Spierletsel kunt u oplopen door een verkeersongeval of bedrijfsongeval. Spierletsel kan ook ontstaan door overbelasting, bijvoorbeeld door uw werkzaamheden. Is een ander aansprakelijk voor uw letsel? Dan doet u er goed aan om de hulp in te roepen van een letselschade-expert van Drost Letselschade. Deze voorziet u van professioneel advies en de nodige juridische bijstand. Zo krijgt u de schadevergoeding waar u recht op heeft.

spierletsel

Voorbeelden van spierletsel zijn een spierscheuring, spierverrekking of een bloeding in het spierweefsel. Het letsel komt het meest voor in de ledematen en in de nek-, schouder-, en rugstreek. Ook peesonthechtingen, spierknopen, spierontstekingen en een zweepslag vallen onder de noemer ‘spierletsel’. Letsel aan de spieren kan functieverlies (van bijvoorbeeld armen of benen) tot gevolg hebben. Het letsel is bijna altijd een heel pijnlijke zaak.

Letselschade opgelopen?

Plan kosteloos een afspraak of neem contact op.

Behandeling van spierletsel

Vaak ontstaat spierletsel bij een sportuitoefening en het letsel kan daarom in het begin door een sportarts behandeld worden. Ook in het verkeer, tijdens het werk, door te vallen of uit te glijden kan letsel aan de spieren ontstaan. Soms moet middels een scan in het ziekenhuis de exacte schade worden vastgesteld. Vaak zal zo snel mogelijk met pijnbestrijding worden begonnen. Afhankelijk van de ernst van het letsel kan een operatieve ingreep nodig zijn. Bij ernstig letsel kan als bijkomende schade zenuwletsel optreden. Dergelijk letsel heeft vaak een grote impact op het leven.

 

Gevolgen van spierletsel

Tijdens de periode van herstel kunt u beperkingen ervaren in het bewegen. Misschien kunt u hierdoor uw dagelijkse werkzaamheden niet meer, of niet meer volledig uitvoeren. Herstel van het letsel kan enkele weken tot maanden in beslag nemen, vaak met fysiotherapie. Met een lichte spierblessure kunt u terecht bij uw huisarts. Met spierpijnen of spierkramp kunt u zich ook rechtstreeks wenden tot een fysiotherapeut. Raadpleeg ook bij het vermoeden van letsel uw huisarts. Deze kan de ernst van het letsel beter vaststellen en u advies voor verdere behandeling geven. Ook kan de huisarts u doorverwijzen naar een specialist of een (fysio-)therapeut.

 

spierletsel

Spierletsel en schadevergoeding

Heeft u spierletsel opgelopen door de fout van een ander? Dan kunt u mogelijk deze derde partij aansprakelijk stellen en een schadeclaim indienen. Wij verhalen dan alle gemaakte kosten op deze aansprakelijke partij. Wij hebben alle nodige kennis in huis om tot een goede afwikkeling van uw letselschade te komen. En dat na een ongeval in principe zonder kosten. Want de aansprakelijke partij moet niet alleen uw schade vergoeden, maar ook de kosten van onze juridische bijstand. U hoeft zich niet druk te maken over het claimen van uw schade, maar u kan zich richten op uw herstel.

Letselschade opgelopen?

Plan kosteloos een afspraak of neem contact op

Veelgestelde vragen

Wat is letselschade?

Letterlijk genomen betekent letsel een beschadiging aan het lichaam die voor klachten zorgt. Veel mensen denken dan aan open wonden en botbreuken, maar letselschade is meer dan dat. Ook niet direct zichtbare verwondingen, zoals bijvoorbeeld een whiplash of een rsi-klacht kunnen voor lichamelijke beperkingen zorgen. Wij gebruiken het woord letselschade als verzamelterm voor zowel lichamelijke als psychische schade. En dan bedoelen we schade waarvoor iemand anders dan uzelf aansprakelijk is.

Welke schade krijg ik vergoed?

In het geval van letselschade kunt u onder meer denken aan vergoeding van de navolgende schade. Bijvoorbeeld gemaakte kosten van uw revalidatie, uw huishoudelijke hulp, eigen risico van uw verzekering, schade aan kleding, vervoersmiddelen en persoonlijke bezittingen, smartengeld vanwege pijn, gederfde levensvreugde, reiskosten naar artsen en therapeuten en compensatie voor het verlies van arbeidsvermogen. Voor meer kijk hier... Mocht u twijfels hebben kunt u uiteraard altijd met ons contact opnemen.

Kom ik in aanmerking voor een schadevergoeding?

Uw recht op schadevergoeding is afhankelijk van het ongeval dat u heeft gehad en wie het ongeval veroorzaakt heeft. Ook de datum van het ongeval, in combinatie met de datum waarop u wist dat u schade leed, is van belang. Dit met het oog op de verjaring. De toedracht van het ongeval en de aard van uw letsel zijn ook van belang, er kan namelijk discussie ontstaan over het antwoord op de vraag, of uw schade wel ongevalsgevolg is. De experts van Drost Letselschade helpen u graag om uit te zoeken of u recht heeft op een schadevergoeding.

Kan mijn zaak verjaren?

Ja, dat kan! De verjaringstermijn begint te lopen op het moment dat u bekend bent met het feit dat u schade heeft geleden en u weet wie de veroorzaker is. Het is dus erg belangrijk dat u tijdig een belangenbehartiger inschakelt die verjaring voor u voorkomt. Als de verjaringstermijn is verstreken en er dus sprake is van verjaring, kunt u in principe geen aanspraak meer maken op een schadevergoeding. U kunt over het algemeen tot 5 jaar na het ontstaan van het letsel om een schadevergoeding vragen. Soms is de verjaringstermijn beduidend korter: een WAM-verzekeraar kunt u maar tot 3 jaar na het ongeval aanspreken. Vraag dus altijd tijdig om advies om het verjaren van uw schadeclaim te voorkomen.

Ik heb een rechtsbijstandverzekering, is dat niet genoeg?

Vaak is een letselschadezaak een langdurig traject, zeker bij blijvend letsel. U zult over een lange adem moeten beschikken om te krijgen waar u recht op heeft. U verdient daarom een gespecialiseerde belangenbehartiger die over doorzettingsvermogen beschikt. Dit om voor u het meest optimale resultaat te behalen. De experts van Drost Letselschade zijn die doorzetters met kennis van zaken. Onze werkwijze leidt tot een goed en rechtvaardig resultaat. Ook komt het soms voor dat u voor rechtsbijstand bent verzekerd bij dezelfde verzekeraar als de verzekeraar die de aansprakelijkheid voor uw schade dekt.

Waarom zou ik een letselschade-expert van Drost inschakelen?

Onze letselschade-experts mogen met recht 'experts' op het gebied van letselschaden worden genoemd. Niet alleen vanwege hun ruime juridische kennis en ervaring, maar ook vanwege de fatsoenlijke manier van werken. Al onze letselschade-experts zijn als Register-Expert ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE) en/of lid van het Nederlands Instituut van Schaderegelaars (NIS). Ook houden wij ons aan de Gedragscode Behandeling Letselschade van Stichting De Letselschade Raad. Die gedragscode biedt waarborgen voor een nette behandeling van uw letselschadezaak. Wij hechten veel waarde aan eerlijkheid, transparantie en betrokkenheid. Dit blijkt ook uit het feit dat wij u in de regel thuis komen bezoeken na een ongeval.

Kan ik een aanbod van de verzekeraar bij Drost laten toetsen?

Dat kan. Echter vragen wij voor een second opinion een vast bedrag van maximaal € 1.250,00 (excl. kantoorkosten en BTW). Deze kosten kunnen vaak worden verhaald, zodat u ze feitelijk niet hoeft te betalen. Vraagt u ons om een second opinion en leidt het door ons uitgebrachte advies ertoe, dat u uw dossier ter verdere behandeling aan ons overdraagt, dan zullen de kosten van de second opinion door ons bij de aansprakelijke partij in rekening worden gebracht.

Kan ik wel een letselschade-expert betalen?

Wij verhalen de kosten van onze dienstverlening op de voor het letsel aansprakelijke partij. De diensten van Drost zijn daardoor kosteloos voor u. Als er bij uitzondering toch kosten bij u in rekening worden gebracht zal dat altijd vooraf met u worden besproken.

Is smartengeld hetzelfde als een schadevergoeding?

Smartengeld is een vergoeding voor alle pijn en al het leed dat u heeft moeten doorstaan. Smartengeld (ook wel eens 'verkeerd' geschreven als smartegeld) is een zogenaamde immateriële schadevergoeding en is dus, naast materiële schadevergoeding, onderdeel van de gehele schadevergoeding.

Wat krijg ik bij een gratis eerste advies bij Drost Letselschade?

Bij een eerste advies bespreken wij met u wat er gebeurd is. Ook kijken we of u recht heeft op een vergoeding van uw schade. Soms is er meer informatie nodig om te kunnen beoordelen of u recht heeft op een schadevergoeding. Mocht dat nodig zijn dan vragen we eerst meer informatie op. Daarna maken we een inschatting van uw mogelijkheden voor een succesvolle schadevordering. Ook vertellen wij u tijdens onze eerste kennismaking hoe het zit met de kosten van onze deskundige begeleiding. In een persoonlijk gesprek nemen we alles met u door. Zodat u weet waar u aan toe bent en u niet voor verrassingen komt te staan. Vaak zal dit persoonlijke gesprek bij u thuis plaatsvinden met één van onze experts.