Het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB laat onderzoeken in hoeverre werknemers van twee werkplaatsen zijn blootgesteld aan de giftige en kankerverwekkende stoffen chroom-6 en lood. Afgelopen week werd bekend dat deze stoffen in de verf van twee typen trams zijn aangetroffen. De werkzaamheden werden meteen stilgelegd.

Het probleem speelt in de werkplaatsen van het GVB in Diemen en in Amsterdam-Zuid. Op die plekken werd sinds maart 2018 gewerkt aan het opknappen van oude trams van het type 11G en 12G. De giftige stoffen chroom-6 en lood kunnen vrijkomen bij werkzaamheden als lassen, slijpen en schuren.

Beschermende maatregelen bij GVB

Het bedrijf werkte na de vondst van chroom-6 bij de renovatie van de Oostlijn in 2016 al met extra beschermingsmaatregelen, zoals ademhalingsmaskers, een overall en handschoenen. Maar het is onduidelijk of deze maatregelen voldoende beschermen tegen chroom-6. Dat moet nog worden uitgezocht. Ook is nog niet precies bekend hoeveel medewerkers er in de afgelopen anderhalf jaar aan de tram hebben gelast of geschuurd.

Geschrokken

Het personeel in de beide werkplaatsen werd afgelopen woensdag geïnformeerd dat zij mogelijk in aanraking waren gekomen met chroom-6. Ook werd meegedeeld dat de werkzaamheden aan de betreffende trams per direct en tot nader order werden stilgelegd. Volgens een woordvoerder van het GVB zijn de werknemers geschrokken, maar hebben ze het nieuws ‘gelaten opgenomen’. Het opknappen van de trams loopt door het stilleggen van het werk vertraging op. Hoeveel, dat weet het GVB nog niet. Het werk wordt pas hervat als er een nieuwe en veilige werkwijze is.

Monsters

Het GVB heeft intussen een onafhankelijk bureau in de arm genomen dat al nader onderzoek op beide locaties heeft gedaan. Op de locatie aan de Havenstraat en die in Diemen zijn monsters genomen op verschillende plekken in de werkplaatsen. De monsters worden nu onderzocht op aanwezigheid van chroom-6-deeltjes. Volgens de woordvoerder zal in principe elke tram getest moeten worden. In eerste instantie werd er wel van uitgegaan dat er chroom-6 en lood aanwezig was in de verf aan de voorzijde van de trams. Maar nu bleek dat het ook in de verf aan de zijkanten van de trams kan zitten.

Strenge regels

De uitslag van het onderzoek van het onderzoeksbureau RPS Analyse op de GVB-locatie Amsterdam-Zuid werd maandag al bekend gemaakt. Er is vastgesteld dat er geen chroom-6 is vrijgekomen tijdens werkzaamheden aan trams aan de Havenstraat. De uitslag van het onderzoek op de locatie aan de Provincialeweg in Diemen volgt waarschijnlijk later deze week. Hoewel het gebruik van chroom-6 nu aan strenge regels onderhevig is, werd het voor 1998 veel gebruikt als roestwerend middel, vooral bij legervoertuigen en vliegtuigen, maar ook bij trams, treinen en op bruggen.

BRON: NOS, NU.nl

Drost Letselschade staat slachtoffers van chroom-6 bij. Lees hier meer berichten over chroom-6.