Een definitieve schadevergoeding wordt in de meeste gevallen vastgesteld als er sprake is van een medische eindtoestand. Dat is het moment waarop u volledig genezen en klachtenvrij bent. Of het is het moment dat er door de behandelend arts wordt vastgesteld dat verder herstel niet mogelijk is. Het vraagt om veel geduld want niet alle klachten zijn direct duidelijk.

Als er sprake is van een medische eindtoestand met beperkingen dan wordt vaak een onafhankelijk medisch specialist om een oordeel over de eindtoestand gevraagd. Deze medische expertise is er om duidelijkheid te krijgen. Een medische expertise kan door een van de partijen worden gevraagd of door het slachtoffer en de aansprakelijke partij samen. In dat laatste geval wordt dan vaak van tevoren afgesproken dat partijen zich op voorhand neerleggen bij de uitkomst van het onderzoek. Komt het verzoek van één kant, dan is dat niet altijd het geval. De andere partij heeft dan meestal het recht om te vragen om een contra-expertise. Dit is een tegenonderzoek. Als is aangetoond welke klachten een gevolg van het ongeval zijn en welke niet, dan kan de afwikkeling worden geregeld.

De eindafwikkeling van uw schade

Om tot een volledige afwikkeling van uw schade te kunnen komen, moet de volledige geleden en nog te lijden materiële schade in kaart worden gebracht. Ook moet een redelijke vergoeding van het smartengeld worden vastgesteld. Onze belangenbehartiger bespreekt met u de wijze waarop de schade naar onze mening afgewikkeld zou moeten worden.

Meer weten over de afwikkeling van uw schadevergoeding?

Welke oorzaak uw letselschade ook heeft, wij helpen u met het verkrijgen van een optimale schadevergoeding. Na een ongeval doen wij dat in de regel kosteloos. Wilt u weten wat Drost Letselschade voor u kan betekenen? Bel ons dan voor een gratis en vrijblijvend advies op 0800 – 2490300, stuur een e-mail naar [email protected] of vul het contactformulier in op deze site.