BeenletselBeenletsel betekent een verwonding aan het been. Dit kan een wond zijn, een kneuzing of een breuk. Bij ernstig beenletsel duurt het herstel vaak lang. Dit alles zorgt voor pijn, ongemak en soms ook onzekerheid. Als je beenletsel hebt opgelopen door een ongeval en dit ongeval was niet jouw schuld, dan heb je mogelijk recht op een schadevergoeding. Wat uitgezocht moet worden is of een ander aansprakelijk is voor het jou overkomen ongeval. Als dat het geval is, dan heb je recht op vergoeding van jouw schade als gevolg van het opgelopen letsel. Drost Letselschade treedt graag voor je op als jouw belangenbehartiger.

Bij een botbreuk kan het gaan om een scheur in het bot, maar het kan ook betekenen dat een bot volledig ‘door’ is. Bij bijna elk soort beenletsel ontstaat er na het ongeval een bloeding. Deze bloeding, die ook onderhouds kan zijn, heeft meestal zwelling tot gevolg. Om de zwelling zoveel mogelijk te voorkomen en te verminderen, moet het been meestal zoveel mogelijk hoog neergelegd worden.
In alle gevallen zorgt beenletsel voor ongemak. Vaak heb je als gevolg van het letsel ook pijn. Er is soms veel tijd nodig om te revalideren en weer helemaal de oude te worden. Met al deze factoren in het achterhoofd zal onze letselschade-expert de hoogte van jouw schadevergoeding berekenen. Wij kunnen  de pijn en het ongemak misschien niet verlichten, maar we kunnen je wel financieel op de been houden.

 

Letselschade opgelopen?Plan kosteloos een afspraak of neem contact op.

Wat is beenletsel?

Waar moet je aan denken als we het over beenletsel hebben? Beenletsel is bijvoorbeeld een breuk van het hielbeen, het scheenbeen of het dijbeen. Ook kan er beenletsel ontstaan door het ontwrichten van de heup of het kneuzen van de wervelkolom. Als je met beenletsel te kampen krijgt, moet je de tijd nemen om goed te revalideren. Het herstel van beenletsel kan namelijk erg lang duren. Soms kun je door het beenletsel maanden niet werken of genieten van jouw dagelijkse leven. Is een ander aansprakelijk voor het jou overkomen ongeval met beenletsel tot gevolg? Dan is het verstandig om Drost Letselschade in te schakelen voor het indienen van een schadeclaim bij de aansprakelijke partij. 

Raadpleeg bij een gebroken been of andere medische klachten in verband met beenletsel altijd een arts. De arts zal je vertellen welke behandeling voor jou het beste is. Een beenbreuk is een ernstige verwonding waarmee je naar het ziekenhuis moet. Een fysiotherapeut kan je oefeningen geven in verband met het opgelopen letsel.

Forse beperkingen

Letsel aan het been kan diverse oorzaken hebben: een verkeersongeluk bijvoorbeeld, of een beet van een dier, of een ongeval op het werk. Beenletsel levert geregeld forse beperkingen op bij het uitvoeren van de dagelijkse huishoudelijke taken of  bij het werk. Meestal heelt een botbreuk probleemloos. Maar soms geneest het been moeizaam of helemaal niet, met immobiliteit en invaliditeit tot gevolg.

De klachten en verschijnselen van een beenbreuk kunnen bestaan uit:

  • Verminderde beweeglijkheid.
  • Abnormale vorm van een been.
  • Zwelling en vervorming op de plaats van de breuk.
  • Het door de huid heen steken van het gebroken bot (we spreken dan van een ‘gecompliceerde breuk’).
  • Een tintelend gevoel in het been, dan wel gevoelloosheid of verlamming van het been door beschadigde zenuwen.
  • Pijn in een beperkt gebied, die verergert bij bewegen of druk.
  • Bloeduitstortingen of blauwe plekken door beschadigde bloedvaten.

beenletsel

Schadevergoeding bij beenletsel

Een verkeersongeval of bedrijfsongeval met beenletsel tot gevolg is alles behalve wenselijk en heeft een enorme impact op jouw leven. En niet alleen op jouw leven, maar ook op dat van de mensen in jouw nabije omgeving, zoals bijvoorbeeld jouw partner of familie. Je bent door het letsel vaak toch in meer of mindere mate afhankelijk van anderen. Bijvoorbeeld omdat je niet meer kunt auto rijden, of omdat je niet in staat bent je huis schoon te houden. Je moet de hulp van anderen inroepen en aan die hulp zijn vaak ook weer kosten verbonden. Al met al heeft beenletsel, zoals bijvoorbeeld het breken van een been, een hoop nadelen. Je bent, uitzonderingen daargelaten, ook niet maar één weekje uit de roulatie: het herstel duurt meestal lang en ondertussen ben je weinig mobiel.

Drost Letselschade zoekt graag voor je uit of je recht hebt op een schadevergoeding. Bij erkenning van  aansprakelijkheid kost onze hulp je niets. Alle kosten in verband met onze belangenbehartiging verhalen wij dan namelijk op de aansprakelijke partij. Dat is ook wel zo eerlijk: je hebt immers niet om het ongeval gevraagd, dus waarom zou je wel met de kosten moeten blijven zitten?

Wil je meer informatie of advies? Neem contact met ons op. Bel gratis 0800-2490300, stuur een e-mail naar [email protected], of vul het contactformulier in.

Veelgestelde vragen

Wat is letselschade?

Letterlijk genomen betekent letsel een beschadiging aan het lichaam die voor klachten zorgt. Veel mensen denken dan aan open wonden en botbreuken, maar letselschade is meer dan dat. Ook niet direct zichtbare verwondingen, zoals bijvoorbeeld een whiplash of een rsi-klacht kunnen voor lichamelijke beperkingen zorgen. Wij gebruiken het woord letselschade als verzamelterm voor zowel lichamelijke als psychische schade. Heb je letselschade opgelopen waarvoor iemand anders aansprakelijk is? Dan heb je recht op een schadevergoeding. Neem contact op met Drost Letselschade: wij helpen je graag!

Welke schade krijg ik vergoed?

In het geval van letselschade kun je onder meer denken aan vergoeding van de navolgende schadeposten: gemaakte kosten van revalidatie, huishoudelijke hulp, eigen risico zorgverzekering, schade aan kleding, vervoersmiddelen en persoonlijke bezittingen, smartengeld vanwege pijn en gederfde levensvreugde, reiskosten naar artsen en therapeuten en compensatie voor het verlies van arbeidsvermogen. Wil je meer informatie, of weten wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan zonder kosten en vrijblijvend contact met ons op voor een bespreking van de mogelijkheden.

Kom ik in aanmerking voor een schadevergoeding?

Jouw recht op schadevergoeding is afhankelijk van het ongeval dat je hebt gehad en wie het ongeval veroorzaakt heeft. Ook de datum van het ongeval, in combinatie met de datum waarop je wist dat je schade leed, is van belang. Dit met het oog op de verjaring. De toedracht van het ongeval en de aard van jouw letsel zijn ook van belang. Er kan namelijk discussie ontstaan over het antwoord op de vraag, of jouw schade wel ongevalsgevolg is. Leg je zaak aan ons voor. De experts van Drost Letselschade vertellen je graag of je recht heb op een schadevergoeding.

Kan mijn zaak verjaren?

Ja, dat kan! De verjaringstermijn begint te lopen op het moment dat je bekend bent met het feit dat je schade hebt geleden en je weet wie de veroorzaker is. Het is dus erg belangrijk dat je tijdig een belangenbehartiger inschakelt die verjaring voorkomt. Als de verjaringstermijn is verstreken en er dus sprake is van verjaring, kun je in principe geen aanspraak meer maken op een schadevergoeding. Je kunt over het algemeen tot 5 jaar na het ontstaan van het letsel om een schadevergoeding vragen. Soms is de verjaringstermijn beduidend korter: een WAM-verzekeraar bijvoorbeeld kun je maar tot 3 jaar na het ongeval aanspreken. Leg je zaak dus altijd tijdig aan ons voor om het verjaren van jouw schadeclaim te voorkomen.

Ik heb een rechtsbijstandverzekering, is dat niet genoeg?

Vaak is een letselschadezaak een langdurig traject, zeker bij blijvend letsel. Je zult over een lange adem moeten beschikken om te krijgen waar je recht op hebt. Je verdient daarom een gespecialiseerde belangenbehartiger die over doorzettingsvermogen beschikt en daarbij ook kennis van zaken heeft. Dit om het meest optimale resultaat te behalen. De experts van Drost Letselschade zijn die goed opgeleide en ervaren doorzetters. Onze werkwijze staat garant voor een goed en rechtvaardig resultaat.

Bij erkenning van de aansprakelijkheid kunnen de kosten van onze bijstand worden verhaald op de voor jouw letsel aansprakelijke partij. Een beroep op een afgesloten rechtsbijstandsverzekering is, als over de aansprakelijkheid geen discussie bestaat, derhalve helemaal niet nodig. Want de kosten van rechtsbijstand worden bij aansprakelijkheid toch al vergoed.

Als de aansprakelijkheid wordt betwist, kan het raadzaam zijn jouw letselzaak door jouw rechtsbijstandsverzekeraar te laten behandelen. Vaak kun je echter, met behoud van polisdekking, toch gebruik maken van de diensten van een belangenbehartiger van jouw eigen keus. Kijk wat jouw rechtsbijstandspolis hierover vermeldt.

Tot slot nog het volgende: Soms komt het voor dat je voor rechtsbijstand bent verzekerd bij dezelfde verzekeraar als de verzekeraar die de aansprakelijkheid voor jouw schade dekt (dus de veroorzaker van het ongeval is verzekerd bij dezelfde verzekeraar als die waarbij jij voor rechtsbijstand bent verzekerd). Het is goed te begrijpen als je daar geen goed gevoel bij hebt, en dat je dan de voorkeur geeft aan een belangenbehartiger van eigen keus.

Waarom zou ik een letselschade-expert van Drost inschakelen?

Onze letselschade-experts mogen met recht 'experts' op het gebied van letselschade worden genoemd. Niet alleen vanwege hun ruime juridische kennis en ervaring, maar ook vanwege hun manier van werken. Al onze letselschade-experts zijn als Register-Expert ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE) en/of lid van het Nederlands Instituut van Schaderegelaars (NIS). Ook houden wij ons aan de Gedragscode Behandeling Letselschade van Stichting De Letselschade Raad. Die gedragscode biedt waarborgen voor een nette behandeling van jouw letselschadezaak. Wij hechten veel waarde aan eerlijkheid, transparantie en betrokkenheid. Dit blijkt ook uit het feit dat wij je in de regel thuis komen bezoeken na een ongeval om de schade te inventariseren.

Kan ik een aanbod van de verzekeraar bij Drost laten toetsen?

Jazeker, kan dat. Een second opinion wordt uitgevoerd op basis van ons uurtarief, te vermeerderen met BTW en 6% kantoorkosten. Over het algemeen zullen de kosten voor een second opinion beperkt blijven tot ongeveer € 1.250,00 (excl. kantoorkosten en BTW). Soms is een zaak echter dermate complex en omvangrijk, dat aan de second opinion (veel) meer tijd zal moeten worden besteed.

De kosten van de second opinion kunnen mogelijk worden verhaald, zodat je ze dan per saldo niet hoeft te betalen. Vraag je ons om een second opinion en leidt het door ons uitgebrachte advies ertoe, dat je jouw dossier ter verdere behandeling aan ons overdraagt? Dan zullen wij ons uiterste best doen om de kosten van de second opinion te verhalen op de aansprakelijke partij.

Kan ik wel een letselschade-expert betalen?

Wij verhalen de kosten van onze dienstverlening op de voor het letsel aansprakelijke partij. Bij erkenning van aansprakelijkheid zijn de diensten van Drost daardoor voor jou als slachtoffer kosteloos. Als er bij uitzondering toch kosten moeten worden gemaakt die (in ieder geval in eerste instantie) voor jouw rekening zullen komen, dan zal dat altijd vooraf met je worden besproken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als blijkt dat er in jouw zaak moeten worden geprocedeerd. Overigens komen gerechtelijke procedures in letselschadezaken amper voor. Maar sowieso geen zorgen: je zult niet met kosten worden geconfronteerd waar je van tevoren geen weet van had.

Is smartengeld hetzelfde als een schadevergoeding?

Smartengeld is een vergoeding voor alle pijn en al het leed dat je als gevolg van het opgelopen letsel hebt moeten doorstaan. Smartengeld (ook wel eens 'verkeerd' geschreven als smartegeld) is een zogenaamde immateriële schadevergoeding. Deze schadepost is, naast de materiële schadevergoeding, onderdeel van de totale schadevergoeding.

Wat krijg ik bij een gratis eerste advies bij Drost Letselschade?

Bij een gratis eerste advies bespreken wij met jou wat er gebeurd is. Daarbij kijken we of je recht hebt op een vergoeding van jouw schade. Soms is er meer informatie nodig om te kunnen beoordelen of je recht hebt op een schadevergoeding. Mocht dat nodig zijn, dan vragen we eerst meer informatie op. Of we vragen jou om meer informatie aan te leveren. Daarna maken we een inschatting van de mogelijkheden voor een succesvolle schadevordering. Ook vertellen wij je tijdens onze eerste kennismaking hoe het zit met de kosten van onze deskundige begeleiding. Daarover kunnen we overigens duidelijk zijn: bij erkenning van de aansprakelijkheid komen de kosten van onze dienstverlening voor rekening van de aansprakelijke partij. Die kosten verhalen wij dan op die partij en als slachtoffer kost onze inschakeling je dan dus niets.

Als je besluit je belangen verder door ons te laten behartigen, zal meest van tijd een persoonlijk gesprek bij jou thuis worden ingepland. Tijdens dat gesprek neemt één van onze letselschade experts dan alles wat het ongeval en onze dienstverlening betreft met je door. Zodat je weet waar je aan toe bent en je niet voor verrassingen komt te staan. Doordat het gesprek met één van onze experts bij jou thuis plaatsvindt, krijgen we ook meteen een goed beeld van de impact van jouw letselschade op jouw dagelijks leven.

Drost Letselschade: jouw letsel, onze zorg!

Letselschade opgelopen?Doe de letselschadetest of neem vrijblijvend contact op