U heeft plexus letsel opgelopen door een ongeval in het verkeer of in uw bedrijf. Is iemand anders hiervoor verantwoordelijk en zoekt u daarom rechtshulp bij een letselschade-expert? Informeer vrijblijvend en kosteloos bij Drost Letselschade naar de mogelijkheden van schadevergoeding.

 plexusletsel

Een plexus is een netwerk/vlechtwerk van zenuwen of bloedvaten. Het is een onderdeel van het zgn. perifere zenuwstelsel; de zenuwen voor gevoel en beweging overal in het lichaam. De meest bekende is de plexus brachialis, ook wel ‘armvlecht’ genoemd. Deze plexus ontstaat uit 5 zenuwwortels uit het ruggenmerg boven in de hals. Na diverse vertakkingen eindigen die als de armzenuwen hoog in de oksel.

Letselschade opgelopen?

Plan kosteloos een afspraak of neem contact op.

Wat is plexus letsel?

Beschadiging of verwonding van de plexus brachialis kan leiden tot gedeeltelijke of algehele verlamming van de spieren in de bovenste ledenmaten: vooral in schouders of armen. Dit letsel ontstaat meestal na een verkeersongeval en dan vooral bij een motor- of scooterongeluk. Door de val op de schouder kan er rek- of scheurletsel van de plexus ontstaan. Daardoor wordt de zenuwfunctie beschadigd, met verlammingsverschijnselen als gevolg.
De kans op herstel van plexus letsel hangt af van de ernst van de beschadiging. Spontaan herstel is mogelijk. Maar gebeurt dat niet, dan kan een neurochirurg de losgeraakte zenuwen herverbinden. Zo’n zenuwreconstructie kan enig herstel van de armfunctie opleveren. Volledig herstel is meestal niet mogelijk. Zie ook zenuwletsel.

 

plexus letselPlexus letsel en aansprakelijkheid

Plexus letsel is een ingrijpende beschadiging met levenslange gevolgen. Het is extra wrang als dit letsel is veroorzaakt door iemand anders. Als u iemand anders aansprakelijk kunt stellen voor uw letselschade, heeft u wettelijk recht op een schadevergoeding. En als de tegenpartij die aansprakelijkheid ook erkent, kunt u in een schadeclaim alle kosten die het gevolg zijn van uw ongeval, op hem verhalen.
Een aansprakelijkstelling vraagt echter veel juridische en medische kennis. Daarvoor kunt u het beste contact opnemen met een letselschadespecialist. Drost Letselschade is op dit gebied dé expert. Leg uw zaak voor aan een van onze medewerkers en wij helpen u graag bij het aansprakelijk stellen van uw tegenpartij. Een eerste telefonisch contact hierover is altijd vrijblijvend en kost u niets!

 

Wat kan Drost Letselschade voor u betekenen?

Een letselschade vergoeding is niet alleen de kosten die het directe gevolg zijn van het ongeval. U maakt ongetwijfeld ook (on)kosten die uw verzekering niet vergoed. Zoals bijzondere medische kosten, uw eigen risico, reis- en verblijfkosten, tefeloon- en portokosten en dergelijke. Maar ook het mislopen van loon, inschakelen van hulp, aanpassing van woning of auto, huur van hulpmiddelen en andere kosten mogen meegeteld worden. De kosten van gevolgen van plexus brachialis-letsel kunnen daarmee behoorlijk oplopen.

Om uw letselschade te berekenen heeft u de hulp van een deskundige nodig. Letselschade berekenen is namelijk specialistenwerk. Alleen met voldoende juridische kennis en ervaring kan uw schadeclaim overtuigend en correct worden onderbouwd. Drost Letselschade is dé specialist als het gaat om letselschade berekenen. Wij beschikken over optimale rekenprogramma’s en voldoende ervaring om de hoogte van uw schade vast te kunnen stellen.
Het maken van zo’n berekening kost u als slachtoffer in principe niets. Wij verhalen de kosten van onze rechtshulp namelijk ook op de aansprakelijke partij. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een schadevergoeding? Neem dan contact op met een van onze letselschade-experts en vraag naar de mogelijkheden van schadevergoeding (en eventueel smartengeld).


Veelgestelde vragen

Wat is letselschade?

Letterlijk genomen betekent letsel een beschadiging aan het lichaam die voor klachten zorgt. Veel mensen denken dan aan open wonden en botbreuken, maar letselschade is meer dan dat. Ook niet direct zichtbare verwondingen, zoals bijvoorbeeld een whiplash of een rsi-klacht kunnen voor lichamelijke beperkingen zorgen. Wij gebruiken het woord letselschade als verzamelterm voor zowel lichamelijke als psychische schade. En dan bedoelen we schade waarvoor iemand anders dan uzelf aansprakelijk is.

Welke schade krijg ik vergoed?

In het geval van letselschade kunt u onder meer denken aan vergoeding van de navolgende schade. Bijvoorbeeld gemaakte kosten van uw revalidatie, uw huishoudelijke hulp, eigen risico van uw verzekering, schade aan kleding, vervoersmiddelen en persoonlijke bezittingen, smartengeld vanwege pijn, gederfde levensvreugde, reiskosten naar artsen en therapeuten en compensatie voor het verlies van arbeidsvermogen. Voor meer kijk hier... Mocht u twijfels hebben kunt u uiteraard altijd met ons contact opnemen.

Kom ik in aanmerking voor een schadevergoeding?

Uw recht op schadevergoeding is afhankelijk van het ongeval dat u heeft gehad en wie het ongeval veroorzaakt heeft. Ook de datum van het ongeval, in combinatie met de datum waarop u wist dat u schade leed, is van belang. Dit met het oog op de verjaring. De toedracht van het ongeval en de aard van uw letsel zijn ook van belang, er kan namelijk discussie ontstaan over het antwoord op de vraag, of uw schade wel ongevalsgevolg is. De experts van Drost Letselschade helpen u graag om uit te zoeken of u recht heeft op een schadevergoeding.

Kan mijn zaak verjaren?

Ja, dat kan! De verjaringstermijn begint te lopen op het moment dat u bekend bent met het feit dat u schade heeft geleden en u weet wie de veroorzaker is. Het is dus erg belangrijk dat u tijdig een belangenbehartiger inschakelt die verjaring voor u voorkomt. Als de verjaringstermijn is verstreken en er dus sprake is van verjaring, kunt u in principe geen aanspraak meer maken op een schadevergoeding. U kunt over het algemeen tot 5 jaar na het ontstaan van het letsel om een schadevergoeding vragen. Soms is de verjaringstermijn beduidend korter: een WAM-verzekeraar kunt u maar tot 3 jaar na het ongeval aanspreken. Vraag dus altijd tijdig om advies om het verjaren van uw schadeclaim te voorkomen.

Ik heb een rechtsbijstandverzekering, is dat niet genoeg?

Vaak is een letselschadezaak een langdurig traject, zeker bij blijvend letsel. U zult over een lange adem moeten beschikken om te krijgen waar u recht op heeft. U verdient daarom een gespecialiseerde belangenbehartiger die over doorzettingsvermogen beschikt. Dit om voor u het meest optimale resultaat te behalen. De experts van Drost Letselschade zijn die doorzetters met kennis van zaken. Onze werkwijze leidt tot een goed en rechtvaardig resultaat. Ook komt het soms voor dat u voor rechtsbijstand bent verzekerd bij dezelfde verzekeraar als de verzekeraar die de aansprakelijkheid voor uw schade dekt.

Waarom zou ik een letselschade-expert van Drost inschakelen?

Onze letselschade-experts mogen met recht 'experts' op het gebied van letselschaden worden genoemd. Niet alleen vanwege hun ruime juridische kennis en ervaring, maar ook vanwege de fatsoenlijke manier van werken. Al onze letselschade-experts zijn als Register-Expert ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE) en/of lid van het Nederlands Instituut van Schaderegelaars (NIS). Ook houden wij ons aan de Gedragscode Behandeling Letselschade van Stichting De Letselschade Raad. Die gedragscode biedt waarborgen voor een nette behandeling van uw letselschadezaak. Wij hechten veel waarde aan eerlijkheid, transparantie en betrokkenheid. Dit blijkt ook uit het feit dat wij u in de regel thuis komen bezoeken na een ongeval.

Kan ik een aanbod van de verzekeraar bij Drost laten toetsen?

Dat kan. Echter vragen wij voor een second opinion een vast bedrag van maximaal € 1.250,00 (excl. kantoorkosten en BTW). Deze kosten kunnen vaak worden verhaald, zodat u ze feitelijk niet hoeft te betalen. Vraagt u ons om een second opinion en leidt het door ons uitgebrachte advies ertoe, dat u uw dossier ter verdere behandeling aan ons overdraagt, dan zullen de kosten van de second opinion door ons bij de aansprakelijke partij in rekening worden gebracht.

Kan ik wel een letselschade-expert betalen?

Wij verhalen de kosten van onze dienstverlening op de voor het letsel aansprakelijke partij. De diensten van Drost zijn daardoor kosteloos voor u. Als er bij uitzondering toch kosten bij u in rekening worden gebracht zal dat altijd vooraf met u worden besproken.

Is smartengeld hetzelfde als een schadevergoeding?

Smartengeld is een vergoeding voor alle pijn en al het leed dat u heeft moeten doorstaan. Smartengeld (ook wel eens 'verkeerd' geschreven als smartegeld) is een zogenaamde immateriële schadevergoeding en is dus, naast materiële schadevergoeding, onderdeel van de gehele schadevergoeding.

Wat krijg ik bij een gratis eerste advies bij Drost Letselschade?

Bij een eerste advies bespreken wij met u wat er gebeurd is. Ook kijken we of u recht heeft op een vergoeding van uw schade. Soms is er meer informatie nodig om te kunnen beoordelen of u recht heeft op een schadevergoeding. Mocht dat nodig zijn dan vragen we eerst meer informatie op. Daarna maken we een inschatting van uw mogelijkheden voor een succesvolle schadevordering. Ook vertellen wij u tijdens onze eerste kennismaking hoe het zit met de kosten van onze deskundige begeleiding. In een persoonlijk gesprek nemen we alles met u door. Zodat u weet waar u aan toe bent en u niet voor verrassingen komt te staan. Vaak zal dit persoonlijke gesprek bij u thuis plaatsvinden met één van onze experts.

Heeft u letselschade opgelopen?

Plan kosteloos een afspraak of neem contact op