Bij de afhandeling van letselschade en van overlijdensschade komen vaak veel verschillende vragen aan de orde. De antwoorden op deze vragen zorgen niet altijd voor tevredenheid bij alle partijen. In die gevallen is er een gerechtelijke procedure nodig om de geschilpunten op te lossen.

Als mogelijke procedures onderscheiden we:

Geschilpunten gerechtelijke procedure

Er zijn een aantal vragen die aan de orde komen bij de afhandeling van uw schade. De toedracht van een ongeval is er daar één van. Ook de aansprakelijkheid van het ongeval, het verlies van inkomsten of de mate van invaliditeit zijn vragen die belangrijk zijn. Daarnaast kunnen partijen van mening verschillen. Bijvoorbeeld over de vraag of de schade wel het gevolg is van het betreffende ongeval. Een verzekeraar wil nog wel eens beweren dat schade geen ongevalsgevolg is. In dat geval hoeft de verzekeraar de schadepost namelijk niet te vergoeden.
Pas nadat dit soort vragen een antwoord hebben, is het vaststellen van de schade aan de orde. Alle betrokken partijen (verzekeraar, slachtoffer en zijn belangenbehartiger) moeten het eens zijn. Blijven zij over de vragen van mening verschillen dan kan dit leiden tot langdurige discussies. Dat is vervelend want het komt een vlotte afwikkeling van de letselschade of overlijdensschade immers niet ten goede. Het slachtoffer heeft niks aan ellenlange discussies; het heeft belang bij een vlotte afwikkeling. Drost Letselschade stelt alles in het werk om uw schade vlot af te wikkelen zodat u verder kunt.

 Gerechtelijke procedures

Inschakeling rechter

Soms is een gerechtelijke procedure de enige mogelijkheid om tot een oplossing te komen. Bijvoorbeeld als de partijen van mening blijven verschillen. Gelukkig komt dat niet vaak voor. Toch kunt u een rechter nodig hebben om juridische ‘knopen’ door te hakken. Het is goed te weten dat Drost Letselschade u ook dan van dienst kan zijn.
Als de onderhandelingen met de aansprakelijke partij geen oplossing brengen, zijn er verschillende procedures mogelijk. Die procedures brengen verschillende (financiële) risico’s met zich mee. Drost Letselschade informeert u graag over de gerechtelijke procedure. Daarnaast bieden wij maatwerk bij afwikkeling van uw schade. Maatwerk dat in uw specifieke geval de meeste kans op succes biedt. Drost zorgt ervoor dat u krijgt waar u recht op heeft.

Meer informatie over de verschillende procedures kunt u ook vinden op de site van Rechtspraak.nl.

Wilt u meer informatie of advies? Neem contact met ons op. Bel gratis 0800-2490300, stuur een e-mail naar [email protected] of vul het contactformulier in.

Letselschade opgelopen?Doe de letselschadetest of neem vrijblijvend contact op