Column van de maand – november 2020

Maandelijks schrijft één van de letselschade-experts van Drost Letselschade een persoonlijke column over zaken en ervaringen rond de letselschadepraktijk. Deze maand een bijdrage van Adrie van Kampen, NIVRE-Register-Expert Personenschade, getiteld ‘De jeugd heeft de toekomst’.

Adrie van KampenDe jeugd heeft de toekomst

Letselschade bij kinderen en jongvolwassenen

Heeft de jeugd inderdaad de toekomst als het gaat om letselschade in geval van kinderen en jongvolwassenen? Wordt er in geval van letselschade bij kinderen en jongvolwassenen het noodzakelijke maatwerk verricht?

Complex

Doorgaans is de afwikkeling van een letselschadezaak van een kind of een jongvolwassene gecompliceerder dan in het geval van volwassenen. Zeker als er sprake is van ernstig en blijvend letsel, waardoor het kind of de jongvolwassene zijn of haar toekomstplannen in duigen ziet vallen. Bij het bepalen van de schadevergoeding wordt -simpel gezegd- de situatie met en zonder het ongeval vergeleken. Hoe was het gegaan indien het ongeval hem of haar niet was overkomen? Had hij of zij na de basisschool met succes het vwo doorlopen en vervolgens een universitaire studie afgerond? Moet er nu in de situatie na het ongeval gekeken worden naar aanpassingen van deze plannen? Kan een letselschadezaak van een kind of een minderjarige jongvolwassene zomaar worden afgewikkeld?

De afwikkeling van dit soort zaken vergt een professionele en deskundige belangenbehartiger, die ervaring heeft met dit soort zaken. In de afgelopen twintig jaar heb ik regelmatig dit soort zaken mogen behandelen, waarbij de houding van de verzekeringsmaatschappijen namens de aansprakelijke partij niet altijd in positieve zin is opgevallen. Er dient vaak een behoorlijke strijd te worden geleverd om een letselschadezaak van een kind of jongvolwassene naar tevredenheid af te wikkelen.

Licht letsel

Ik beschrijf een aantal belangrijke aspecten als het gaat om de afwikkeling van dit soort letselschadezaken. Om te beginnen is grote terughoudendheid geboden als het gaat om het snel afwikkelen van dit soort zaken. Ook in geval van een volwassen slachtoffer geldt de hoofdregel dat een letselschadezaak pas wordt afgewikkeld, nadat er een medische eindsituatie is bereikt. Als het gaat om relatief licht letsel, kan een zaak van een kind of jongvolwassene worden afgewikkeld, mits de wettelijk vertegenwoordiger toestemming heeft gevraagd bij de kantonrechter en de schadevergoeding voor het kind op een geblokkeerde rekening wordt gestort. Een rekening met een zogenaamde BEM-clausule.
BEM staat voor Belegging Erfenis en andere gelden Minderjarigen. Met een BEM-clausule kan een minderjarige niet aan het geld op zijn rekening komen. Ook ouders mogen geen geld opnemen van de rekening. Alleen met toestemming van de kantonrechter kunnen ouders geld opnemen. Zodra het kind 18 jaar wordt, vervalt die clausule.

Zwaar letsel

In geval van zwaar letsel bij kinderen en jongvolwassenen, waarbij er ook sprake is van mogelijk blijvend en toekomstig letsel, is het van groot belang dat de zaak niet zomaar wordt afgewikkeld, voordat een aantal zaken grondig in kaart zijn gebracht:

1. Indien er geen volledig herstel valt te verwachten, is het verstandig om te wachten, totdat het kind of de jongvolwassene is uitgegroeid en er sprake is van een medische eindsituatie. In al deze gevallen is de inschakeling van een medisch deskundige noodzakelijk, zodat de gevolgen voor de toekomst kunnen worden bepaald. Drost Letselschade heeft een eigen medische dienst met deskundige medische adviseurs.

2. Hoe zou de toekomst van het kind of de jongvolwassene eruit hebben gezien als het ongeval niet had plaatsgevonden? Dit is ook een zeer belangrijk onderdeel van de letselschaderegeling dat grondig in kaart moet worden gebracht:

  • Welke opleiding had het kind of de jongvolwassene kunnen volgen als het ongeval hem of haar niet was overkomen? Misschien moet er wel een opleiding worden gezocht in de richting die helemaal niet meer past. Denk daarbij aan een tiener die net gestart was aan een kappersopleiding, maar vanwege rugletsel dit werk in de toekomst niet meer kan uitvoeren.
  • Heeft hij of zij wel de capaciteiten om een andere opleiding te gaan volgen? Dit vergt een goede begeleiding en afstemming met de opleiding die gevolgd werd. Mijn ervaring is dat met name dit onderwerp te weinig wordt uitgediept. Verzekeringsmaatschappijen zijn niet altijd bereid om dit soort onderzoeken door een deskundige te vergoeden, aangezien zij in feite investeren in een onderzoek waardoor zij mogelijk een hogere schadevergoeding moeten betalen. Soms kan het mes hierbij ook aan twee kanten snijden. Een goede begeleiding naar een andere opleiding kan het jeugdige slachtoffer weer toekomstperspectief bieden en uitzicht op een betaalde baan, waardoor de verzekeringsmaatschappij een minder hoge schadevergoeding moet betalen. Een professionele belangenbehartiger kan het slachtoffer en/of de ouders begeleiden naar een dergelijke oplossing.
  • Vaak is een externe deskundige vereist om in overleg met de school van het slachtoffer te gaan bepalen wat de toekomstwachtverwachtingen waren voor het ongeval en hoe deze nu moeten worden bijgesteld. Elke opleiding is uniek en heeft verschillende ingangen, zoals een mentor, verzuimcoördinator of intern begeleider, die benaderd kunnen worden om dit soort vraagstukken op te lossen. Het verwerven van deze informatie is ook van groot belang om toekomstige schade in kaart te brengen en om te bepalen of er bijvoorbeeld een beroep kan worden gedaan op de Richtlijn Studievertraging van de Letselschaderaad.
  • Zijn er meer aanpassingen noodzakelijk? Een jongvolwassene met ernstig letsel heeft nog meer moeite om een passende woning op de huidige woningmarkt te vinden. Verzekeringsmaatschappijen zijn maar moeilijk bereid te vinden om mee te werken aan het vinden van een dergelijke passende woning. Een passende woning is wel noodzakelijk om een nieuwe start te kunnen maken!

3. Het bepalen van de toekomstige schade is in dit soort zaken ook ingewikkeld. Indien de toekomst van het kind of de jongvolwassene in de situatie met en zonder ongeval in kaart is gebracht, volgt er een vaak langdurig en ingewikkeld onderhandelingstraject om bijvoorbeeld het toekomstig verlies van arbeidsvermogen te kunnen bepalen. Is de weg naar het vwo of de universiteit afgesneden? Of kan iemand een succesvolle baan in de installatietechniek op zijn buik schrijven? De schade loopt dan fors op en vergt de inschakeling van een deskundige, die ervaring heeft met dit soort zaken.

Bij Drost letselschade zijn meerdere personenschade-experts werkzaam, die regelmatig kinderen en jongvolwassenen in het verleden hebben bijgestaan. Uw zaak is bij hen in goede handen!