De vlag ging gisteren figuurlijk uit bij Marcel en Priscilla. Hun strijd tegen de pedovereniging Martijn werd gisteren door de Hoge Raad der Nederlanden beslecht. De vereniging werd na een lange juridisch strijd definitief verboden en ontbonden verklaard.

In juni 2009 werd bekend dat het driejarige dochtertje van Marcel en Priscilla vanaf haar eerste levensjaar was misbruikt door buurman Geert B. Na enige teleurstellende ervaringen met de politie in de zaak van hun dochtertje, vroegen ze de Hengelose letselschade-expert Yme Drost of hij hun verder bij wilde staan. Ze kenden Drost nog van de tijd, dat hij hun als slachtoffers van de vuurwerkramp bijstand verleende. Drost kon, hoewel hij zich met misbruikzaken beroepsmatig weinig bezig hield, niet weigeren. Daarvoor was wat het Enschedese gezin meemaakte te schrijnend.

Dader kreeg tips voor misbruik van vereniging Martijn

Tijdens de strafzaak tegen Geert B. betoogde de officier van justitie dat de verdachte had verklaard tips te hebben gekregen van de Vereniging Martijn. Marcel en Priscilla waren verbijsterd: een vereniging van pedofielen die ‘tips en tricks’ geeft om kinderen te misbruiken? In overleg met Drost werd direct besloten aangifte tegen de vereniging te doen en het Openbaar Ministerie (OM) te vragen actie te nemen met betrekking tot het laten verbieden en ontbinden van de vereniging. De bevoegdheid om een verzoekschrift tot het verbieden en ontbinden van een vereniging bij de rechtbank in te dienen, komt in ons land namelijk alleen het OM toe.

OM zag aanvankelijk geen mogelijkheden

Het antwoord van het OM was in eerste instantie teleurstellend. Het OM zag, na advies van de landsadvocaat, geen mogelijkheden de vereniging te verbieden. Drost klom in de pen, wees onder meer op het Verdrag van Lanzarote, en verzocht Minister van Justitie Ivo Opstelten het OM te dwingen een verzoek tot ontbinding en verboden verklaring bij de rechtbank in te dienen. Het bleef lange tijd stil, de minister verklaarde het OM er niet toe te hebben aangezet, maar het Openbaar Ministerie ging wel om.

Vice-president mr. F.B. Bakels van de Hoge Raad

Vice-president mr. F.B. Bakels van de Hoge Raad der Nederlanden

Hoge Raad herstelde beschikking Rechtbank

De rechtbank in Assen verbood de vereniging Martijn en verklaarde die ontbonden. Het Gerechtshof Leeuwarden draaide bij beschikking het besluit van de rechtbank echter weer terug. Gisteren herstelde de Hoge Raad de oorspronkelijke beschikking van de rechtbank Assen weer in ere. De Vereniging Martijn is definitief verboden en ontbonden verklaard.

Geen volledige vergoeding schade

Het was gisteren een drukke dag voor Marcel en Priscilla nadat vice-president mr. Bakels van de Hoge Raad, de beschikking had uitgesproken. Media vroegen hen om commentaar op de beschikking. Het leidde zichtbaar tot emoties. Hun lijdensweg is lang geweest en duurt nog altijd voort. Naast het smartengeld voor hun dochtertje, kregen de ouders slechts een klein deel van hun materiële schade vergoed van het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Het Schadefonds is slechts bedoeld om (ouders van) slachtoffers gedeeltelijk tegemoet te komen. Bezwaar en beroep bij het Schadefonds waren bovendien nodig voor het toegewezen krijgen van de geringe tegemoetkoming waarop ze recht hadden. Ook bij de strafrechter konden ze voor het grootste deel van hun vordering niet terecht. De wet biedt die mogelijkheid simpelweg niet. Drost vroeg eens op een congres aan staatssecretaris Teeven om aanpassing van de wet. Die aanpassing lijkt er nu eindelijk aan te komen. Voor Marcel en Priscilla komt die wetswijziging helaas te laat.

Blijdschap overheerst

Toch zijn Marcel en Prescilla voldaan over wat ze bereikt hebben. Er is meer aandacht gekomen voor de vervolging van pedoseksuelen en bezitters van kinderporno. De Vereniging Martijn is verboden en ouders van toekomstige slachtoffers krijgen straks de mogelijkheid om hun schade via de strafrechter te verhalen.

Blijdschap dus bij Marcel en Priscilla, maar ook de herinnering aan de gevolgen van het seksueel misbruik. De lichamelijke en seksuele integriteit van hun dochtertje werd ernstig aangetast. En tot op de dag van vandaag kampt het kleine meisje nog altijd met problematiek die uit het misbruik is voort gekomen. De herinneringen zijn pijnlijk: het leven van Marcel en Priscilla ligt sinds de ontdekking van het misbruik overhoop. Gisteren overheerste echter de blijdschap.