Buikletsel kan een gevolg zijn van een verkeersongeluk of een ongeval op het werk. Maar ook door een ander voorval kun je buikletsel oplopen. Heb jij buikletsel opgelopen en is iemand anders daarvoor aansprakelijk? Schakel Drost Letselschade dan in voor het claimen van jouw letselschade. Wij regelen voor jou de schadevergoeding waar je recht op hebt. En ondertussen kun jij je op jouw herstel richten. Als specialist op het gebied van letselschade zorgen wij voor deskundige begeleiding en juridische bijstand en zorgen wij voor een passende letselschadevergoeding.

buikletsel

Er bestaan verschillende soorten buikletsel. Zo spreken we van stomp buikletsel (stomp trauma) als er vooral sprake is van inwendig letsel. Bijvoorbeeld door een botsing van de buik met een hard of zwaar voorwerp. Het letsel kan variëren van schade aan de buikwand, buikspier, organen, ingewanden of inwendige geslachtsorganen. Ook vaatletsel en inwendige bloedingen vallen onder de noemer stomp buikletsel.

Van scherp buikletsel wordt gesproken als er uitwendig letsel is. Bijvoorbeeld in de vorm van een open buikwond, snee, scheur of gat (geperforeerde buikwand). Vaak zal open buikletsel gepaard gaan met enige vorm van inwendige schade. Vooral bij deze combinatie van letsel is de kans groot op een shock bij het slachtoffer. In een latere fase is er kans op een buikvliesontsteking die operatief behandeld moet worden.

Letselschade opgelopen?

Plan kosteloos een afspraak of neem contact op.

Eerste hulp bij buikwond

Het is belangrijk om bij mogelijk inwendig buikletsel goed te letten op signalen die het slachtoffer geeft, zoals hevige buikpijn, braken, bleekheid, snelle polsslag, koude handen en voeten, een bloeduitstorting op de plaats van de ‘stomp’, bloed in de urine, verminderend bewustzijn en verslechtering van de algehele toestand van het slachtoffer. Bij het vermoeden van inwendig letsel is het nodig dat het slachtoffer in het ziekenhuis wordt onderzocht. Bij open buikletsel moet zo spoedig mogelijk hulp worden geboden door een arts.

buikletselBehandeling van buikletsel

Als je na een ongeval denkt dat je mogelijk inwendig buikletsel hebt, moet je met spoed medische hulp zoeken. Afhankelijk van de ernst van de inwendige schade zal eventueel een operatieve ingreep nodig zijn. Met hulp van een scan en andere onderzoeken kunnen doktoren zien in welke mate er inwendig buikletsel is. Aan de hand van deze scan stellen de doktoren een behandelplan op. De niet-operatieve aanpak van stomp buikletsel heeft een steeds hogere slagingskans. Wel moet men – om levensbedreigend bloedverlies te voorkomen – met spoed aan een gescheurde milt geopereerd worden.

Het herstellen van stomp buikletsel kan een langdurige en ingrijpende zaak zijn. Er wordt vaak geen exacte herstelperiode gegeven, omdat de buikholte een verzameling van verschillende organen is. Tijdens de herstelperiode kunnen nog weer nieuwe klachten opduiken die wijzen op nevenschade. Bijvoorbeeld letsel wat in eerste instantie niet gediagnosticeerd was of letsel buiten de buikholte. Soms moet het slachtoffer een aangepast voedingspatroon volgen en kan het lang last houden van ingewandsstoornissen.

Schadevergoeding bij buikletsel

Heb jij door een ongeval (of ander voorval) buikletsel opgelopen? En is iemand anders voor dat ongeval aansprakelijk? Neem dan contact op met Drost Letselschade. In principe heb je namelijk recht op een schadevergoeding voor het door jou opgelopen letsel. Wij vertellen je graag over de mogelijkheden. Ons eerste advies is altijd gratis. Zo kan de letselschadespecialist van jou horen wat er gebeurd is en bepalen of het zinvol is een procedure voor een schadeclaim te starten. Alle factoren die meespelen bij jouw buikletsel worden meegenomen bij het berekenen van de hoogte van jouw schadevergoeding. De door jou ingeschakelde letselschade-expert van Drost berekent daarbij ook de hoogte van het smartengeld waar je recht op hebt.

Drost Letselschade stelt de wederpartij namens jou aansprakelijk en handelt ook verder jouw schadeclaim af. Hierdoor hoef jij je daar niet mee bezig te houden en kun je je op jouw herstel richten. Bij erkenning van aansprakelijkheid zijn aan onze dienstverlening voor jou als slachtoffer geen kosten verbonden. Die kosten verhalen wij namelijk op de aansprakelijke partij. En dat is wel zo eerlijk! Jij hebt immers niet om het buikletsel en alle bijkomende problemen gevraagd, dus waarom zou je wel met de kosten moeten blijven zitten? Wil je jouw letselschadezaak bij ons in behandeling geven, of wil je meer informatie of advies? Neem vrijblijvend contact met ons op. Bel gratis: 0800-2490300, stuur een e-mail naar info@drost.nl, of vul het contactformulier in.

Veelgestelde vragen

Wat is letselschade?

Letterlijk genomen betekent letsel een beschadiging aan het lichaam die voor klachten zorgt. Veel mensen denken dan aan open wonden en botbreuken, maar letselschade is meer dan dat. Ook niet direct zichtbare verwondingen, zoals bijvoorbeeld een whiplash of een rsi-klacht kunnen voor lichamelijke beperkingen zorgen. Wij gebruiken het woord letselschade als verzamelterm voor zowel lichamelijke als psychische schade. Heb je letselschade opgelopen waarvoor iemand anders aansprakelijk is? Dan heb je recht op een schadevergoeding. Neem contact op met Drost Letselschade: wij helpen je graag!

Welke schade krijg ik vergoed?

In het geval van letselschade kun je onder meer denken aan vergoeding van de navolgende schadeposten: gemaakte kosten van revalidatie, huishoudelijke hulp, eigen risico zorgverzekering, schade aan kleding, vervoersmiddelen en persoonlijke bezittingen, smartengeld vanwege pijn en gederfde levensvreugde, reiskosten naar artsen en therapeuten en compensatie voor het verlies van arbeidsvermogen. Wil je meer informatie, of weten wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan zonder kosten en vrijblijvend contact met ons op voor een bespreking van de mogelijkheden.

Kom ik in aanmerking voor een schadevergoeding?

Jouw recht op schadevergoeding is afhankelijk van het ongeval dat je hebt gehad en wie het ongeval veroorzaakt heeft. Ook de datum van het ongeval, in combinatie met de datum waarop je wist dat je schade leed, is van belang. Dit met het oog op de verjaring. De toedracht van het ongeval en de aard van jouw letsel zijn ook van belang. Er kan namelijk discussie ontstaan over het antwoord op de vraag, of jouw schade wel ongevalsgevolg is. Leg je zaak aan ons voor. De experts van Drost Letselschade vertellen je graag of je recht heb op een schadevergoeding.

Kan mijn zaak verjaren?

Ja, dat kan! De verjaringstermijn begint te lopen op het moment dat je bekend bent met het feit dat je schade hebt geleden en je weet wie de veroorzaker is. Het is dus erg belangrijk dat je tijdig een belangenbehartiger inschakelt die verjaring voorkomt. Als de verjaringstermijn is verstreken en er dus sprake is van verjaring, kun je in principe geen aanspraak meer maken op een schadevergoeding. Je kunt over het algemeen tot 5 jaar na het ontstaan van het letsel om een schadevergoeding vragen. Soms is de verjaringstermijn beduidend korter: een WAM-verzekeraar bijvoorbeeld kun je maar tot 3 jaar na het ongeval aanspreken. Leg je zaak dus altijd tijdig aan ons voor om het verjaren van jouw schadeclaim te voorkomen.

Ik heb een rechtsbijstandverzekering, is dat niet genoeg?

Vaak is een letselschadezaak een langdurig traject, zeker bij blijvend letsel. Je zult over een lange adem moeten beschikken om te krijgen waar je recht op hebt. Je verdient daarom een gespecialiseerde belangenbehartiger die over doorzettingsvermogen beschikt en daarbij ook kennis van zaken heeft. Dit om het meest optimale resultaat te behalen. De experts van Drost Letselschade zijn die goed opgeleide en ervaren doorzetters. Onze werkwijze staat garant voor een goed en rechtvaardig resultaat.

Bij erkenning van de aansprakelijkheid kunnen de kosten van onze bijstand worden verhaald op de voor jouw letsel aansprakelijke partij. Een beroep op een afgesloten rechtsbijstandsverzekering is, als over de aansprakelijkheid geen discussie bestaat, derhalve helemaal niet nodig. Want de kosten van rechtsbijstand worden bij aansprakelijkheid toch al vergoed.

Als de aansprakelijkheid wordt betwist, kan het raadzaam zijn jouw letselzaak door jouw rechtsbijstandsverzekeraar te laten behandelen. Vaak kun je echter, met behoud van polisdekking, toch gebruik maken van de diensten van een belangenbehartiger van jouw eigen keus. Kijk wat jouw rechtsbijstandspolis hierover vermeldt.

Tot slot nog het volgende: Soms komt het voor dat je voor rechtsbijstand bent verzekerd bij dezelfde verzekeraar als de verzekeraar die de aansprakelijkheid voor jouw schade dekt (dus de veroorzaker van het ongeval is verzekerd bij dezelfde verzekeraar als die waarbij jij voor rechtsbijstand bent verzekerd). Het is goed te begrijpen als je daar geen goed gevoel bij hebt, en dat je dan de voorkeur geeft aan een belangenbehartiger van eigen keus.

Waarom zou ik een letselschade-expert van Drost inschakelen?

Onze letselschade-experts mogen met recht 'experts' op het gebied van letselschade worden genoemd. Niet alleen vanwege hun ruime juridische kennis en ervaring, maar ook vanwege hun manier van werken. Al onze letselschade-experts zijn als Register-Expert ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE) en/of lid van het Nederlands Instituut van Schaderegelaars (NIS). Ook houden wij ons aan de Gedragscode Behandeling Letselschade van Stichting De Letselschade Raad. Die gedragscode biedt waarborgen voor een nette behandeling van jouw letselschadezaak. Wij hechten veel waarde aan eerlijkheid, transparantie en betrokkenheid. Dit blijkt ook uit het feit dat wij je in de regel thuis komen bezoeken na een ongeval om de schade te inventariseren.

Kan ik een aanbod van de verzekeraar bij Drost laten toetsen?

Jazeker, kan dat. Een second opinion wordt uitgevoerd op basis van ons uurtarief, te vermeerderen met BTW en 6% kantoorkosten. Over het algemeen zullen de kosten voor een second opinion beperkt blijven tot ongeveer € 1.250,00 (excl. kantoorkosten en BTW). Soms is een zaak echter dermate complex en omvangrijk, dat aan de second opinion (veel) meer tijd zal moeten worden besteed.

De kosten van de second opinion kunnen mogelijk worden verhaald, zodat je ze dan per saldo niet hoeft te betalen. Vraag je ons om een second opinion en leidt het door ons uitgebrachte advies ertoe, dat je jouw dossier ter verdere behandeling aan ons overdraagt? Dan zullen wij ons uiterste best doen om de kosten van de second opinion te verhalen op de aansprakelijke partij.

Kan ik wel een letselschade-expert betalen?

Wij verhalen de kosten van onze dienstverlening op de voor het letsel aansprakelijke partij. Bij erkenning van aansprakelijkheid zijn de diensten van Drost daardoor voor jou als slachtoffer kosteloos. Als er bij uitzondering toch kosten moeten worden gemaakt die (in ieder geval in eerste instantie) voor jouw rekening zullen komen, dan zal dat altijd vooraf met je worden besproken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als blijkt dat er in jouw zaak moeten worden geprocedeerd. Overigens komen gerechtelijke procedures in letselschadezaken amper voor. Maar sowieso geen zorgen: je zult niet met kosten worden geconfronteerd waar je van tevoren geen weet van had.

Is smartengeld hetzelfde als een schadevergoeding?

Smartengeld is een vergoeding voor alle pijn en al het leed dat je als gevolg van het opgelopen letsel hebt moeten doorstaan. Smartengeld (ook wel eens 'verkeerd' geschreven als smartegeld) is een zogenaamde immateriële schadevergoeding. Deze schadepost is, naast de materiële schadevergoeding, onderdeel van de totale schadevergoeding.

Wat krijg ik bij een gratis eerste advies bij Drost Letselschade?

Bij een gratis eerste advies bespreken wij met jou wat er gebeurd is. Daarbij kijken we of je recht hebt op een vergoeding van jouw schade. Soms is er meer informatie nodig om te kunnen beoordelen of je recht hebt op een schadevergoeding. Mocht dat nodig zijn, dan vragen we eerst meer informatie op. Of we vragen jou om meer informatie aan te leveren. Daarna maken we een inschatting van de mogelijkheden voor een succesvolle schadevordering. Ook vertellen wij je tijdens onze eerste kennismaking hoe het zit met de kosten van onze deskundige begeleiding. Daarover kunnen we overigens duidelijk zijn: bij erkenning van de aansprakelijkheid komen de kosten van onze dienstverlening voor rekening van de aansprakelijke partij. Die kosten verhalen wij dan op die partij en als slachtoffer kost onze inschakeling je dan dus niets.

Als je besluit je belangen verder door ons te laten behartigen, zal meest van tijd een persoonlijk gesprek bij jou thuis worden ingepland. Tijdens dat gesprek neemt één van onze letselschade experts dan alles wat het ongeval en onze dienstverlening betreft met je door. Zodat je weet waar je aan toe bent en je niet voor verrassingen komt te staan. Doordat het gesprek met één van onze experts bij jou thuis plaatsvindt, krijgen we ook meteen een goed beeld van de impact van jouw letselschade op jouw dagelijks leven.

Drost Letselschade: jouw letsel, onze zorg!

Letselschade opgelopen?

Doe de letselschadetest of neem vrijblijvend contact op