Posttraumatische dystrofie
Posttraumatische dystrofie (PD) is een complicatie die als een abnormaal sterke reactie van het lichaam na een letsel of een operatie aan een ledemaat ontstaat. De ernst ervan staat los van de ernst van het letsel. Zo kan een klein letsel, bijvoorbeeld een kneuzing, een ernstige vorm van posttraumatische dystrofie geven. Zwaar letsel, zoals een gecompliceerde breuk, kan lichte posttraumatische dystrofie tot gevolg hebben.

Beginnende symptomen van dystrofie zijn meestal snel optredende pijn, die op den duur lang kan aanhouden. Opvallend is wel dat de pijn vaak niet overeenkomt met de aard van het letsel. Behalve pijn treden bij posttraumatische dystrofie ook verschijnselen op als gezwollen lichaamsdeel, verschil in huidtemperatuur, huidverkleuring, verminderde beweeglijkheid en overgevoelige huid. En daarnaast soms ook veranderde nagelgroei, versterkte haargroei of verhoogde transpiratie (op het aangetaste lichaamsdeel).

Letselschade opgelopen?Plan kosteloos een afspraak of neem contact op.

Wat is posttraumatische dystrofie

Posttraumatische dystrofie is ook bekend onder de namen dystrofie (of atrofie) en Sympathische Reflex Dystrofie. Een andere benaming is Complex Regionaal Pijnsyndroom (of CRPS). Posttraumatische dystrofie is een van de belangrijkste oorzaken van functieverlies en invaliditeit na ongevallen of operaties aan een ledemaat. Door dystrofie kunnen alle functies van een hand, arm of been worden aangetast. Er kan ernstige invaliditeit en moeilijk te behandelen pijn optreden.

Posttraumatische dystrofie, posttraumatische dystrofie schadevergoedingDiagnose en behandeling bij dystrofie

Dystrofie is nog een tamelijk onbegrepen ziektebeeld met soms een grote impact op het leven van de patiënt. Voor de diagnose zijn medici nog steeds aangewezen op het waarnemen van de symptomen. Het verhaal van de patiënt (de anamnese) is, samen met de symptomen, bepalend voor de uiteindelijke diagnose. Jaarlijks krijgen 8.000 mensen dystrofie als complicatie na een letsel. Het overgrote deel van de mensen geneest binnen korte tijd, veelal zonder restverschijnselen.
De overige patiënten krijgen te maken met een langdurige of zelfs chronische situatie. Posttraumatische dystrofie is een aandoening die bij alle leeftijden voor kan komen. Maar vaker bij mensen tussen de 45 en 60 jaar en meer bij vrouwen (75%) dan bij mannen. Het is belangrijk dat u bij verschijnselen van dystrofie of andere klachten zich door een arts laat onderzoeken. De arts bepaalt wat de juiste behandeling is bij dystrofie.

Schadevergoeding bij posttraumatische dystrofie

Is uw dystrofie veroorzaakt door een ongeval? Dan bestaat er de mogelijkheid tot claimen van letselschade en het aanvragen van een schadevergoeding. Wilt u hier meer informatie, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.

Veelgestelde vragen

Waarom zou ik een letselschade-expert van Drost inschakelen?

Onze letselschade-experts mogen met recht 'experts' op het gebied van letselschade worden genoemd. Niet alleen vanwege hun ruime juridische kennis en ervaring, maar ook vanwege hun manier van werken. Al onze letselschade-experts zijn als Register-Expert ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE) en/of lid van het Nederlands Instituut van Schaderegelaars (NIS). Ook houden wij ons aan de Gedragscode Behandeling Letselschade van Stichting De Letselschade Raad. Die gedragscode biedt waarborgen voor een nette behandeling van jouw letselschadezaak. Wij hechten veel waarde aan eerlijkheid, transparantie en betrokkenheid. Dit blijkt ook uit het feit dat wij je in de regel thuis komen bezoeken na een ongeval om de schade te inventariseren.

Kan ik een aanbod van de verzekeraar bij Drost laten toetsen?

Jazeker, kan dat. Een second opinion wordt uitgevoerd op basis van ons uurtarief, te vermeerderen met BTW en 6% kantoorkosten. Over het algemeen zullen de kosten voor een second opinion beperkt blijven tot ongeveer € 1.250,00 (excl. kantoorkosten en BTW). Soms is een zaak echter dermate complex en omvangrijk, dat aan de second opinion (veel) meer tijd zal moeten worden besteed.

De kosten van de second opinion kunnen mogelijk worden verhaald, zodat je ze dan per saldo niet hoeft te betalen. Vraag je ons om een second opinion en leidt het door ons uitgebrachte advies ertoe, dat je jouw dossier ter verdere behandeling aan ons overdraagt? Dan zullen wij ons uiterste best doen om de kosten van de second opinion te verhalen op de aansprakelijke partij.

Kan ik wel een letselschade-expert betalen?

Wij verhalen de kosten van onze dienstverlening op de voor het letsel aansprakelijke partij. Bij erkenning van aansprakelijkheid zijn de diensten van Drost daardoor voor jou als slachtoffer kosteloos. Als er bij uitzondering toch kosten moeten worden gemaakt die (in ieder geval in eerste instantie) voor jouw rekening zullen komen, dan zal dat altijd vooraf met je worden besproken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als blijkt dat er in jouw zaak moeten worden geprocedeerd. Overigens komen gerechtelijke procedures in letselschadezaken amper voor. Maar sowieso geen zorgen: je zult niet met kosten worden geconfronteerd waar je van tevoren geen weet van had.

Is smartengeld hetzelfde als een schadevergoeding?

Smartengeld is een vergoeding voor alle pijn en al het leed dat je als gevolg van het opgelopen letsel hebt moeten doorstaan. Smartengeld (ook wel eens 'verkeerd' geschreven als smartegeld) is een zogenaamde immateriële schadevergoeding. Deze schadepost is, naast de materiële schadevergoeding, onderdeel van de totale schadevergoeding.

Wat krijg ik bij een gratis eerste advies bij Drost Letselschade?

Bij een gratis eerste advies bespreken wij met jou wat er gebeurd is. Daarbij kijken we of je recht hebt op een vergoeding van jouw schade. Soms is er meer informatie nodig om te kunnen beoordelen of je recht hebt op een schadevergoeding. Mocht dat nodig zijn, dan vragen we eerst meer informatie op. Of we vragen jou om meer informatie aan te leveren. Daarna maken we een inschatting van de mogelijkheden voor een succesvolle schadevordering. Ook vertellen wij je tijdens onze eerste kennismaking hoe het zit met de kosten van onze deskundige begeleiding. Daarover kunnen we overigens duidelijk zijn: bij erkenning van de aansprakelijkheid komen de kosten van onze dienstverlening voor rekening van de aansprakelijke partij. Die kosten verhalen wij dan op die partij en als slachtoffer kost onze inschakeling je dan dus niets.

Als je besluit je belangen verder door ons te laten behartigen, zal meest van tijd een persoonlijk gesprek bij jou thuis worden ingepland. Tijdens dat gesprek neemt één van onze letselschade experts dan alles wat het ongeval en onze dienstverlening betreft met je door. Zodat je weet waar je aan toe bent en je niet voor verrassingen komt te staan. Doordat het gesprek met één van onze experts bij jou thuis plaatsvindt, krijgen we ook meteen een goed beeld van de impact van jouw letselschade op jouw dagelijks leven.

Drost Letselschade: jouw letsel, onze zorg!

Letselschade opgelopen?Doe de letselschadetest of neem vrijblijvend contact op