Maandelijks schrijft één van de letselschade-experts van Drost Letselschade een persoonlijke column over zaken en ervaringen rond de letselschadepraktijk. Deze maand een bijdrage van Dorien Hulst, Register-Expert Personenschade, over aansprakelijkheid voor dieren.

Dorien Hulst, Register-Expert Personenschade, over de aansprakelijkheid voor dierenAansprakelijkheid voor dieren

Voor deze column wil ik graag ingaan op het onderwerp aansprakelijkheid voor dieren.
Ons kantoor is gespecialiseerd in het behandelen van letselschadezaken als gevolg van verkeersongevallen, bedrijfsongevallen en medische fouten. Minder bekend is misschien dat wij ook zaken behandelen waarbij een dier letsel heeft toegebracht aan een mens. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een hondenbeet of een trap van een paard.

De bezitter

De juridische grond voor dergelijke ongevallen is gelegen in artikel 6:179 BW. In dit artikel is de aansprakelijkheid voor bezitters van dieren geregeld. Een bezitter is degene die een dier voor zichzelf houdt. De aansprakelijkheid gaat over tamme en wilde dieren. In het wild levende dieren vallen dus niet onder de reikwijdte van dit artikel.

Uit dit artikel valt op te maken dat de bezitter van een dier aansprakelijk is voor de door het dier aangerichte schade. Tenzij ‘aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij de gedraging van het dier waardoor de schade werd toegebracht, in zijn macht zou hebben gehad’.
De aansprakelijkheid op grond van het artikel vindt zijn grondslag in de eigen energie van het dier en het onberekenbare element dat daarin besloten ligt. Door deze eigen energie kan een dier een gevaar vormen voor anderen. De bezitter van het dier draagt het risico dat zijn dier zich zodanig gedraagt dat het schade aanricht.

Schulduitsluitingsgrond

De ’tenzij clausule’ in artikel 6:179 BW is van toepassing op het geval waarin de bezitter van een dier niet aansprakelijk kan worden gesteld op grond van een onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW), ook al zou hij controle hebben gehad over het dier. Dit omdat de bezitter bijvoorbeeld een beroep kan doen op een schulduitsluitingsgrond. In dit soort gevallen kan de bezitter van een dier ook niet op grond van artikel 6:179 BW aansprakelijk worden gesteld.

Tot slot is belangrijk, in verband met het verhalen van de schade, of de betrokken bezitter van het dier een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) heeft. Daar kan dan een beroep op worden gedaan. Als dat het geval is en aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, dan kan ons kantoor een letselschade veroorzaakt door een dier op de verzekeraar van de bezitter van het dier verhalen.


Op deze pagina leest u meer informatie over letsel door dieren.