Om tot afwikkeling van uw schade te komen, wordt een regelingsvoorstel (ook wel afwikkelingsvoorstel genoemd) opgesteld. Dat voorstel kan door uw eigen belangenbehartiger worden gedaan, maar kan ook komen van de kant van de voor uw schade aansprakelijke partij.

De afwikkeling van uw letselschade kan voor u als slachtoffer een forse belasting vormen. Er zijn onderwerpen en schadeposten waarover vaak lange gediscussieerd moet worden. Sommige verzekeraars doen dat tegen beter weten in. Ook duurt de afwikkeling vaak lang omdat uw schade pas kan worden afgewikkeld als u genezen bent, of geen verbetering in uw gezondheidssituatie meer te verwachten is. Dit heet een medische eindtoestand.

Als het regelingsvoorstel eenmaal op tafel ligt, volgt de onderhandeling over het voorstel. Zodra er overeenstemming over het voorstel is bereikt, wordt uw schade in beginsel met een zogenaamde ‘vaststellingsovereenkomst’ afgewikkeld. Nadat alles met u is besproken, u met het voorstel akkoord bent gegaan en de vaststellingsovereenkomst hebt ondertekend, wordt de slotbetaling door de verzekeraar op uw bankrekening gestort.

afwikkeling letselschadeAfwikkeling letselschade via de rechter

Als er geen overeenstemming bereikt kan worden over de afwikkeling van uw schade, zal uw belangenbehartiger u adviseren over de haalbaarheid van een gerechtelijke procedure. Als de wederpartij minder wil betalen dan u als vergoeding wenst te ontvangen, zal uw claim namelijk aan de rechter moeten worden voorgelegd. Dat gebeurt overigens slechts zelden. Bij Drost Letselschade gaan we in  alle gevallen voor het uiterste voor u en procederen we als het moet.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de afwikkeling van uw letselschade? Wilt u weten wat Drost Letselschade voor u kan betekenen? Bel ons voor gratis en vrijblijvend advies op 0800-2490300, stuur een e-mail naar [email protected], of vul het contactformulier in op deze site. Dan weet u snel waar u aan toe bent!