U heeft plexus letsel opgelopen door een ongeval in het verkeer of in uw bedrijf. Is iemand anders hiervoor verantwoordelijk en zoekt u daarom rechtshulp bij een letselschade-expert? Informeer vrijblijvend en kosteloos bij Drost Letselschade naar de mogelijkheden van schadevergoeding.

 plexusletsel

Een plexus is een netwerk/vlechtwerk van zenuwen of bloedvaten. Het is een onderdeel van het zgn. perifere zenuwstelsel; de zenuwen voor gevoel en beweging overal in het lichaam. De meest bekende is de plexus brachialis, ook wel ‘armvlecht’ genoemd. Deze plexus ontstaat uit 5 zenuwwortels uit het ruggenmerg boven in de hals. Na diverse vertakkingen eindigen die als de armzenuwen hoog in de oksel.

Letselschade opgelopen?

Plan kosteloos een afspraak of neem contact op.

Wat is plexus letsel?

Beschadiging of verwonding van de plexus brachialis kan leiden tot gedeeltelijke of algehele verlamming van de spieren in de bovenste ledenmaten: vooral in schouders of armen. Dit letsel ontstaat meestal na een verkeersongeval en dan vooral bij een motor- of scooterongeluk. Door de val op de schouder kan er rek- of scheurletsel van de plexus ontstaan. Daardoor wordt de zenuwfunctie beschadigd, met verlammingsverschijnselen als gevolg.
De kans op herstel van plexus letsel hangt af van de ernst van de beschadiging. Spontaan herstel is mogelijk. Maar gebeurt dat niet, dan kan een neurochirurg de losgeraakte zenuwen herverbinden. Zo’n zenuwreconstructie kan enig herstel van de armfunctie opleveren. Volledig herstel is meestal niet mogelijk. Zie ook zenuwletsel.

 

plexus letselPlexus letsel en aansprakelijkheid

Plexus letsel is een ingrijpende beschadiging met levenslange gevolgen. Het is extra wrang als dit letsel is veroorzaakt door iemand anders. Als u iemand anders aansprakelijk kunt stellen voor uw letselschade, heeft u wettelijk recht op een schadevergoeding. En als de tegenpartij die aansprakelijkheid ook erkent, kunt u in een schadeclaim alle kosten die het gevolg zijn van uw ongeval, op hem verhalen.
Een aansprakelijkstelling vraagt echter veel juridische en medische kennis. Daarvoor kunt u het beste contact opnemen met een letselschadespecialist. Drost Letselschade is op dit gebied dé expert. Leg uw zaak voor aan een van onze medewerkers en wij helpen u graag bij het aansprakelijk stellen van uw tegenpartij. Een eerste telefonisch contact hierover is altijd vrijblijvend en kost u niets!

 

Wat kan Drost Letselschade voor u betekenen?

Een letselschade vergoeding is niet alleen de kosten die het directe gevolg zijn van het ongeval. U maakt ongetwijfeld ook (on)kosten die uw verzekering niet vergoed. Zoals bijzondere medische kosten, uw eigen risico, reis- en verblijfkosten, tefeloon- en portokosten en dergelijke. Maar ook het mislopen van loon, inschakelen van hulp, aanpassing van woning of auto, huur van hulpmiddelen en andere kosten mogen meegeteld worden. De kosten van gevolgen van plexus brachialis-letsel kunnen daarmee behoorlijk oplopen.

Om uw letselschade te berekenen heeft u de hulp van een deskundige nodig. Letselschade berekenen is namelijk specialistenwerk. Alleen met voldoende juridische kennis en ervaring kan uw schadeclaim overtuigend en correct worden onderbouwd. Drost Letselschade is dé specialist als het gaat om letselschade berekenen. Wij beschikken over optimale rekenprogramma’s en voldoende ervaring om de hoogte van uw schade vast te kunnen stellen.
Het maken van zo’n berekening kost u als slachtoffer in principe niets. Wij verhalen de kosten van onze rechtshulp namelijk ook op de aansprakelijke partij. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een schadevergoeding? Neem dan contact op met een van onze letselschade-experts en vraag naar de mogelijkheden van schadevergoeding (en eventueel smartengeld).


Veelgestelde vragen

Wat is letselschade?

Letterlijk genomen betekent letsel een beschadiging aan het lichaam die voor klachten zorgt. Veel mensen denken dan aan open wonden en botbreuken, maar letselschade is meer dan dat. Ook niet direct zichtbare verwondingen, zoals bijvoorbeeld een whiplash of een rsi-klacht kunnen voor lichamelijke beperkingen zorgen. Wij gebruiken het woord letselschade als verzamelterm voor zowel lichamelijke als psychische schade. Heb je letselschade opgelopen waarvoor iemand anders aansprakelijk is? Dan heb je recht op een schadevergoeding. Neem contact op met Drost Letselschade: wij helpen je graag!

Welke schade krijg ik vergoed?

In het geval van letselschade kun je onder meer denken aan vergoeding van de navolgende schadeposten: gemaakte kosten van revalidatie, huishoudelijke hulp, eigen risico zorgverzekering, schade aan kleding, vervoersmiddelen en persoonlijke bezittingen, smartengeld vanwege pijn en gederfde levensvreugde, reiskosten naar artsen en therapeuten en compensatie voor het verlies van arbeidsvermogen. Wil je meer informatie, of weten wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan zonder kosten en vrijblijvend contact met ons op voor een bespreking van de mogelijkheden.

Kom ik in aanmerking voor een schadevergoeding?

Jouw recht op schadevergoeding is afhankelijk van het ongeval dat je hebt gehad en wie het ongeval veroorzaakt heeft. Ook de datum van het ongeval, in combinatie met de datum waarop je wist dat je schade leed, is van belang. Dit met het oog op de verjaring. De toedracht van het ongeval en de aard van jouw letsel zijn ook van belang. Er kan namelijk discussie ontstaan over het antwoord op de vraag, of jouw schade wel ongevalsgevolg is. Leg je zaak aan ons voor. De experts van Drost Letselschade vertellen je graag of je recht heb op een schadevergoeding.

Kan mijn zaak verjaren?

Ja, dat kan! De verjaringstermijn begint te lopen op het moment dat je bekend bent met het feit dat je schade hebt geleden en je weet wie de veroorzaker is. Het is dus erg belangrijk dat je tijdig een belangenbehartiger inschakelt die verjaring voorkomt. Als de verjaringstermijn is verstreken en er dus sprake is van verjaring, kun je in principe geen aanspraak meer maken op een schadevergoeding. Je kunt over het algemeen tot 5 jaar na het ontstaan van het letsel om een schadevergoeding vragen. Soms is de verjaringstermijn beduidend korter: een WAM-verzekeraar bijvoorbeeld kun je maar tot 3 jaar na het ongeval aanspreken. Leg je zaak dus altijd tijdig aan ons voor om het verjaren van jouw schadeclaim te voorkomen.

Ik heb een rechtsbijstandverzekering, is dat niet genoeg?

Vaak is een letselschadezaak een langdurig traject, zeker bij blijvend letsel. Je zult over een lange adem moeten beschikken om te krijgen waar je recht op hebt. Je verdient daarom een gespecialiseerde belangenbehartiger die over doorzettingsvermogen beschikt en daarbij ook kennis van zaken heeft. Dit om het meest optimale resultaat te behalen. De experts van Drost Letselschade zijn die goed opgeleide en ervaren doorzetters. Onze werkwijze staat garant voor een goed en rechtvaardig resultaat.

Bij erkenning van de aansprakelijkheid kunnen de kosten van onze bijstand worden verhaald op de voor jouw letsel aansprakelijke partij. Een beroep op een afgesloten rechtsbijstandsverzekering is, als over de aansprakelijkheid geen discussie bestaat, derhalve helemaal niet nodig. Want de kosten van rechtsbijstand worden bij aansprakelijkheid toch al vergoed.

Als de aansprakelijkheid wordt betwist, kan het raadzaam zijn jouw letselzaak door jouw rechtsbijstandsverzekeraar te laten behandelen. Vaak kun je echter, met behoud van polisdekking, toch gebruik maken van de diensten van een belangenbehartiger van jouw eigen keus. Kijk wat jouw rechtsbijstandspolis hierover vermeldt.

Tot slot nog het volgende: Soms komt het voor dat je voor rechtsbijstand bent verzekerd bij dezelfde verzekeraar als de verzekeraar die de aansprakelijkheid voor jouw schade dekt (dus de veroorzaker van het ongeval is verzekerd bij dezelfde verzekeraar als die waarbij jij voor rechtsbijstand bent verzekerd). Het is goed te begrijpen als je daar geen goed gevoel bij hebt, en dat je dan de voorkeur geeft aan een belangenbehartiger van eigen keus.

Waarom zou ik een letselschade-expert van Drost inschakelen?

Onze letselschade-experts mogen met recht 'experts' op het gebied van letselschade worden genoemd. Niet alleen vanwege hun ruime juridische kennis en ervaring, maar ook vanwege hun manier van werken. Al onze letselschade-experts zijn als Register-Expert ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE) en/of lid van het Nederlands Instituut van Schaderegelaars (NIS). Ook houden wij ons aan de Gedragscode Behandeling Letselschade van Stichting De Letselschade Raad. Die gedragscode biedt waarborgen voor een nette behandeling van jouw letselschadezaak. Wij hechten veel waarde aan eerlijkheid, transparantie en betrokkenheid. Dit blijkt ook uit het feit dat wij je in de regel thuis komen bezoeken na een ongeval om de schade te inventariseren.

Kan ik een aanbod van de verzekeraar bij Drost laten toetsen?

Jazeker, kan dat. Een second opinion wordt uitgevoerd op basis van ons uurtarief, te vermeerderen met BTW en 6% kantoorkosten. Over het algemeen zullen de kosten voor een second opinion beperkt blijven tot ongeveer € 1.250,00 (excl. kantoorkosten en BTW). Soms is een zaak echter dermate complex en omvangrijk, dat aan de second opinion (veel) meer tijd zal moeten worden besteed.

De kosten van de second opinion kunnen mogelijk worden verhaald, zodat je ze dan per saldo niet hoeft te betalen. Vraag je ons om een second opinion en leidt het door ons uitgebrachte advies ertoe, dat je jouw dossier ter verdere behandeling aan ons overdraagt? Dan zullen wij ons uiterste best doen om de kosten van de second opinion te verhalen op de aansprakelijke partij.

Kan ik wel een letselschade-expert betalen?

Wij verhalen de kosten van onze dienstverlening op de voor het letsel aansprakelijke partij. Bij erkenning van aansprakelijkheid zijn de diensten van Drost daardoor voor jou als slachtoffer kosteloos. Als er bij uitzondering toch kosten moeten worden gemaakt die (in ieder geval in eerste instantie) voor jouw rekening zullen komen, dan zal dat altijd vooraf met je worden besproken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als blijkt dat er in jouw zaak moeten worden geprocedeerd. Overigens komen gerechtelijke procedures in letselschadezaken amper voor. Maar sowieso geen zorgen: je zult niet met kosten worden geconfronteerd waar je van tevoren geen weet van had.

Is smartengeld hetzelfde als een schadevergoeding?

Smartengeld is een vergoeding voor alle pijn en al het leed dat je als gevolg van het opgelopen letsel hebt moeten doorstaan. Smartengeld (ook wel eens 'verkeerd' geschreven als smartegeld) is een zogenaamde immateriële schadevergoeding. Deze schadepost is, naast de materiële schadevergoeding, onderdeel van de totale schadevergoeding.

Wat krijg ik bij een gratis eerste advies bij Drost Letselschade?

Bij een gratis eerste advies bespreken wij met jou wat er gebeurd is. Daarbij kijken we of je recht hebt op een vergoeding van jouw schade. Soms is er meer informatie nodig om te kunnen beoordelen of je recht hebt op een schadevergoeding. Mocht dat nodig zijn, dan vragen we eerst meer informatie op. Of we vragen jou om meer informatie aan te leveren. Daarna maken we een inschatting van de mogelijkheden voor een succesvolle schadevordering. Ook vertellen wij je tijdens onze eerste kennismaking hoe het zit met de kosten van onze deskundige begeleiding. Daarover kunnen we overigens duidelijk zijn: bij erkenning van de aansprakelijkheid komen de kosten van onze dienstverlening voor rekening van de aansprakelijke partij. Die kosten verhalen wij dan op die partij en als slachtoffer kost onze inschakeling je dan dus niets.

Als je besluit je belangen verder door ons te laten behartigen, zal meest van tijd een persoonlijk gesprek bij jou thuis worden ingepland. Tijdens dat gesprek neemt één van onze letselschade experts dan alles wat het ongeval en onze dienstverlening betreft met je door. Zodat je weet waar je aan toe bent en je niet voor verrassingen komt te staan. Doordat het gesprek met één van onze experts bij jou thuis plaatsvindt, krijgen we ook meteen een goed beeld van de impact van jouw letselschade op jouw dagelijks leven.

Drost Letselschade: jouw letsel, onze zorg!

Letselschade opgelopen?

Doe de letselschadetest of neem vrijblijvend contact op