Bent u tijdens uw werk het slachtoffer geworden van een verkeer- of arbeidsongeval? U kunt dan uw werkgever aansprakelijk stellen. Een werkgever heeft namelijk ‘werkgeversaansprakelijkheid’. Maar voordat de werkgever aansprakelijk gesteld wordt, komt er een onderzoek. Drost Letselschade verricht dat onderzoek voor u. Daarna helpt Drost u bij het verhalen van uw schade. U leest op deze pagina meer informatie over werkgeversaansprakelijkheid.

aansprakelijkheid werkgever

Er komt altijd een onderzoek na een bedrijfsongeval of arbeidsongeval. Gekeken wordt of de werkgever aansprakelijk is voor uw schade. Maar ook bij een verkeersongeval kan een werknemer de werkgever aansprakelijk stellen.

Werkgeversaansprakelijkheid bij verkeersongeval

Werknemers kunnen werkgevers ook aansprakelijk stellen als ze met een (motor)voertuig een verkeersongeval krijgen. Bijvoorbeeld als de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden bij een verkeersongeval letselschade oploopt. Ook al is dat de werknemer aan te rekenen. De Hoge Raad bepaalde dat op 1 februari 2008 in een procedure die Drost Letselschade voor een slachtoffer had aangespannen.Aansprakelijkheid werkgever

De aansprakelijkheid voor een verkeersongeval dekt de werkgever bijvoorbeeld af door middel van een Schadeverzekering Inzittenden (SVI). Deze verzekering is overigens iets anders dan een Ongeval Inzittenden Verzekering (OIV).

Aansprakelijkheid werkgever of een derde?

Bij een arbeidsongeval is er natuurlijk nog een andere optie. Want ook een andere partij dan uw werkgever is misschien aansprakelijk voor het ongeluk en uw schade. Drost Letselschade zoekt dit voor u uit. Daarna stellen wij de partij die uw schade heeft veroorzaakt aansprakelijk. Of dit nou de werkgever is of een derde partij.
Niet alleen de materiële schade wordt verhaald, zoals kapotte kleding, verlies aan inkomsten, aanpassingskosten van uw woning en kosten van huishoudelijke hulp. Ook de kosten voor de immateriële schade (het smartengeld) wordt verhaald op de tegenpartij. Daarnaast betaalt de aansprakelijke partij de kosten van rechtsbijstand. Dit is een wettelijke verplichting. De hulp van ons kantoor na een arbeidsongeval kost u dus niets.

Wilt u hier meer informatie over? Wilt u uw werkgever aansprakelijk stellen of een onderzoek hiernaar laten verrichten? Neem contact met ons op. Bel gratis 0800-2490300, stuur een e-mail naar info@drost.nl of vul het contactformulier in.

 

Wilt u meer weten over letselschade?

  • Succespercentage van 98%
  • Persoonlijke en professionele hulp
  • Ruim 30 jaar ervaring