32 verkeersorganisaties, waaronder het Verbond van Verzekeraars, Veilig Verkeer Nederland en ANWB, roepen de Tweede Kamer en het nieuw te vormen kabinet op, om van verkeersveiligheid een nationale prioriteit te maken. Dit door de groei van het aantal aanrijdingen en (dodelijke) slachtoffers van verkeersongevallen. Gisteren werd het ‘Verkeersveiligheidsmanifest’ aangeboden in Den Haag.

In het manifest wordt onder andere gepleit voor een effectievere handhaving. Het aantal alcohol- en snelheidscontroles moet omhoog. Dit geldt ook voor het controleren van smartphone gebruik in het verkeer. Daarnaast moeten ook de kennis en de technologische ontwikkelingen beter benut worden, dit met als doel om de verkeersveiligheid te verbeteren. Ook moet gekeken worden naar aanpassingen aan wegen, voor een betere infrastructuur, wat kan helpen om het aantal ongevallen te verminderen.

Fietsers

Aanpassingen in de infrastructuur zijn vooral nodig voor fietsers. Onnodige paaltjes, kuilen en hoogteverschillen in de berm moeten worden aangepakt om gevaarlijke situaties te voorkomen. En ook moet er, volgens de organisaties, voor gezorgd worden dat fietsers buiten de bebouwde kom gescheiden worden van het gemotoriseerde verkeer. Het manifest wordt onder andere gesteund door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, MKB Nederland en de Technische Universiteit van Eindhoven.

Koppositie

Volgens de organisaties gaat Nederland de internationale koppositie als verkeersveilig land kwijt raken. Het aantal aanrijdingen is in 2015 fors gestegen, evenals het aantal (dodelijke) slachtoffers. Reden voor de verkeersorganisaties dus om aan de bel te trekken. Overheid en organisaties moeten beter samenwerken, om te zorgen dat het weer veiliger wordt in het verkeer. Dat de maatschappelijke kosten voor verkeersongevallen inmiddels ruim 14 miljard euro per jaar bedragen, is een reden te meer om in actie te komen. Ook de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) schaart zich blijkens haar persbericht achter dit initiatief.

 

Bron: NU.nl