Crush-letsel ontstaat wanneer men bekneld of beklemd is geraakt door een ongeval. Of wanneer men bedolven is bij het instorten van bv een gebouw of bij het neerkomen van een zwaar voorwerp. Licht crush-letsel is een kneuzing of bloeduitstorting. Zwaar crush-letsel is inwendig letsel aan botten, spieren, organen of zelfs amputatie. Het crush-letsel kan nog verergerd worden, wanneer men bij de eerste hulp verlening een bekneld lichaamsdeel te snel wil bevrijden. Daar zijn specialistische kennis en instrumenten voor nodig.

crushletsel

U heeft bij een ongeval (in verkeer, bedrijf of anderszins) letsel opgelopen door beknelling of beklemming van een lichaamsdeel: crush-letsel genoemd. Voor dat ongeval was iemand anders verantwoordelijk. U wilt deze persoon of partij aansprakelijk stellen. U vindt dat u recht heeft op een schadevergoeding voor uw letselschade. U zoekt advies en hulp van een letselschadespecialist. Informeer dan vrijblijvend en kosteloos bij Drost Letselschade naar de mogelijkheden!

Doe hier onze letselschade test!

Als u wilt weten of u recht heeft op een schadevergoeding

Behandeling crush-letsel

De behandeling en genezing van crush-letsel is meestal een langdurige en pijnlijke zaak. En extra pijnlijk is het als iemand anders de oorzaak was van het ongeval waarvan u nu het slachtoffer bent.

 

crush-letsel, crush-letsel opgelopen, crush-letsel schadevergoedingCrush-letsel, schadevergoeding

Kunt u iemand anders aansprakelijk stellen voor het ontstaan van uw crush-letsel? Dan zal deze uw letselschade dienen te vergoeden. Bij de juridische aansprakelijkstelling heeft u wel de hulp nodig van een erkend letselschadespecialist. Deze kan u op professionele wijze helpen bij het verkrijgen van de schadevergoeding waar u recht op heeft. Hij kan als uw belangenbehartiger optreden richting de tegenpartij: (de verzekeraar) van de veroorzaker van het ongeval of de werkgever. Hij kan een schadeclaim indienen om al uw onkosten vergoed te krijgen. Dat omvat naast de medische kosten ook bvb reiskosten, verminderd inkomen, kosten voor rechtsbijstand en mogelijk smartengeld. Neem daarom gerust contact op met Drost Letselschade en informeer vrijblijvend waar u recht op hebt!

 

Rechtsbijstand crush-letsel

U heeft crush-letsel opgelopen door een ongeval. U wilt weten of u recht heeft op rechtsbijstand, en wat dat mogelijk kan kosten. Bij Drost Letselschade zijn we daarin heel duidelijk: Als de aansprakelijkheid van uw crush-letsel door de tegenpartij volledig wordt erkend, gaan wij voor een maximale schadevergoeding voor uw letsel. De rechtsbijstand die wij u geven, worden níet van dat bedrag afgetrokken.

Ook berekenen we geen eigen risico, kantoor kosten, of een percentage van de schadevergoeding. Onze inzet kost u in principe niets! Onze dienstverlening is na een ongeval kosteloos en dat zonder ‘no cure no pay’ afspraken. De tegenpartij is namelijk verplicht de kosten voor onze rechtsbijstand te vergoeden. Dat hoeven wij niet door te berekenen aan u.

Veelgestelde vragen

Wat is letselschade?

Letterlijk genomen betekent letsel een beschadiging aan het lichaam die voor klachten zorgt. Veel mensen denken dan aan open wonden en botbreuken, maar letselschade is meer dan dat. Ook niet direct zichtbare verwondingen, zoals bijvoorbeeld een whiplash of een rsi-klacht kunnen voor lichamelijke beperkingen zorgen. Wij gebruiken het woord letselschade als verzamelterm voor zowel lichamelijke als psychische schade. En dan bedoelen we schade waarvoor iemand anders dan uzelf aansprakelijk is.

Welke schade krijg ik vergoed?

In het geval van letselschade kunt u onder meer denken aan vergoeding van de navolgende schade. Bijvoorbeeld gemaakte kosten van uw revalidatie, uw huishoudelijke hulp, eigen risico van uw verzekering, schade aan kleding, vervoersmiddelen en persoonlijke bezittingen, smartengeld vanwege pijn, gederfde levensvreugde, reiskosten naar artsen en therapeuten en compensatie voor het verlies van arbeidsvermogen. Voor meer kijk hier... Mocht u twijfels hebben kunt u uiteraard altijd met ons contact opnemen.

Kom ik in aanmerking voor een schadevergoeding?

Uw recht op schadevergoeding is afhankelijk van het ongeval dat u heeft gehad en wie het ongeval veroorzaakt heeft. Ook de datum van het ongeval, in combinatie met de datum waarop u wist dat u schade leed, is van belang. Dit met het oog op de verjaring. De toedracht van het ongeval en de aard van uw letsel zijn ook van belang, er kan namelijk discussie ontstaan over het antwoord op de vraag, of uw schade wel ongevalsgevolg is. De experts van Drost Letselschade helpen u graag om uit te zoeken of u recht heeft op een schadevergoeding.

Kan mijn zaak verjaren?

Ja, dat kan! De verjaringstermijn begint te lopen op het moment dat u bekend bent met het feit dat u schade heeft geleden en u weet wie de veroorzaker is. Het is dus erg belangrijk dat u tijdig een belangenbehartiger inschakelt die verjaring voor u voorkomt. Als de verjaringstermijn is verstreken en er dus sprake is van verjaring, kunt u in principe geen aanspraak meer maken op een schadevergoeding. U kunt over het algemeen tot 5 jaar na het ontstaan van het letsel om een schadevergoeding vragen. Soms is de verjaringstermijn beduidend korter: een WAM-verzekeraar kunt u maar tot 3 jaar na het ongeval aanspreken. Vraag dus altijd tijdig om advies om het verjaren van uw schadeclaim te voorkomen.

Ik heb een rechtsbijstandverzekering, is dat niet genoeg?

Vaak is een letselschadezaak een langdurig traject, zeker bij blijvend letsel. U zult over een lange adem moeten beschikken om te krijgen waar u recht op heeft. U verdient daarom een gespecialiseerde belangenbehartiger die over doorzettingsvermogen beschikt. Dit om voor u het meest optimale resultaat te behalen. De experts van Drost Letselschade zijn die doorzetters met kennis van zaken. Onze werkwijze leidt tot een goed en rechtvaardig resultaat. Ook komt het soms voor dat u voor rechtsbijstand bent verzekerd bij dezelfde verzekeraar als de verzekeraar die de aansprakelijkheid voor uw schade dekt.

Waarom zou ik een letselschade-expert van Drost Letselschade inschakelen?

Onze letselschade-experts mogen met recht 'experts' op het gebied van letselschaden worden genoemd. Niet alleen vanwege hun ruime juridische kennis en ervaring, maar ook vanwege de fatsoenlijke manier van werken. Al onze letselschade-experts zijn als Register-Expert ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE) en/of lid van het Nederlands Instituut van Schaderegelaars (NIS). Ook houden wij ons aan de Gedragscode Behandeling Letselschade van Stichting De Letselschade Raad. Die gedragscode biedt waarborgen voor een nette behandeling van uw letselschadezaak. Wij hechten veel waarde aan eerlijkheid, transparantie en betrokkenheid. Dit blijkt ook uit het feit dat wij u in de regel thuis komen bezoeken na een ongeval.

Kan ik een aanbod van de verzekeraar bij Drost laten toetsen?

Dat kan. Echter vragen wij voor een second opinion een vast bedrag van maximaal € 1.250,00 (excl. kantoorkosten en BTW). Deze kosten kunnen vaak worden verhaald, zodat u ze feitelijk niet hoeft te betalen. Vraagt u ons om een second opinion en leidt het door ons uitgebrachte advies ertoe, dat u uw dossier ter verdere behandeling aan ons overdraagt, dan zullen de kosten van de second opinion door ons bij de aansprakelijke partij in rekening worden gebracht.

Kan ik wel een letselschade-expert betalen?

Wij verhalen de kosten van onze dienstverlening op de voor het letsel aansprakelijke partij. De diensten van Drost zijn daardoor kosteloos voor u. Als er bij uitzondering toch kosten bij u in rekening worden gebracht zal dat altijd vooraf met u worden besproken.

Is smartengeld hetzelfde als een schadevergoeding?

Smartengeld is een vergoeding voor alle pijn en al het leed dat u heeft moeten doorstaan. Smartengeld (ook wel eens 'verkeerd' geschreven als smartegeld) is een zogenaamde immateriële schadevergoeding en is dus, naast materiële schadevergoeding, onderdeel van de gehele schadevergoeding.

Wat krijg ik bij een gratis eerste advies bij Drost Letselschade?

Bij een eerste advies bespreken wij met u wat er gebeurd is. Ook kijken we of u recht heeft op een vergoeding van uw schade. Soms is er meer informatie nodig om te kunnen beoordelen of u recht heeft op een schadevergoeding. Mocht dat nodig zijn dan vragen we eerst meer informatie op. Daarna maken we een inschatting van uw mogelijkheden voor een succesvolle schadevordering. Ook vertellen wij u tijdens onze eerste kennismaking hoe het zit met de kosten van onze deskundige begeleiding. In een persoonlijk gesprek nemen we alles met u door. Zodat u weet waar u aan toe bent en u niet voor verrassingen komt te staan. Vaak zal dit persoonlijke gesprek bij u thuis plaatsvinden met één van onze experts.

Wilt u meer weten over letselschade?

  • Succespercentage van 98%
  • Persoonlijke en professionele hulp
  • Ruim 30 jaar ervaring