Bent u tijdens uw werk slachtoffer geworden van een verkeer- of arbeidsongeval? Dan kan Drost Letselschade u helpen bij het verhalen van uw schade.

Bij een bedrijfsongeval of arbeidsongeval komt er een onderzoek of de werknemer aansprakelijk is voor uw schade. Dat onderzoek kan Drost Letselschade voor u verrichten.

Aansprakelijkheid werkgever bij verkeersongeval

 
Werknemers kunnen werkgevers ook aansprakelijk stellen als ze met een (motor)voertuig een verkeersongeval krijgen. Bijvoorbeeld als de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden bij een verkeersongeval letselschade oploopt. Ook al is dat de werknemer aan te rekenen. Dat heeft de Hoge Raad op 1 februari 2008 bepaald in een procedure die Drost Letselschade voor een slachtoffer heeft aangespannen.Aansprakelijkheid verkeersongeval

De aansprakelijkheid voor een verkeersongeval kan de werkgever bijvoorbeeld middels een Schadeverzekering Inzittenden (SVI) afdekken. Niet te verwarren met een Ongeval Inzittenden Verzekering (OIV).

Aansprakelijkheid werkgever of een derde

Ook een andere partij dan uw werkgever kan aansprakelijk zijn voor het arbeidsongeval en uw schade. Drost Letselschade zoekt dit voor u uit en stelt de partij die uw schade heeft veroorzaakt aansprakelijk. Dat geldt niet alleen voor de materiële schade (zoals: kapotte kleding, verlies aan inkomsten, aanpassingskosten van uw woning, kosten van huishoudelijke hulp), maar ook voor de immateriële schade (het smartengeld). De aansprakelijke partij betaald ook de kosten van rechtsbijstand. Dit is een wettelijke verplichting. De hulp van ons kantoor na een arbeidsongeval kost u dus niets.