Buikletsel kan een gevolg zijn van een verkeersongeluk of ongeval op het werk. Heeft u buikletsel opgelopen en is iemand anders daarvoor aansprakelijk? Drost Letselschade kan u helpen bij het verhalen van uw letselschade. Wij regelen voor u een schadevergoeding zodat u zich op uw herstel kunt richten. Als specialist op het gebied van letselschade zorgen wij voor deskundige begeleiding en juridische bijstand. Zo krijgt u een passende vergoeding voor de door u geleden schade.

buikletsel

Er bestaan verschillende soorten buikletsel. Zo spreken we van stomp buikletsel (stomp trauma) als er vooral sprake is van inwendig letsel. Bijvoorbeeld door een botsing van de buik met een hard of zwaar voorwerp. Het letsel kan variëren van schade aan de buikwand, buikspier, organen, ingewanden of inwendige geslachtsorganen. Ook vaatletsel en inwendige bloedingen vallen onder de noemer stomp buikletsel.

Van scherp buikletsel wordt gesproken als er uitwendig letsel is. Bijvoorbeeld in de vorm van een open buikwond, snee, scheur of gat (geperforeerde buikwand). Vaak zal open buikletsel gepaard gaan met enige vorm van inwendige schade. Vooral bij deze combinatie van letsel is de kans groot op een shock bij het slachtoffer. In een latere fase is er kans op een buikvliesontsteking die operatief behandeld moet worden.

Letselschade opgelopen?

Plan kosteloos een afspraak of neem contact op.

Eerste hulp bij buikwond

Het is belangrijk om bij mogelijk inwendig buikletsel goed te letten op signalen die het slachtoffer geeft, zoals hevige buikpijn, braken, bleekheid, snelle polsslag, koude handen en voeten, een bloeduitstorting op de plaats van de ‘stomp’, bloed in de urine, verminderende bewustzijn en verslechtering van de algehele toestand van het slachtoffer. Bij het vermoeden van inwendig letsel is het nodig dat het slachtoffer in het ziekenhuis wordt onderzocht. Bij open buikletsel moet zo spoedig mogelijk hulp worden geboden door een arts.

buikletselBehandeling van buikletsel

Als u na een ongeval denkt dat u inwendig buikletsel heeft, moet u met spoed medische hulp zoeken. Afhankelijk van de ernst van de inwendige schade zal eventueel een operatieve ingreep nodig zijn. Met hulp van een scan en andere onderzoeken kunnen doktoren zien in welke mate er inwendig buikletsel is. Aan de hand van deze scan stellen de doktoren een behandelplan op. De niet-operatieve aanpak van stomp buikletsel heeft een steeds hogere slagingskans. Wel moet u – om levensbedreigend bloedverlies te voorkomen – met spoed aan een gescheurde milt geopereerd worden.

Het herstellen van stomp buikletsel kan een langdurige en ingrijpende zaak zijn. Er wordt vaak geen exacte herstelperiode gegeven, omdat de buikholte een verzameling van verschillende organen is. Tijdens de herstelperiode kunnen nog weer nieuwe klachten opduiken die wijzen op nevenschade. Bijvoorbeeld letsel wat in eerste instantie niet gediagnosticeerd was of letsel buiten uw buikholte. Soms moet het slachtoffer een aangepast voedingspatroon volgen en kan het lang last houden van ingewandsstoornissen.

Schadevergoeding bij buikletsel

Heeft u door een ongeval buikletsel opgelopen? En is iemand anders voor dat ongeval aansprakelijk? Neem dan contact op met Drost Letselschade. Wij informeren u over de mogelijkheden voor het ontvangen van een letselschadevergoeding. Ons eerste advies is altijd gratis. Zo kan de letselschadespecialist uw zaak aanhoren en bepalen of het zinvol is een procedure voor een schadeclaim te starten. Alle factoren die meespelen bij uw buikletsel worden meegenomen in de aanvraag tot schadevergoeding. De letselschade-expert onderzoekt ook de mogelijkheid van het eisen van smartengeld.

Drost Letselschade handelt uw schadeclaim af, zodat u zich daar niet mee bezig hoeft te houden. Bij een ongeval is dat in principe zonder kosten, want die kan Drost verhalen op de aansprakelijke partij. En dat is wel zo eerlijk want u heeft niet om het buikletsel en alle bijkomende problemen gevraagd. Wilt u meer informatie of advies? Neem contact met ons op. Bel gratis 0800-2490300, stuur een e-mail naar info@drost.nl of vul het contactformulier in.

Veelgestelde vragen

Wat is letselschade?

Letterlijk genomen betekent letsel een beschadiging aan het lichaam die voor klachten zorgt. Veel mensen denken dan aan open wonden en botbreuken, maar letselschade is meer dan dat. Ook niet direct zichtbare verwondingen, zoals bijvoorbeeld een whiplash of een rsi-klacht kunnen voor lichamelijke beperkingen zorgen. Wij gebruiken het woord letselschade als verzamelterm voor zowel lichamelijke als psychische schade. En dan bedoelen we schade waarvoor iemand anders dan uzelf aansprakelijk is.

Welke schade krijg ik vergoed?

In het geval van letselschade kunt u onder meer denken aan vergoeding van de navolgende schade. Bijvoorbeeld gemaakte kosten van uw revalidatie, uw huishoudelijke hulp, eigen risico van uw verzekering, schade aan kleding, vervoersmiddelen en persoonlijke bezittingen, smartengeld vanwege pijn, gederfde levensvreugde, reiskosten naar artsen en therapeuten en compensatie voor het verlies van arbeidsvermogen. Voor meer kijk hier... Mocht u twijfels hebben kunt u uiteraard altijd met ons contact opnemen.

Kom ik in aanmerking voor een schadevergoeding?

Uw recht op schadevergoeding is afhankelijk van het ongeval dat u heeft gehad en wie het ongeval veroorzaakt heeft. Ook de datum van het ongeval, in combinatie met de datum waarop u wist dat u schade leed, is van belang. Dit met het oog op de verjaring. De toedracht van het ongeval en de aard van uw letsel zijn ook van belang, er kan namelijk discussie ontstaan over het antwoord op de vraag, of uw schade wel ongevalsgevolg is. De experts van Drost Letselschade helpen u graag om uit te zoeken of u recht heeft op een schadevergoeding.

Kan mijn zaak verjaren?

Ja, dat kan! De verjaringstermijn begint te lopen op het moment dat u bekend bent met het feit dat u schade heeft geleden en u weet wie de veroorzaker is. Het is dus erg belangrijk dat u tijdig een belangenbehartiger inschakelt die verjaring voor u voorkomt. Als de verjaringstermijn is verstreken en er dus sprake is van verjaring, kunt u in principe geen aanspraak meer maken op een schadevergoeding. U kunt over het algemeen tot 5 jaar na het ontstaan van het letsel om een schadevergoeding vragen. Soms is de verjaringstermijn beduidend korter: een WAM-verzekeraar kunt u maar tot 3 jaar na het ongeval aanspreken. Vraag dus altijd tijdig om advies om het verjaren van uw schadeclaim te voorkomen.

Ik heb een rechtsbijstandverzekering, is dat niet genoeg?

Vaak is een letselschadezaak een langdurig traject, zeker bij blijvend letsel. U zult over een lange adem moeten beschikken om te krijgen waar u recht op heeft. U verdient daarom een gespecialiseerde belangenbehartiger die over doorzettingsvermogen beschikt. Dit om voor u het meest optimale resultaat te behalen. De experts van Drost Letselschade zijn die doorzetters met kennis van zaken. Onze werkwijze leidt tot een goed en rechtvaardig resultaat. Ook komt het soms voor dat u voor rechtsbijstand bent verzekerd bij dezelfde verzekeraar als de verzekeraar die de aansprakelijkheid voor uw schade dekt.

Waarom zou ik een letselschade-expert van Drost inschakelen?

Onze letselschade-experts mogen met recht 'experts' op het gebied van letselschaden worden genoemd. Niet alleen vanwege hun ruime juridische kennis en ervaring, maar ook vanwege de fatsoenlijke manier van werken. Al onze letselschade-experts zijn als Register-Expert ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE) en/of lid van het Nederlands Instituut van Schaderegelaars (NIS). Ook houden wij ons aan de Gedragscode Behandeling Letselschade van Stichting De Letselschade Raad. Die gedragscode biedt waarborgen voor een nette behandeling van uw letselschadezaak. Wij hechten veel waarde aan eerlijkheid, transparantie en betrokkenheid. Dit blijkt ook uit het feit dat wij u in de regel thuis komen bezoeken na een ongeval.

Kan ik een aanbod van de verzekeraar bij Drost laten toetsen?

Dat kan. Echter vragen wij voor een second opinion een vast bedrag van maximaal € 1.250,00 (excl. kantoorkosten en BTW). Deze kosten kunnen vaak worden verhaald, zodat u ze feitelijk niet hoeft te betalen. Vraagt u ons om een second opinion en leidt het door ons uitgebrachte advies ertoe, dat u uw dossier ter verdere behandeling aan ons overdraagt, dan zullen de kosten van de second opinion door ons bij de aansprakelijke partij in rekening worden gebracht.

Kan ik wel een letselschade-expert betalen?

Wij verhalen de kosten van onze dienstverlening op de voor het letsel aansprakelijke partij. De diensten van Drost zijn daardoor kosteloos voor u. Als er bij uitzondering toch kosten bij u in rekening worden gebracht zal dat altijd vooraf met u worden besproken.

Is smartengeld hetzelfde als een schadevergoeding?

Smartengeld is een vergoeding voor alle pijn en al het leed dat u heeft moeten doorstaan. Smartengeld (ook wel eens 'verkeerd' geschreven als smartegeld) is een zogenaamde immateriële schadevergoeding en is dus, naast materiële schadevergoeding, onderdeel van de gehele schadevergoeding.

Wat krijg ik bij een gratis eerste advies bij Drost Letselschade?

Bij een eerste advies bespreken wij met u wat er gebeurd is. Ook kijken we of u recht heeft op een vergoeding van uw schade. Soms is er meer informatie nodig om te kunnen beoordelen of u recht heeft op een schadevergoeding. Mocht dat nodig zijn dan vragen we eerst meer informatie op. Daarna maken we een inschatting van uw mogelijkheden voor een succesvolle schadevordering. Ook vertellen wij u tijdens onze eerste kennismaking hoe het zit met de kosten van onze deskundige begeleiding. In een persoonlijk gesprek nemen we alles met u door. Zodat u weet waar u aan toe bent en u niet voor verrassingen komt te staan. Vaak zal dit persoonlijke gesprek bij u thuis plaatsvinden met één van onze experts.

Letselschade opgelopen?

Plan kosteloos een afspraak of neem contact op