Van alle fracturen (ook wel breuk genoemd) van de schedel en de gezichtsbotten, komt een kaakfractuur het meeste voor. Dit komt omdat de onderkaak op een kwetsbare plaats in het gezicht zit: het steekt vooruit en is beweeglijk. Als er sprake is van een breuk in de kaak, is dat meestal in de onderkaak. Een kaakfractuur komt soms ook voor in combinatie met een fractuur in de bovenkaak, het neusbeen of jukbeen. Ook kan er schade zijn aan het gebit of de tong. Als u door een ongeval een kaakbreuk hebt opgelopen en iemand anders is aansprakelijk voor dit ongeval, dan heeft u mogelijk recht op letselschadevergoeding.

kaakfractuur

Schadevergoeding bij kaakfractuur

Heeft u door een ongeval in het verkeer of door een bedrijfsongeval een kaakbreuk opgelopen? En is iemand anders daarvoor aansprakelijk? Dan heeft u mogelijk recht heeft op letselschadevergoeding. De hoogte van een eventueel uit te keren vergoeding is afhankelijk van verschillende factoren. Een expert van Drost Letselschade kan u hierover informeren. Ook kan hij of zij helpen om de hoogte van uw schadevergoeding te berekenen. En dat in principe zonder kosten! De aansprakelijk partij compenseert namelijk niet alleen uw schade, maar moet ook de kosten van onze rechtsbijstand betalen. En dat is wel zo eerlijk. Want u heeft niet om een kaakfractuur gevraagd, dus waarom zou u wel met de kosten moeten blijven zitten? Drost neemt uw zorgen weg en regelt uw schade zonder kosten. Zo kunt u zich op uw herstel richten.

Letselschade opgelopen?Plan kosteloos een afspraak of neem contact op.

Wat is een kaakbreuk of kaakfractuur?

Bij een kaakontwrichtring gaat de kaak als het ware uit de kom. De mond staat dan meestal iets open en het slachtoffer kan de kaak niet bewegen. Dit is meestal erg pijnlijk en de kaak moet door een arts worden teruggezet. Bij een fractuur moet men alert zijn op eventuele andere schade, zoals nekletsel of een hersenschudding.
Veel kaakbreuken worden veroorzaakt door een harde klap tegen de kaak. Bijvoorbeeld bij een verkeersongeval of een valpartij. Daarnaast kan een kaakbreuk ontstaan door een bedrijfsongeval. Een enkele maal wordt een kaakfractuur veroorzaakt tijdens het trekken van een tand of kies. Dit kan wanneer er bij het trekken extreem veel kracht op de kaak wordt uitgeoefend.

Klachten

Door een breuk in de kaak is de functie van de kaak meestal verstoord. De tanden en kiezen passen dan niet meer goed op elkaar. Dit wordt een ‘gestoorde beet’ genoemd. Andere klachten bij een kaakbreuk zijn pijn, zwelling, bloeding en gevoelsstoornissen in het gezicht. Bij een breuk in de onderkaak kan de onderkaak naar opzij of naar achteren zakken. De kaak kan er dan vervormd uitzien en soms komt er bloed uit de mond. Bij ernstig kaakletsel kan het kaakbeen zelfs verbrijzeld zijn.

Eerste hulp

Een gebroken kaak geeft meestal veel pijn. Het slachtoffer kan de mond vaak niet ver openen. Ook kan de kaak bij het openen of sluiten van de mond verschuiven naar één kant. Als een kaakfractuur wordt vermoed, mag de kaak – met de kiezen op elkaar – niet meer worden bewogen. De kaak kan dan met de hand worden vastgehouden. Ook kan het bewegen van de kaak onmogelijk gemaakt worden door een verband. Degene die het verband aanbrengt, moet ervoor zorgen dat de ademhaling van de patiënt niet wordt gehinderd. Vervolgens moet zo snel mogelijk medische hulp worden ingeschakeld. Kaakfracturen kunnen namelijk inwendige bloedingen en een luchtwegblokkade veroorzaken.
Soms merkt een slachtoffer van een lichte kaakbreuk weinig tot niets van de fractuur. Maar ook dan is het belangrijk dat een kaakbreuk zo snel mogelijk wordt herkend. Een te late behandeling kan leiden tot ernstige misvorming van het gezicht.

Behandeling kaakfractuur

De diagnose van een kaakfractuur vindt plaats in het ziekenhuis. Daar krijgt het slachtoffer onderzoeken en worden röntgenfoto’s en/of een CT-scan gemaakt. Aan de hand van de uitkomst wordt een behandelplan opgesteld. Soms is een operatieve ingreep door een kaakchirurg noodzakelijk.

Er kan onderscheid worden gemaakt tussen behandeling met oefentherapie en/of gebitsspalken en een operatieve behandeling. Bij een operatieve behandeling worden de breukdelen weer op de plaats gezet en aan elkaar bevestigd met kleine titanium plaatjes en schroefjes. Voor welke behandeling gekozen wordt, is onder andere afhankelijk van de plaats van de breuk en de mate van verplaatsing van de botdelen.

Na een kaakbreuk is het belangrijk dat de botdelen weer goed aan elkaar groeien. De kaak mag daarom voorlopig niet te veel belast worden. De eerste weken mag er nog niet gekauwd worden en moet het slachtoffer vloeibaar en zacht voedsel krijgen. Vaak wordt hierbij advies van een diëtiste ingewonnen. Zo krijgt de patiënt toch de nodige voedingsstoffen binnen. Na verloop van tijd moet het slachtoffer opnieuw leren kauwen. Dit gebeurt meestal onder begeleiding van een fysiotherapeut.

Nabehandeling

Afhankelijk van de ernst van de kaakfractuur kan nabehandeling nodig zijn. Deze behandeling kan gedaan worden door zowel een kaakchirurg of orthodontist als een tandarts of mondhygiëniste. Soms moeten er nog hechtingen verwijderd worden. De titanium plaatjes en schroefjes kunnen in principe zonder schadelijke gevolgen in het lichaam achterblijven. In bepaalde gevallen worden ze soms toch na ongeveer een half jaar verwijderd.
De totale herstelperiode van een kaakfractuur hangt af van de ernst van de schade aan het kaakbot. De periode van herstel kan variëren van enkele weken tot enkele maanden.

Veelgestelde vragen

Wat is letselschade?

Letterlijk genomen betekent letsel een beschadiging aan het lichaam die voor klachten zorgt. Veel mensen denken dan aan open wonden en botbreuken, maar letselschade is meer dan dat. Ook niet direct zichtbare verwondingen, zoals bijvoorbeeld een whiplash of een rsi-klacht kunnen voor lichamelijke beperkingen zorgen. Wij gebruiken het woord letselschade als verzamelterm voor zowel lichamelijke als psychische schade. Heb je letselschade opgelopen waarvoor iemand anders aansprakelijk is? Dan heb je recht op een schadevergoeding. Neem contact op met Drost Letselschade: wij helpen je graag!

Welke schade krijg ik vergoed?

In het geval van letselschade kun je onder meer denken aan vergoeding van de navolgende schadeposten: gemaakte kosten van revalidatie, huishoudelijke hulp, eigen risico zorgverzekering, schade aan kleding, vervoersmiddelen en persoonlijke bezittingen, smartengeld vanwege pijn en gederfde levensvreugde, reiskosten naar artsen en therapeuten en compensatie voor het verlies van arbeidsvermogen. Wil je meer informatie, of weten wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan zonder kosten en vrijblijvend contact met ons op voor een bespreking van de mogelijkheden.

Kom ik in aanmerking voor een schadevergoeding?

Jouw recht op schadevergoeding is afhankelijk van het ongeval dat je hebt gehad en wie het ongeval veroorzaakt heeft. Ook de datum van het ongeval, in combinatie met de datum waarop je wist dat je schade leed, is van belang. Dit met het oog op de verjaring. De toedracht van het ongeval en de aard van jouw letsel zijn ook van belang. Er kan namelijk discussie ontstaan over het antwoord op de vraag, of jouw schade wel ongevalsgevolg is. Leg je zaak aan ons voor. De experts van Drost Letselschade vertellen je graag of je recht heb op een schadevergoeding.

Kan mijn zaak verjaren?

Ja, dat kan! De verjaringstermijn begint te lopen op het moment dat je bekend bent met het feit dat je schade hebt geleden en je weet wie de veroorzaker is. Het is dus erg belangrijk dat je tijdig een belangenbehartiger inschakelt die verjaring voorkomt. Als de verjaringstermijn is verstreken en er dus sprake is van verjaring, kun je in principe geen aanspraak meer maken op een schadevergoeding. Je kunt over het algemeen tot 5 jaar na het ontstaan van het letsel om een schadevergoeding vragen. Soms is de verjaringstermijn beduidend korter: een WAM-verzekeraar bijvoorbeeld kun je maar tot 3 jaar na het ongeval aanspreken. Leg je zaak dus altijd tijdig aan ons voor om het verjaren van jouw schadeclaim te voorkomen.

Ik heb een rechtsbijstandverzekering, is dat niet genoeg?

Vaak is een letselschadezaak een langdurig traject, zeker bij blijvend letsel. Je zult over een lange adem moeten beschikken om te krijgen waar je recht op hebt. Je verdient daarom een gespecialiseerde belangenbehartiger die over doorzettingsvermogen beschikt en daarbij ook kennis van zaken heeft. Dit om het meest optimale resultaat te behalen. De experts van Drost Letselschade zijn die goed opgeleide en ervaren doorzetters. Onze werkwijze staat garant voor een goed en rechtvaardig resultaat.

Bij erkenning van de aansprakelijkheid kunnen de kosten van onze bijstand worden verhaald op de voor jouw letsel aansprakelijke partij. Een beroep op een afgesloten rechtsbijstandsverzekering is, als over de aansprakelijkheid geen discussie bestaat, derhalve helemaal niet nodig. Want de kosten van rechtsbijstand worden bij aansprakelijkheid toch al vergoed.

Als de aansprakelijkheid wordt betwist, kan het raadzaam zijn jouw letselzaak door jouw rechtsbijstandsverzekeraar te laten behandelen. Vaak kun je echter, met behoud van polisdekking, toch gebruik maken van de diensten van een belangenbehartiger van jouw eigen keus. Kijk wat jouw rechtsbijstandspolis hierover vermeldt.

Tot slot nog het volgende: Soms komt het voor dat je voor rechtsbijstand bent verzekerd bij dezelfde verzekeraar als de verzekeraar die de aansprakelijkheid voor jouw schade dekt (dus de veroorzaker van het ongeval is verzekerd bij dezelfde verzekeraar als die waarbij jij voor rechtsbijstand bent verzekerd). Het is goed te begrijpen als je daar geen goed gevoel bij hebt, en dat je dan de voorkeur geeft aan een belangenbehartiger van eigen keus.

Waarom zou ik een letselschade-expert van Drost inschakelen?

Onze letselschade-experts mogen met recht 'experts' op het gebied van letselschade worden genoemd. Niet alleen vanwege hun ruime juridische kennis en ervaring, maar ook vanwege hun manier van werken. Al onze letselschade-experts zijn als Register-Expert ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE) en/of lid van het Nederlands Instituut van Schaderegelaars (NIS). Ook houden wij ons aan de Gedragscode Behandeling Letselschade van Stichting De Letselschade Raad. Die gedragscode biedt waarborgen voor een nette behandeling van jouw letselschadezaak. Wij hechten veel waarde aan eerlijkheid, transparantie en betrokkenheid. Dit blijkt ook uit het feit dat wij je in de regel thuis komen bezoeken na een ongeval om de schade te inventariseren.

Kan ik een aanbod van de verzekeraar bij Drost laten toetsen?

Jazeker, kan dat. Een second opinion wordt uitgevoerd op basis van ons uurtarief, te vermeerderen met BTW en 6% kantoorkosten. Over het algemeen zullen de kosten voor een second opinion beperkt blijven tot ongeveer € 1.250,00 (excl. kantoorkosten en BTW). Soms is een zaak echter dermate complex en omvangrijk, dat aan de second opinion (veel) meer tijd zal moeten worden besteed.

De kosten van de second opinion kunnen mogelijk worden verhaald, zodat je ze dan per saldo niet hoeft te betalen. Vraag je ons om een second opinion en leidt het door ons uitgebrachte advies ertoe, dat je jouw dossier ter verdere behandeling aan ons overdraagt? Dan zullen wij ons uiterste best doen om de kosten van de second opinion te verhalen op de aansprakelijke partij.

Kan ik wel een letselschade-expert betalen?

Wij verhalen de kosten van onze dienstverlening op de voor het letsel aansprakelijke partij. Bij erkenning van aansprakelijkheid zijn de diensten van Drost daardoor voor jou als slachtoffer kosteloos. Als er bij uitzondering toch kosten moeten worden gemaakt die (in ieder geval in eerste instantie) voor jouw rekening zullen komen, dan zal dat altijd vooraf met je worden besproken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als blijkt dat er in jouw zaak moeten worden geprocedeerd. Overigens komen gerechtelijke procedures in letselschadezaken amper voor. Maar sowieso geen zorgen: je zult niet met kosten worden geconfronteerd waar je van tevoren geen weet van had.

Is smartengeld hetzelfde als een schadevergoeding?

Smartengeld is een vergoeding voor alle pijn en al het leed dat je als gevolg van het opgelopen letsel hebt moeten doorstaan. Smartengeld (ook wel eens 'verkeerd' geschreven als smartegeld) is een zogenaamde immateriële schadevergoeding. Deze schadepost is, naast de materiële schadevergoeding, onderdeel van de totale schadevergoeding.

Wat krijg ik bij een gratis eerste advies bij Drost Letselschade?

Bij een gratis eerste advies bespreken wij met jou wat er gebeurd is. Daarbij kijken we of je recht hebt op een vergoeding van jouw schade. Soms is er meer informatie nodig om te kunnen beoordelen of je recht hebt op een schadevergoeding. Mocht dat nodig zijn, dan vragen we eerst meer informatie op. Of we vragen jou om meer informatie aan te leveren. Daarna maken we een inschatting van de mogelijkheden voor een succesvolle schadevordering. Ook vertellen wij je tijdens onze eerste kennismaking hoe het zit met de kosten van onze deskundige begeleiding. Daarover kunnen we overigens duidelijk zijn: bij erkenning van de aansprakelijkheid komen de kosten van onze dienstverlening voor rekening van de aansprakelijke partij. Die kosten verhalen wij dan op die partij en als slachtoffer kost onze inschakeling je dan dus niets.

Als je besluit je belangen verder door ons te laten behartigen, zal meest van tijd een persoonlijk gesprek bij jou thuis worden ingepland. Tijdens dat gesprek neemt één van onze letselschade experts dan alles wat het ongeval en onze dienstverlening betreft met je door. Zodat je weet waar je aan toe bent en je niet voor verrassingen komt te staan. Doordat het gesprek met één van onze experts bij jou thuis plaatsvindt, krijgen we ook meteen een goed beeld van de impact van jouw letselschade op jouw dagelijks leven.

Drost Letselschade: jouw letsel, onze zorg!

Letselschade opgelopen?Doe de letselschadetest of neem vrijblijvend contact op