BeenletselBeenletsel betekent een verwonding aan het been. Dit kan een wond zijn, een kneuzing of een breuk. Bij ernstig beenletsel duurt het herstel vaak lang. Dit alles zorgt voor pijn, ongemak en soms ook onzekerheid. Als u beenletsel heeft opgelopen door een ongeval en dit ongeval was niet uw schuld, dan heeft u mogelijk recht op een schadevergoeding.

Bij een botbreuk kan het gaan om een scheur in het bot, maar het kan ook betekenen dat een bot volledig ‘door’ is. Bij bijna elk soort beenletsel ontstaat er na het ongeval een bloeding. Deze bloeding heeft meestal zwelling tot gevolg. Om de zwelling zoveel mogelijk te voorkomen en te verminderen, moet het been zoveel mogelijk hoog neergelegd worden.
In alle gevallen zorgt beenletsel voor ongemak. Vaak heeft u als slachtoffer ook pijn. Er is veel tijd nodig om te revalideren en weer helemaal de oude te worden. Met al deze factoren in het achterhoofd zal onze letselschade-expert de hoogte van uw schadevergoeding berekenen. Wij kunnen uw pijn misschien niet verlichten maar we kunnen u wel financieel op de been houden.

 

Letselschade opgelopen?

Plan kosteloos een afspraak of neem contact op.

Wat is beenletsel?

Waar moet u aan denken als we het over beenletsel hebben? Beenletsel is bijvoorbeeld een breuk van het hielbeen, het scheenbeen of het dijbeen. Ook kan er beenletsel ontstaan door het ontwrichten van uw heup of het kneuzen van de wervelkolom. Als u met beenletsel te kampen krijgt, moet u goed revalideren. Het herstel van beenletsel kan namelijk erg lang duren. Soms kunt u door het beenletsel maanden niet werken of genieten van uw dagelijkse leven. Om die reden is het verstandig om een schadeclaim in te dienen bij de aansprakelijke partij. 

Raadpleeg bij een gebroken been of andere medische klachten altijd een arts. De arts zal u vertellen welke behandeling voor u het beste is. Een beenbreuk is een ernstige verwonding waarmee u naar het ziekenhuis moet. Een fysiotherapeut kan u oefeningen geven om uw dagelijkse normale activiteiten weer te kunnen uitvoeren.

Forse beperkingen

Letsel aan het been kan ontstaan door diverse soorten ongelukken; een verkeersongeluk of bijvoorbeeld een ongeval op het werk. Ook kunt u beenletsel oplopen door een medische fout. Beenletsel kan forse beperkingen opleveren bij het uitvoeren van de dagelijkse taken of uw werk. Meestal heelt een botbreuk probleemloos. Maar soms geneest het been moeizaam of helemaal niet, met immobiliteit en invaliditeit tot gevolg.

De klachten en verschijnselen van een beenbreuk kunnen bestaan uit:

  • Verminderde beweeglijkheid.
  • Abnormale vorm van een been.
  • Zwelling en vervorming op de plaats van de breuk.
  • Bij een gecompliceerde breuk steekt het gebroken bot door de huid heen.
  • Tintelend, gevoelloosheid of verlamming door beschadigde zenuwen.
  • Pijn in een beperkt gebied die verergert bij bewegen of druk.
  • Bloeduitstortingen of blauwe plekken door beschadigde bloedvaten.

beenletsel

Schadevergoeding bij beenletsel

Een ernstig verkeersongeval of bedrijfsongeval is alles behalve wenselijk en heeft een enorme impact op uw leven. En niet alleen op uw leven, maar ook op dat van uw familie. Het breken van een been heeft op lange termijn een hoop nadelen. U bent niet maar één weekje uit de roulatie: het herstel duurt lang, waardoor er een hoop tijd voorbij gaat. Tijd die u graag anders had willen besteden, bijvoorbeeld aan uw werk of aan uw familie. Maar in plaats daarvan had u misschien hulp in huis nodig. Ook kostte dat geld.
Drost Letselschade kan voor u bekijken of u recht heeft op een schadevergoeding. Als iemand anders voor uw schade verantwoordelijk is, kost onze hulp u niets. Alle kosten kunnen door Drost namelijk verhaald worden op de verantwoordelijk partij.

Wilt u meer informatie of advies? Neem contact met ons op. Bel gratis 0800-2490300, stuur een e-mail naar info@drost.nl of vul het contactformulier in.

Veelgestelde vragen

Wat is letselschade?

Letterlijk genomen betekent letsel een beschadiging aan het lichaam die voor klachten zorgt. Veel mensen denken dan aan open wonden en botbreuken, maar letselschade is meer dan dat. Ook niet direct zichtbare verwondingen, zoals bijvoorbeeld een whiplash of een rsi-klacht kunnen voor lichamelijke beperkingen zorgen. Wij gebruiken het woord letselschade als verzamelterm voor zowel lichamelijke als psychische schade. En dan bedoelen we schade waarvoor iemand anders dan uzelf aansprakelijk is.

Welke schade krijg ik vergoed?

In het geval van letselschade kunt u onder meer denken aan vergoeding van de navolgende schade. Bijvoorbeeld gemaakte kosten van uw revalidatie, uw huishoudelijke hulp, eigen risico van uw verzekering, schade aan kleding, vervoersmiddelen en persoonlijke bezittingen, smartengeld vanwege pijn, gederfde levensvreugde, reiskosten naar artsen en therapeuten en compensatie voor het verlies van arbeidsvermogen. Voor meer kijk hier... Mocht u twijfels hebben kunt u uiteraard altijd met ons contact opnemen.

Kom ik in aanmerking voor een schadevergoeding?

Uw recht op schadevergoeding is afhankelijk van het ongeval dat u heeft gehad en wie het ongeval veroorzaakt heeft. Ook de datum van het ongeval, in combinatie met de datum waarop u wist dat u schade leed, is van belang. Dit met het oog op de verjaring. De toedracht van het ongeval en de aard van uw letsel zijn ook van belang, er kan namelijk discussie ontstaan over het antwoord op de vraag, of uw schade wel ongevalsgevolg is. De experts van Drost Letselschade helpen u graag om uit te zoeken of u recht heeft op een schadevergoeding.

Kan mijn zaak verjaren?

Ja, dat kan! De verjaringstermijn begint te lopen op het moment dat u bekend bent met het feit dat u schade heeft geleden en u weet wie de veroorzaker is. Het is dus erg belangrijk dat u tijdig een belangenbehartiger inschakelt die verjaring voor u voorkomt. Als de verjaringstermijn is verstreken en er dus sprake is van verjaring, kunt u in principe geen aanspraak meer maken op een schadevergoeding. U kunt over het algemeen tot 5 jaar na het ontstaan van het letsel om een schadevergoeding vragen. Soms is de verjaringstermijn beduidend korter: een WAM-verzekeraar kunt u maar tot 3 jaar na het ongeval aanspreken. Vraag dus altijd tijdig om advies om het verjaren van uw schadeclaim te voorkomen.

Ik heb een rechtsbijstandverzekering, is dat niet genoeg?

Vaak is een letselschadezaak een langdurig traject, zeker bij blijvend letsel. U zult over een lange adem moeten beschikken om te krijgen waar u recht op heeft. U verdient daarom een gespecialiseerde belangenbehartiger die over doorzettingsvermogen beschikt. Dit om voor u het meest optimale resultaat te behalen. De experts van Drost Letselschade zijn die doorzetters met kennis van zaken. Onze werkwijze leidt tot een goed en rechtvaardig resultaat. Ook komt het soms voor dat u voor rechtsbijstand bent verzekerd bij dezelfde verzekeraar als de verzekeraar die de aansprakelijkheid voor uw schade dekt.

Waarom zou ik een letselschade-expert van Drost inschakelen?

Onze letselschade-experts mogen met recht 'experts' op het gebied van letselschaden worden genoemd. Niet alleen vanwege hun ruime juridische kennis en ervaring, maar ook vanwege de fatsoenlijke manier van werken. Al onze letselschade-experts zijn als Register-Expert ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE) en/of lid van het Nederlands Instituut van Schaderegelaars (NIS). Ook houden wij ons aan de Gedragscode Behandeling Letselschade van Stichting De Letselschade Raad. Die gedragscode biedt waarborgen voor een nette behandeling van uw letselschadezaak. Wij hechten veel waarde aan eerlijkheid, transparantie en betrokkenheid. Dit blijkt ook uit het feit dat wij u in de regel thuis komen bezoeken na een ongeval.

Kan ik een aanbod van de verzekeraar bij Drost laten toetsen?

Dat kan. Echter vragen wij voor een second opinion een vast bedrag van maximaal € 1.250,00 (excl. kantoorkosten en BTW). Deze kosten kunnen vaak worden verhaald, zodat u ze feitelijk niet hoeft te betalen. Vraagt u ons om een second opinion en leidt het door ons uitgebrachte advies ertoe, dat u uw dossier ter verdere behandeling aan ons overdraagt, dan zullen de kosten van de second opinion door ons bij de aansprakelijke partij in rekening worden gebracht.

Kan ik wel een letselschade-expert betalen?

Wij verhalen de kosten van onze dienstverlening op de voor het letsel aansprakelijke partij. De diensten van Drost zijn daardoor kosteloos voor u. Als er bij uitzondering toch kosten bij u in rekening worden gebracht zal dat altijd vooraf met u worden besproken.

Is smartengeld hetzelfde als een schadevergoeding?

Smartengeld is een vergoeding voor alle pijn en al het leed dat u heeft moeten doorstaan. Smartengeld (ook wel eens 'verkeerd' geschreven als smartegeld) is een zogenaamde immateriële schadevergoeding en is dus, naast materiële schadevergoeding, onderdeel van de gehele schadevergoeding.

Wat krijg ik bij een gratis eerste advies bij Drost Letselschade?

Bij een eerste advies bespreken wij met u wat er gebeurd is. Ook kijken we of u recht heeft op een vergoeding van uw schade. Soms is er meer informatie nodig om te kunnen beoordelen of u recht heeft op een schadevergoeding. Mocht dat nodig zijn dan vragen we eerst meer informatie op. Daarna maken we een inschatting van uw mogelijkheden voor een succesvolle schadevordering. Ook vertellen wij u tijdens onze eerste kennismaking hoe het zit met de kosten van onze deskundige begeleiding. In een persoonlijk gesprek nemen we alles met u door. Zodat u weet waar u aan toe bent en u niet voor verrassingen komt te staan. Vaak zal dit persoonlijke gesprek bij u thuis plaatsvinden met één van onze experts.

Letselschade opgelopen?

Plan kosteloos een afspraak of neem contact op