Schade door dodelijk ongeval
U heeft te maken gehad met een ongeval in verkeer, bedrijf of luchtvaart met fatale gevolgen?
Misschien was u getuige van dat ongeval, was u ook betrokkene (u zat bv. ook in de auto) of ook zelf gewond. Misschien was de overleden persoon bij dat ongeval een naaste familielid van u.
In alle gevallen heeft het ongeluk een grote impact op medebetrokkenen en / of nabestaanden. De zin “Mijn leven wordt nooit meer zoals voorheen”, is wat dat betreft veelzeggend! U voelt zich letterlijk en figuurlijk beschadigd door dat ongeval.

Materiële schade vorderen

Door een ernstig verkeersongeluk of bedrijfsongeval met dodelijke afloop voor een familielid hebt u overlijdensschade opgelopen. Het begrip overlijdensschade slaat specifiek op die vorm van letselschade die het gevolg is van het overlijden van een verwante persoon ten gevolge van een ongeval of ander voorval, waarvoor een derde aansprakelijk kan worden geacht.

Overlijdensschade

Overlijdensschade is de schade die nabestaanden lijden door het verongelukken c.q. overlijden van de partner of ouder. Bij overlijdensschade denken we vooral aan begrafenis- of crematiekosten, maar ook aan zaken als gederfd levensonderhoud, kosten voor huishoudelijke hulp en andere financiële schade. Als nabestaande van het slachtoffer heeft u recht op een financiële compensatie van degene die verantwoordelijk is voor het overlijden. Immateriële schade, zoals verdriet en gemis door het overlijden, wordt niet vergoed. Artikel 6:108 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt wat de aansprakelijke persoon of partij moet vergoeden. Het berekenen van overlijdensschade is echt specialistenwerk. Bij het berekenen en vaststellen van uw schadevergoeding als nabestaande met overlijdensschade kan een ervaren overlijdensschade-expert van Drost Letselschade u helpen en adviseren!  Bel vrijblijvend en gratis : 0800 – 2490300

Smartengeld bij dodelijk ongeval

Als u bij een ongeval met dodelijke afloop letselschade heeft opgelopen, kan dat ook een vorm van immateriële schade zijn. Dat is schade die wordt veroorzaakt door lichamelijke en geestelijke gevolgen van het ongeval, zoals angst en pijn, verdriet en smart, gemis en zorgen. De schadevergoeding daarvoor noemen we smartengeld. Het is in feite een symbolisch bedrag dat u ontvangt voor de psychische en lichamelijke gevolgen van het ongeval.
Voor een nabestaande van slachtoffers van een dodelijk ongeval of dodelijk bedrijfsongeval, bestaat naar huidig Nederlands recht (helaas nog) geen recht op smartengeld, tenzij er sprake is van shockschade. Op dit moment is een wetsvoorstel in behandeling bij de Tweede Kamer om bij overlijden van een dierbare, smartengeld als affectieschade te vergoeden.

Aansprakelijk stellen

Namens een overledene kan geen aanspraak worden gemaakt op vergoeding van smartengeld, tenzij al vóór het overlijden van het slachtoffer een dergelijke claim was neergelegd bij de aansprakelijke partij. Daarvan kan sprake zijn als het slachtoffer door het ongeval niet direct overleden is en voor zijn of haar overlijden de wederpartij aansprakelijk heeft gesteld.

dodelijk ongevalShockschade

U was betrokken bij een ongeval met dodelijke afloop? Gelukkig hebt u dat ongeval zelf wel overleefd, maar u ondervindt nog wel lichamelijke en/of geestelijke gevolgen daarvan. Vooral de psychische schok is groot omdat u hebt gezien hoe een naast familielid (in de eerste graad) overleed. Daardoor bent u ook mede-slachtoffer van dat ongeluk en kunnen we spreken van letselschade of personenschade. U hebt zelf dan ook recht op shockschade als iemand anders verantwoordelijk was voor het dodelijke ongeval en bij u daardoor sprake is van een psychiatrisch te duiden aandoening.

Meer weten?

Wilt u weten of u ook in aanmerking komt voor een schadevergoeding, omdat u betrokken bent geweest bij een ongeluk met fatale afloop? Neem dan gerust gratis en vrijblijvend contact op met Drost Letselschade te Hengelo.

Bel ons op ons gratis telefoonnummer 0800 – 2490300, of stuur een e-mail met uw vraag naar info@drost.nl, of u vult het contactformulier in op deze website.