De rechtbank Assen heeft vandaag de pedofielenvereniging Martijn ontbonden en verboden verklaard. Het Openbaar Ministerie vorderde zes weken geleden de ontbinding en het verbod van de pedoclub.

De gehele zaak kwam aan het rollen toen de officier van justitie in de strafzaak tegen Geert B. in april 2010 een boekje open deed over de vereniging Martijn. Geert B. uit Glanerbrug stond in mei 2010 terecht voor het misbruiken van zijn driejarig buurmeisje en het misbruik en verwurgen van de achtjarige Semiha Metin uit Deventer. De rechtbank Zwolle legde hem daarvoor bij vonnis (ECLI:NL:RBZLY:2010:BM5049) een gevangenisstraf op van 12 jaar en tbs met dwangverpleging. In het requisitoir tijdens de strafzaak deed de officier van justitie een boekje open over de vereniging Martijn op basis van verklaringen van Geert B. Laatstgenoemde zou van de vereniging Martijn tips hebben ontvangen “hoe en op welke wijze hij gevaarloos in contact kon komen met meisjes. Bijvoorbeeld: alleen meisjes uit de buurt benaderen die je al kent en geen wild-vreemden.” Ook zou Geert B. tips van de vereniging Martijn hebben gekregen over het wissen en traceren van sporen. De ontboezemingen ter zitting over de rol van de pedofielenvereniging waren voor de aanwezige ouders van het misbruikte driejarige meisje, Marcel en Priscilla, en hun gemachtigde de letselschade-expert Yme Drost, de directe aanleiding om het Openbaar Ministerie te vragen de vereniging strafrechtelijk te vervolgen en civielrechtelijk te laten verbieden en te ontbinden.

OM wees in eerste instantie verzoek van Yme Drost af

In juni 2011 liet het Openbaar Ministerie nog weten dat het verzoek, dat Drost namens de ouders had ingediend, juridisch niet haalbaar was. Drost vroeg daarop minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie per brief om van zijn in de wet neergelegde bevoegdheid gebruik te maken en het Openbaar Ministerie, in een aanwijzingsbesluit, op te dragen een vordering tot verbod en ontbinding van de pedofielenvereniging Martijn bij de rechtbank in te dienen. Volgens Drost handelde het openbaar ministerie in strijd met (internationale) (kind-) verdragen toen het een eerder verzoek daartoe naast zich neerlegde. Drost was van oordeel dat met name het Verdrag van Lanzarote, dat onder meer de bescherming van kinderen tegen seksueel misbruik ten doel heeft, Nederland verplicht preventief tegen de vereniging Martijn op te treden.

De maatschappelijke verontwaardiging die ontstond door de aanvankelijke weigering van het OM op te treden tegen de vereniging Martijn, was voor Henk Bres aanleiding om een zogenaamd burgerinitiatief te starten. Die actie leverde meer dan 60.000 handtekeningen op voor een wetsvoorstel tot het verbieden van de vereniging Martijn. Kort nadat het CDA samen met de ChristenUnie aankondigde te werken aan een voorstel om de pedoclub Martijn te verbieden, verklaarde de top van het OM dat zij bij de rechtbank Assen een verzoekschrift zou indienen tot ontbinding en verbodenverklaring van de pedoclub.

rechtbank Assen

Gerechtsgebouw te Assen

Verlossend antwoord

Eindelijk kwam het verlossende antwoord van de rechtbank Assen. Bij beschikking van 27 juni 2012 ontbond en verbood de rechtbank Assen de vereniging Martijn. De rechtbank heeft daartoe overwogen dat uit de uitingen op de website van de Vereniging Martijn en haar opvattingen zoals haar bestuursleden die openbaar maken, blijkt dat de Vereniging Martijn voor haar leden nastreeft om seksueel contact te kunnen hebben met kinderen. Daartoe wordt, zo overweegt de rechtbank, dat seksuele contact verheerlijkt en voorgesteld als iets wat normaal en acceptabel is of zou moeten zijn.

Naar het oordeel van de rechtbank vormt dat streven een ernstige inbreuk op de binnen onze samenleving geldende fundamentele waarden en druist het in tegen onze rechtsorde. De Vereniging Martijn tast daarmee de rechten van kinderen aan, daar waar de bescherming van de seksuele integriteit onmiskenbaar één van de meest wezenlijke beginselen van onze rechtsorde vormt.

Volgens de rechtbank zijn kinderen niet weerbaar en kunnen geen of onvoldoende weerstand bieden aan volwassenen die seksuele wensen openbaren. Daarbij wijst de rechtbank op het bestaan van zedenwetgeving ter bescherming van de seksuele integriteit van kinderen.

Werkzaamheid Martijn in strijd met openbare orde

Al met al oordeelt de rechtbank dat de werkzaamheid van de Vereniging Martijn in strijd is met de openbare orde. Zij motiveert in haar beschikking waarom zij tot dat oordeel komt. Om die reden verklaart de rechtbank de Vereniging Martijn verboden en ontbindt zij die. Daarbij heeft de rechtbank ook bepaald dat de uitspraak meteen geldig is; een eventueel hoger beroep van Martijn heeft geen uitstellende werking.

Marcel en Priscilla, de ouders van het door Geert B. misbruikte buurmeisje van 3 jaar, zijn opgelucht: “Wij zijn blij zijn met het verbod op de vereniging, dat seks met kinderen propageerde. We gunnen niemand wat ons dochtertje en wij hebben moeten doormaken.”