Als slachtoffer hebt u recht op een letselschadevergoeding
U bent het slachtoffer van letselschade. Drost Letselschade hebt u ingeschakeld voor de afwikkeling van uw schade ten gevolge van uw letsel. Op een zeker moment zal het dan tot een letselschadevergoeding komen. Drost Letselschade heeft (de verzekeraar van) de voor de schade aansprakelijke partij al aansprakelijk gesteld. Ook uw schade is, al dan niet volledig, in kaart gebracht. Als de door u geleden schade duidelijk is zal die direct aan u vergoed moeten worden.

Letselschadevergoeding: Voorschotten

Het afwikkelen van uw letselschade kan, eenvoudige zaken daargelaten, soms een langdurige kwestie worden. Dat komt omdat de gevolgen van het door u opgelopen letsel niet direct duidelijk zijn. Er moet dan gewacht worden op een goed voorspelbare medische eindsituatie. Daarom is het goed te weten dat Drost Letselschade ook voorschotten op uw schade voor u regelt. Zo kan het dan tussentijds al komen tot een uitbetaling van een deel van uw schade. En dat komt u als slachtoffer goed van pas, want door uw letsel kunt u voor onverwachte kosten komen te staan. Als uw letselschade definitief geregeld wordt en u hebt al voorschotten op uw schade ontvangen, dan wordt uw laatste letselschadevergoeding ook wel slotuitkering genoemd.

Letselschadevergoeding en smartengeld

Uw letselschadevergoeding wordt opgesplitst in twee hoofddelen. Een vergoeding van de materiële schade en een vergoeding van de immateriële schade, ook wel smartengeld genoemd. Wilt u meer weten over het toekennen van een letselschadevergoeding? Neem dan via ons gratis telefoonnummer 0800-2490300 contact met ons op. Bij de vaststelling van smartengeld kan de ANWB-smartengeldgids een handig hulpmiddel zijn. Hierin vindt u veel voorbeelden van uitspraken van rechters welk smartengeld redelijk is bij verschillende soorten letsel. De smartengeldgids geeft een indicatie van het bedrag aan smartengeld waar u recht op heeft. Een goede letselschade specialist van Drost Letselschade weet er vaak meer voor u uit te halen. U kunt overigens aan de in de gids genoemde bedragen geen rechten ontlenen. Wilt u meer informatie hebben over de letselschadevergoeding waarop u zelf recht heeft? Neem dan vrijblijvend contact op met een van de letselschade experts van Drost Letselschade.

letselschadevergoeding

© Shutterstock

Letselschadevergoeding en de kosten van rechtsbijstand

De afwikkeling van letselschade brengt kosten met zich mee. Die kosten van rechtsbijstand, ook wel kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand genoemd, moet de aansprakelijke partij ook vergoeden. Dat is zo in artikel 6:96 van het burgerlijk wetboek vastgelegd. Daardoor kost de inschakeling van ons kantoor u niets, bij volledige erkenning van aansprakelijkheid. En dat is wel zo eerlijk vinden wij. U hebt er immers niet om gevraagd het slachtoffer te worden van letselschade. Waarom zou u dan wel met de kosten moeten blijven zitten? Er zijn kantoren die u laten tekenen om soms wel tot 40% van de schade aan hen af te staan voor hun diensten; ook als hun ‘uren’ vergoed worden door de aansprakelijke partij. Zij helpen u dan op zogenaamde “no cure, no pay – voorwaarden”. Dat is bij letselschade na een ongeval helemaal niet nodig, omdat vaak de aansprakelijkheid al direct duidelijk is. Ga daarom niet met zulke kantoren in zee! Als regel zijn die kantoren vaak ook niet bij een officiële beroepsgroep aangesloten. Onze specialisten kennen hun vak als geen ander en zijn als Register-Expert ingeschreven bij het NIVRE.

Letselschadevergoeding: Second opinion

Misschien hebt u al een andere belangenbehartiger en wilt u van Drost Letselschade horen, of de schade wel correct is berekend? Dan kunt u ons ook inschakelen voor een zogenaamde ‘second opinion’. Een expert van Drost Letselschade bestudeert dan het door u aangeleverde dossier en geeft aan u zijn of haar oordeel over de wijze waarop de schadeafwikkeling heeft plaatsgevonden. Ook kunt u Drost Letselschade inschakelen voor het geven van een oordeel over een door u ontvangen voorstel voor de eindafwikkeling. Wij rekenen voor deze werkzaamheden ons standaard uurtarief. Meestal worden de kosten van een second opinion vergoed door de aansprakelijke verzekeraar.

Meer weten?

Wilt u meer weten over uw letselschadevergoeding? Wilt u weten wat Drost Letselschade voor u kan betekenen? Of wilt u wellicht een second opinion door ons laten uitvoeren? Bel ons voor gratis advies op 0800-2490300, stuur een e-mail: info@drost.nl, of vul het contactformulier in op deze site.