Schadevergoeding afhankelijk van medisch eindtoestand
In de meeste gevallen wordt de definitieve schadevergoeding vastgesteld als er sprake is van een medische eindtoestand (het moment waarop u volledig en klachtenvrij genezen bent, of het moment dat er door de behandelend arts wordt vastgesteld dat verder herstel niet mogelijk is). Als er sprake is van een eindtoestand met beperkingen, wordt vaak een onafhankelijk medisch specialist om een oordeel over de eindtoestand gevraagd (medische expertise).

De eindafwikkeling van uw schade

Om tot een volledige afwikkeling van uw schade te kunnen komen, moet de volledige geleden en nog te lijden materiële schade in kaart worden gebracht. Ook moet een redelijke vergoeding van het smartengeld worden vastgesteld. Uw belangenbehartiger van Drost Letselschade bespreekt met u de wijze waarop de schade naar zijn of haar mening afgewikkeld zou moeten worden.

Meer weten over de afwikkeling van uw schadevergoeding?

Welke oorzaak uw letselschade ook heeft, wij helpen u met het verkrijgen van een volledige schadevergoeding. Na een ongeval doen wij dat in de regel kosteloos. Wilt u weten wat Drost Letselschade voor u kan betekenen? Bel ons dan voor een gratis en vrijblijvend advies op 0800 – 2490300, stuur een e-mail naar: info@drost.nl, of vul het contactformulier in op deze site.