De Stichting Strijd Tegen Misbruik doet aangifte tegen een enkele oud-bestuursleden van de Vereniging Martijn en verzoekt om strafvervolging wegens het schenden van artikel 140 lid 2 Sr. De pedofielenvereniging die in 2014 werd verboden, blijkt toch haar activiteiten voort te zetten via diverse websites en platforms.

De Hoge Raad heeft op 18 april 2014 bij arrest (ECLI:NL:HR:2014:948) de pedofielenvereniging ‘Vereniging Martijn’ verboden en ontbonden verklaard. Deze vereniging droeg stelselmatig, met name via haar website, uit dat seksueel contact tussen volwassenen en kinderen mooi en goed kan zijn.
De grond van het verbod lag niet in gepleegde strafbare feiten, maar wel in de onaanvaardbaarheid van de door de vereniging uitgedragen standpunten. De Hoge Raad nam daarmee de mening van het OM over, dat de boodschap van de pedofielenvereniging in strijd is met de openbare orde, omdat het volgens het OM ‘kinderen bedreigt in hun lichamelijke, emotionele en seksuele integriteit en hun rechten en vrijheden aantast.’

Toch doorgaan

Door het arrest van de Hoge Raad is de Vereniging Martijn formeel opgehouden te bestaan en is voortzetting van haar werkzaamheid strafbaar op grond van artikel 140 lid 2 SR. Dit artikel bepaalt namelijk de strafbaarheid vanwege “Deelneming aan de voortzetting van de werkzaamheden van een organisatie die bij onherroepelijke rechterlijke beslissing verboden is verklaard”. Het maakt hierbij niet uit of het helpen blijven functioneren wordt gedaan door een organisatie, een oud-lid of door iemand anders, iedereen kan zich schuldig maken aan het vergrijp van art. 140 lid 2 Sr.
De Stichting Strijd Tegen Misbruik heeft geconcludeerd, dat de activiteiten van de verboden en ontbonden pedofielenclub door tenminste enkele voormalige bestuurders worden voortgezet. Onder andere via een nieuwe website met diverse publicaties en links naar andere websites en platforms, waar dezelfde boodschap wordt uitgedragen dat seksueel contact tussen volwassenen en kinderen mooi en goed is.

Verzoek om strafvervolging

Met verwijzing naar de verbodenverklaring van de Vereniging Martijn om alle activiteiten daarvan uit de samenleving te verwijderen, doet de Stichting Strijd Tegen Misbruik daarom aangifte tegen enkele oud-bestuursleden van de pedofielenvereniging. Ze verzoekt het openbaar ministerie om strafvervolging tegen deze personen in te stellen. Want er zijn voldoende bewijzen dat zij voortgegaan zijn met de werkzaamheden van de Vereniging Martijn, hoewel dat door het arrest van de Hoge Raad verboden is.