Werknemers die regelmatig in contact komen met gevaarlijke stoffen zouden om de twee jaar medisch onderzocht moeten worden om longziekten te voorkomen of tijdig op te sporen.
Dat is de wens van de Long Alliantie Nederland (LAN), zo meldt het onderzoeksprogramma de Monitor van KRO/NCRV.

Elk jaar sterven er zo’n tweeduizend Nederlanders door een beroepslongziekte, aldus directeur Emiel Rolink van de LAN. De stichting komt daarom met een pakket maatregelen, zoals keuringen, om dat aantal naar beneden te brengen.

Vorig jaar startte de Long Alliantie Nederland al een campagne om de longzorg in ons land doelmatiger en goedkoper te maken. Beroepsgroepen, patiëntenverenigingen, zorgverzekeraars, onderzoekers en bedrijven spraken toen af om samen te gaan werken in een Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten (NACL). Door deze krachtenbundeling kan de aanpak van longziekten in ons land een stuk verbeterd worden, was de gedachte.

Volgens Emiel Rolink is er in diverse bedrijfstakken sprake van een verhoogd risico op beroepslongziekten. Hij noemde als voorbeeld onder meer spuiterijen, metaalbewerking, houtbewerking, zandstralers en de bouw. Door een vroegtijdige opsporing van longproblemen lopen minder mensen kans op een beroepslongziekte. Er kan zo veel geld worden bespaard op uitval van zieke werknemers. Zo’n periodieke keuring kan ook andere gezondheidsklachten hopelijk op tijd signaleren.

In Nederland hebben ruim een miljoen mensen een chronische longziekte, zoals astma, COPD, sarcoïdose of longfibrose. Jaarlijks sterven zo’n 35.000 longpatiënten, waaronder dus tweeduizend aan een beroepslongziekte. Volgens de LAN kost de longzorg in Nederland nu jaarlijks 3 miljard euro. En de verwachting is, dat dit bedrag eerder zal oplopen dan afnemen, daar er de komende jaren helaas nog veel COPD-patiënten zullen bijkomen.
De Long Alliantie Nederland vindt dan ook, dat de politiek werkgevers- en werknemersorganisatie moet aansporen om samen met de zorgsector tot afspraken te komen om bovengenoemde medische keuring in te voeren.