Column van de maand – november 2017

Maandelijks schrijft één van de letselschade-experts van Drost Letselschade een persoonlijke column over zaken en ervaringen rond de letselschade-praktijk. Deze keer een bijdrage van Dorien Hulst, NIVRE Register-Expert Personenschade.

Dorien HulstPsychische klachten na een ongeval

Na een verkeersongeval of een bedrijfsongeval, waarbij lichamelijke klachten ontstaan, staan deze klachten in eerste instantie vaak op de voorgrond. Met name in de zaken waarbij er sprake is van ernstig blijvend letsel en/of een ongeval dat dermate heftig was dat betrokkene de beelden ervan telkens terug blijft zien (bijvoorbeeld in de vorm van herbelevingen en nachtmerries), kunnen op enig moment ook psychische klachten ontstaan.

Voor het slachtoffer met ernstig letsel na een ongeval, staat zijn/haar wereld op de kop. Betrokkene heeft pijn, moet behandeld worden, ligt in het ziekenhuis of thuis op de bank. Werken of naar school gaan lukt niet. Betrokkene is niet in staat om zijn/haar gezin te ondersteunen en heeft zelf hulp nodig. In één klap is hij/zij uit zijn/haar eigen leven gerukt. Iedereen om betrokkene heen, gaat “gewoon” verder, terwijl voor hem/haar de wereld stil staat.

Na een ongeval gaat de eerste aandacht veelal uit naar het lichamelijke herstel. Alles moet daarvoor wijken. Betrokkene kan er vaak weinig bij hebben, hij/zij is naar binnen gericht, vooral bezig met zichzelf. Ook voor de naasten van betrokkene kan dit een heftige periode zijn. Als hun vader/moeder, partner, zoon of dochter opeens niet meer zichzelf is, er niet kan zijn voor diens naasten en deze zelf extra zorg en aandacht nodig heeft.

Blijvend letsel

Logisch dat dit alles ook psychisch gezien invloed heeft op betrokkene. Als op enig moment mocht blijken dat volledig herstel niet mogelijk is, dan volgt vaak nog een (hardere) klap. Immers, betrokkene zal zich veelal hebben vastgeklampt aan de hoop op volledig herstel. Voor veel mensen is blijvend letsel door toedoen van een ander, iets wat moeilijk te accepteren is.

Voor mij als personenschade-expert ligt er een taak om dergelijke klachten te signaleren. Niet iedereen heeft hulp nodig bij het verwerken van psychische klachten. Voor diegenen die er zelf niet uitkomen en waarvoor de juiste hulp nog niet gevonden is, zie ik het als mijn taak om te trachten er aan bij te dragen dat deze hulp wel gevonden wordt.

Gelukkig zijn er goede behandelmethoden, die een betrokkene kunnen ondersteunen bij psychische problemen na een ongeval. Soms volstaat het voeren van gesprekken met een vertrouwenspersoon of een (praktijk ondersteunend) huisarts. In andere gevallen is begeleiding door een psycholoog of psychiater nodig. Een daartoe opgeleide psycholoog of psychiater kan daarbij bijvoorbeeld EMDR therapie (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) inzetten. Dit is een therapie waarbij goede resultaten worden behaald voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals bijvoorbeeld een ongeval.

Hierbij blijft maatwerk nodig. Vooraf is immers niet in te schatten of psychische klachten zullen ontstaan. Alle mensen met psychische klachten na een ongeval, waarbij zij letsel hebben opgelopen, wil ik veel sterkte wensen en de kracht om hier op hun eigen manier mee om te leren gaan. Ik zal mijn best doen om mijn steentje bij te dragen aan het verlichten van dit proces, dan wel het in goede banen leiden van dit proces. Zodat betrokkene de psychische gevolgen van een ongeval achter zich zal kunnen laten en zich weer zal kunnen richten op de toekomst.