceptabel is of zou moeten zijn.

Ernstige inbreuk op binnen samenleving geldende fundamentele waarden

Naar het oordeel van de rechtbank vormt dat streven een ernstige inbreuk op de binnen onze samenleving geldende fundamentele waarden en druist het in tegen onze rechtsorde. De Vereniging Martijn tast daarmee de rechten van kinderen aan, daar waar de bescherming van de seksuele integriteit onmiskenbaar één van de meest wezenlijke beginselen van onze rechtsorde vormt.

Volgens de rechtbank zijn kinderen niet weerbaar en kunnen geen of onvoldoende weerstand bieden aan volwassenen die seksuele wensen openbaren. Daarbij wijst de rechtbank op het bestaan van zedenwetgeving ter bescherming van de seksuele integriteit van kinderen.
Al met al oordeelt de rechtbank dat de werkzaamheid van de Vereniging Martijn in strijd is met de openbare orde.

Zie ook: Rechtbank verbiedt pedoclub Martijn
En: ‘Van kinderen blijf je af, dus is dit fantastisch nieuws’