Aangifte tegen oud-bestuurders pedofielenvereniging

De Stichting Strijd Tegen Misbruik doet aangifte tegen enkele oud-bestuursleden van de Vereniging Martijn. De stichting verzoekt om strafvervolging wegens het schenden van artikel 140 lid 2 Sr. De pedofielenvereniging die in 2014 werd verboden, blijkt haar activiteiten toch voort te zetten via diverse websites en platforms.

De Hoge Raad heeft op 18 april 2014 bij arrest (ECLI:NL:HR:2014:948) de pedofielenvereniging Vereniging Martijn verboden en ontbonden verklaard. De vereniging droeg stelselmatig uit dat seksueel contact tussen volwassenen en kinderen mooi en goed kan zijn. Dat vertelden ze met name via hun website.

Boodschap Vereniging Martijn

De grond van het verbod lag niet in gepleegde strafbare feiten, maar in de onaanvaardbaarheid van de door de vereniging uitgedragen standpunten. De Hoge Raad nam daarmee de mening van het Openbaar Ministerie (OM) over. Volgens het OM is de boodschap van de pedofielenvereniging in strijd met de openbare orde. Het OM zegt dat het ‘kinderen bedreigt in hun lichamelijke, emotionele en seksuele integriteit en hun rechten en vrijheden aantast’.

Toch doorgaan

Door het arrest van de Hoge Raad is de Vereniging Martijn formeel opgehouden te bestaan. Voortzetting van haar werkzaamheid is strafbaar op grond van artikel 140 lid 2 SR. Dit artikel bepaalt namelijk de strafbaarheid vanwege ‘deelneming aan de voortzetting van de werkzaamheden van een organisatie die bij onherroepelijke rechterlijke beslissing verboden is verklaard’. Het maakt hierbij niet uit of dit wordt gedaan door een organisatie, een oud-lid of door iemand anders. Iedereen kan zich schuldig maken aan het vergrijp van art. 140 lid 2 Sr.
De Stichting Strijd Tegen Misbruik concludeerde dat de activiteiten van de verboden en ontbonden pedofielenclub door tenminste enkele voormalige bestuurders worden voortgezet. Dit gebeurt onder andere via een nieuwe website met diverse publicaties en links naar andere websites en platforms. Ook hier wordt de boodschap uitgedragen dat seksueel contact tussen volwassenen en kinderen mooi en goed is.

Verzoek om strafvervolging

Met verwijzing naar de verbodenverklaring van de Vereniging Martijn om alle activiteiten uit de samenleving te verwijderen, doet de Stichting Strijd Tegen Misbruik daarom aangifte tegen enkele oud-bestuursleden van de pedofielenvereniging. De stichting verzoekt het OM om strafvervolging tegen deze personen in te stellen. Er zijn voldoende bewijzen dat zij voortgegaan zijn met de werkzaamheden van de vereniging, terwijl dat door het arrest van de Hoge Raad verboden is.

Lees hier het dossier over pedoclub Martijn