Meer dan 600 ongelukken op de werkvloer, met 21 doden. Dat is de trieste balans van zes jaar bedrijfsongevallen in de regio Twente. Dat blijkt uit een landelijk onderzoek van de Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie), aldus de Tubantia van 25 november 2016.

Regionale cijfers

In de onderzochte periode 2010 – 2015 waren er landelijk 11.533 arbeidsongevallen, met 11.816 slachtoffers van wie er 350 overleden. In Twente en Achterhoek (18 gemeenten) gebeurden in die periode 614 arbeidsongevallen met 629 slachtoffers, van wie er 21 overleden. 123 slachtoffer liepen blijvend letsel op.

De meeste ongevallen met letsel hadden plaats op grote industrieterreinen: De Marssteden Enschede (58 slachtoffers, 2 doden), Bedrijvenpark Twente Almelo (45 slachtoffers, 1 dode) en Bedrijventerrein Rijssen (30 slachtoffers, 1 dode). Een steeds groter deel van de slachtoffers werkt als uitzendkracht. In 2010 was dat nog 17,9 procent, in 2015 ging het om 24,1 procent.

Landelijke gegevens

Jaarlijks worden er ruim 2.000 arbeidsongevallen onderzocht door de Inspectie SZW. Arbeidsongevallen waarbij er sprake is van ziekenhuisopname, blijvend letsel of overlijden van het slachtoffer moeten gemeld worden bij de Inspectie SZW. Over de afgelopen jaren is het beeld van de ernstige arbeidsongevallen in Nederland vrij stabiel gebleven blijkt uit het rapport.

De meeste ongevallen vinden plaats in de industrie, gemiddeld zo’n 600 per jaar. Een sector met een omvang van 740.000 banen, waardoor het gemiddelde uitkomt op 81 ongevallen per 100.000 banen. In de afvalsector en de bouw vinden relatief de meeste ongevallen plaats, respectievelijk 168 en 142 per 100.000 banen. Dit bleek ook uit het rapport dat de inspectie begin dit jaar publiceerde.

Toename ongevallen

In het eerste half jaar van 2016 vonden echter landelijk al 42 mensen de dood op de werkvloer. Dat is een forse toename ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Toen kwamen 27 mensen om bij arbeidsongevallen. Dat bleek uit een bijstelling van eerdere cijfers van de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die minister Asscher in september aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Waar die toename door komt, is niet helemaal duidelijk. De inspectie denkt dat het economisch herstel eraan bijdraagt. De verklaring zou, volgens de NOS, zijn dat er meer uitzendkrachten worden ingezet, die een groter risico lopen.

Naar aanleiding van de recent gepubliceerde cijfers van de inspectie slaat het CNV alarm. Volgens de vakbond zijn de toename van het aantal dodelijke ongevallen en de slechte arbeidsomstandigheden veroorzaakt door bezuinigingen.De inspectie heeft te weinig inspecteurs om het werk te doen. De bond krijgt steeds meer berichten dat het mis gaat, zei CNV-voorzitter Maurice Limmen voor BNR. Wil de inspectie goed zijn werk kunnen doen, dat zijn er zeker 160 inspecteurs nodig. De vraag is of die er gaan komen. Minister Asscher heeft al wel 5 miljoen uitgetrokken voor 35 extra inspecteurs. Maar dat is volgens het CNV veel te weinig om het capaciteitsprobleem bij de inspectie op te lossen.