Heeft u letselschade opgelopen door een ongeval?
Is bijvoorbeeld uw hand in een machine terechtgekomen, of bent u van een steiger afgevallen? Bent u in aanraking gekomen met een schadelijke stof, of hebt u een ander ongeval bij de uitvoering van uw werk gehad? Dan wilt u vast weten of u recht heeft op een schadevergoeding. Een ongeval op of tijdens het werk wordt een bedrijfsongeval of arbeidsongeval genoemd. Voor het vaststellen van het recht op schadevergoeding is de toedracht van het u overkomen bedrijfsongeval van belang. Er komt een onderzoek of de werkgever aansprakelijk is voor uw schade. Drost Letselschade kan u helpen bij de aansprakelijkstelling en het verhalen van uw schade.

Kosteloze begeleiding na een bedrijfsongeval

Bij erkenning van aansprakelijkheid voor het bedrijfsongeval begeleiden wij u in principe kosteloos en zorgen wij voor een optimale schadevergoeding. Uw recht op schadevergoeding en de hoogte van deze vergoeding wordt door ons deskundig vastgesteld. Onze registerexperts, letselschadespecialisten, juristen, rechtskundige adviseurs, arbeidsdeskundigen en artsen zijn zeer deskundig op het gebied van de afwikkeling personenschade/letselschade.

Bedrijfsongevallen schadevergoeding

Bij uw recht op schadevergoeding na een bedrijfsongeval komt veel kijken. Wij zoeken voor u uit wat de aansprakelijke partij (of de verzekeraar) precies aan u moet vergoeden. Denk bijvoorbeeld aan de volgende schadeposten:

bedrijfsongeval, bedrijfsongeval melden

  • Het eigen risico van de verzekering
  • Verlies aan zelfwerkzaamheid (kosten voor bijvoorbeeld klusjes in en om het huis die u zelf niet meer kunt doen)
  • Kosten in verband met vervanging kapotte kleding
  • Verlies van arbeidsvermogen
  • Juridische bijstand
  • Smartengeld

Bedrijfsongeval melden

Meldingsplichtige arbeidsongevallen, of bedrijfsongevallen, moet een werkgever direct aan de Inspectie SZW (onderdeel van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) melden. Als een werkgever een meldingsplichtig ongeval niet direct meldt, dan kan hij voor het niet melden een boete krijgen van maximaal € 50.000.

Informatie over een bedrijfsongeval melden bij de SZW vindt u op de site van de inspectie SZW.

Meer weten over bedrijfsongeval melden en schadevergoeding?

Meer informatie over andere oorzaken van letselschade? Wilt u meer weten over onze expertise in schadevergoeding bedrijfsongeval? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via 0800 – 2490300, of stuur een e-mail naar info@drost.nl.