Het aantal meldingen van calamiteiten door ziekenhuizen is in de eerste helft van dit jaar met ruim de helft toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Dit blijkt uit een onderzoek waarvan de Inspectie voor de Gezondheidszorg vandaag de resultaten bekendmaakte.

In de eerste helft van 2016 rapporteerden de Nederlandse ziekenhuizen 752 medische missers aan de Inspectie. Op grond daarvan verwacht de IGZ dit jaar in totaal 1500 meldingen te ontvangen. Vorig jaar kwamen er 958 binnen. Ook in 2015 en vooral in 2014 steeg het aantal meldingen flink, maar bij lange niet zo sterk als dit jaar.

Eigen beweging

Sinds 2009 is het aantal meldingen van calamiteiten verdrievoudigd. Het is voor het eerst dat de IGZ uit eigen beweging met cijfers komt over het aantal meldingen. Eerder dit  jaar kreeg de NOS cijfers over 2015 na een beroep op de Wet openbaarheid bestuur.
De IGZ is blij met de toename van het aantal calamiteiten dat in beeld komt. Dat betekent volgens de Inspectie niet dat het onveiliger is geworden in ziekenhuizen voor patiënten, maar juist het tegendeel. “Doordat ziekenhuizen meer melden, onderzoeken ze meer en wordt de kans kleiner dat de ongewenste situatie nog eens voorkomt.”
Ook het steeds complexer worden van de zorg speelt volgens de IGZ een rol bij het stijgen van het aantal meldingen van calamiteiten. Patiënten liggen steeds korter in het ziekenhuis en zijn daardoor gemiddeld zieker. Ook de vergrijzing speelt mee.

Rol media

De afgelopen jaren hebben media bericht over een aantal medische missers die niet door ziekenhuizen waren gemeld. Het televisieprogramma Zembla over het UMC Utrecht en het Maxima Medisch Centrum, het radioprogramma Argos over het UMCG en het ziekenhuis Ter Gooi en de NOS over het AMC.
De druk van de media heeft volgens de Inspectie bijgedragen aan het hogere aantal meldingen van calamiteiten. Bij twijfel of iets een calamiteit is, lijken ziekenhuizen eerder geneigd te zijn wel aan de bel te trekken bij de Inspectie. Volgens de Inspectie werden er na de verschillende uitzendingen over verzwegen fouten duidelijk meer meldingen gedaan.

Patiënten

Ziekenhuizen betrekken steeds vaker patiënten of hun nabestaanden bij het onderzoek naar calamiteiten. Daar bestaat geen wettelijke plicht voor.
In de eerste zes maanden van dit jaar gebeurde dat in ruim zeventig procent van de gevallen. Dat was net iets meer dan vorig jaar, maar veel meer dan in 2014, toen het bij ruim veertig procent van de gemelde calamiteiten gebeurde.
Ziekenhuizen geven na een calamiteit in negen van de tien gevallen nazorg aan hun eigen personeel. Ook dat is een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar.

Openheid

De Patiëntenfederatie Nederland reageerde op NU.nl  blij met het gegeven dat ziekenhuizen steeds opener worden, maar wil niet te vroeg juichen. “Het is goed dat ziekenhuizen steeds vaker melden dat er iets is misgegaan. Maar we weten nog steeds niet of het aantal meldingen het topje van de ijsberg is, of dat er echt meer openheid komt, ook over medische missers”, stelt directeur Dianda Veldman.
“Het zou goed zijn als ziekenhuizen alles wat afwijkt van de normale regels melden, ten minste als die afwijking heeft geleid tot een medische fout. Pas dan weten we echt hoe vaak het mis gaat.”

Bron: NOS.nl