Er komen de laatste jaren steeds vaker nieuwe bijzondere elektrische voertuigen op de weg. Het meest bekend is de elektrische fiets, met zijn high-speed variant. Maar denk ook eens aan de Segway, de Stint, de elektrische step in diverse varianten (ook met drie wielen), de e-scooter, de e-step, het elektrische skateboard en hoverboard en allerlei zelfbouw voertuigen met een elektromotor. De Rijksdienst Wegverkeer, de RDW, heeft het er maar druk mee. Want al deze bijzondere voertuigen moeten eerst goedgekeurd zijn, voordat ze op de openbare weg mogen!

Afgelopen week kwam in het nieuws dat de stad Rotterdam, evenals in Amsterdam, twee bedrijven toestemming wil geven om elektrische deelsteps in de stad neer te zetten. Net als bij deelfietsen kunnen deze steps met een telefoon van slot worden gehaald om te gebruiken. Al moeten deze bedrijven voor deze vervoermiddelen nog wel toestemming hebben van de RDW, en van het Ministerie IenW via een Beleidsregel aanwijzing bijzondere bromfietsen. In beide steden rijden al goedgekeurde elektrische deel-scooters. Ook in diverse steden in het buitenland zijn deze erg populair. Op de website van Bright staan diverse interessante topics rond het onderwerp e-voertuigen.

Heeft een dergelijk voertuig volgens het RDW niet de status van “bromfiets”, “snorfiets” of “bijzondere bromfiets”, en het is wel een motorvoertuig in de zin van artikel 1. van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) dan is er geen verzekering mogelijk die het risico van aansprakelijkheid voor schade aan derden niet. Ook de AVP en AVB dekken dit risico niet.
In artikel 1. van de Wegenverkeerswet staat beschreven wat er wordt verstaan onder diverse typen voertuigen. Omdat er in sommige gevallen (nog) geen sprake is van de zogenaamde typegoedkeuring (artikel 22 Wegenverkeerswet) zijn deze voertuigen niet toegelaten tot het verkeer op de openbare weg. Dit geldt bijvoorbeeld voor een hoverboard.

Bijzonder voertuig

In ons land mogen de meeste elektrische steps nog niet de openbare weg op. Omdat ze scooter noch fiets zijn, moeten ze worden aangemerkt als ‘bijzondere bromfiets’ en moet de RDW ze als zodanig keuren. Via het internet zijn al wel allerlei soorten e-steps te bestellen. Maar veel daarvan zijn gewoon verboden voor de openbare weg, aldus VVN. Je mag ze alleen gebruiken op eigen terrein. Slechts enkele e-steps zijn goedgekeurd voor de openbare weg en voldoen aan de (veiligheid-)eisen van de Europese Unie. Bij de aanschaf van een e-step is het dus aan te raden om te vragen of uw gewenste model wel door de RDW is goedgekeurd. En omdat de ontwikkeling van allerlei elektrische vervoersmiddelen zo snel gaat, is het raadzaam om de wet- en regelgeving hiervoor nauwlettend te volgen!

Er zijn verschillende typen e-steps: Allereerst de elektrische step met batterij, waaronder ook de elektrische scooterstep valt. Deze valt onder de categorie snorfietsen en mag een maximale snelheid hebben van 18 km p/u. De go-ped is ook een step met een hulpmotor en valt onder de categorie snorfietsen. Maar dit type is niet door de RDW goedgekeurd.
Daarnaast heb je ook de motorstep met een benzine- of elektrische motor. Met een maximale snelheid van 25 km p/u valt deze nog onder de categorie snorfietsen, maar als hij een maximale snelheid van 25 tot 45 km p/u kan halen, valt hij onder de categorie van de bromfietsen. Met de bij die categorie behorende verkeersregels!

Op de website van de Rijksoverheid staat meer informatie over de verkeersregels voor bijzondere bromfietsen. Op dezelfde website staat onder het onderdeel “Bijzondere Voertuigen” wat de regelgeving rond de motorstep en andere voertuigen is. De elektrische step wordt daar echter niet specifiek benoemd. Wel de snorfiets, die sinds kort ook in enkele grote steden op de rijbaan mag (vanwege grote drukte op het fietspad). Zowel brommers als snorfietsen moeten een kenteken hebben, respectievelijk geel en blauw.

Verzekering bij schade

Wanneer een elektrisch vervoermiddel op de openbare weg mag rijden en onder de categorie snorfiets of bromfiets valt, zal de bestuurder voor het voertuig ook een aansprakelijkheidsverzekering moeten afsluiten. Net als elk ander motorvoertuig, en met een kenteken daarbij. De Europese Commissie ziet het liefst een verplichte WA-verzekeringen voor de e-bike en andere elektrische voertuigen ‘in het grijze gebied tussen fiets en brommer’, maar in ons land is een verplichte verzekering nog niet geregeld. Toch is het verzekeren van de e-step al wel mogelijk, al moet de e-step dan wel een VIN-nummer krijgen. Omdat er nog nauwelijks verkeersongevallen met e-step en soortgelijke voertuigen een rechtbank hebben gepasseerd, is hierover ook nog weinig of geen jurisprudentie.

De kans bestaat dus, dat bij een verkeersongeval met een e-step, waarbij iemand letselschade heeft opgelopen, de aansprakelijkheid komt op degene die de e-step bereed. Wanneer het een niet RDW-goedgekeurde e-step betreft is die kans groot! Als het een wel goedgekeurde e-step (of ander bijzonder elektrisch vervoermiddel) is, dan is het door de RDW in een bepaalde categorie geplaatst.

In Nederland is voor alle gemotoriseerde voertuigen een WA-verzekering verplicht, dus ook voor een E-step. Zonder officiële goedkeuring kun je geen verplichte WA-verzekering incl. geel verzekeringsplaatje aanvragen. Je loopt het risico dat de politie je een forse boete van €360.- geeft of zelfs je E-step in beslag neemt als je zonder toelatingsnummer en/of verzekeringsplaatje toch op de openbare weg rijdt. Los daarvan zit je – bij een ongeval – met de gebakken peren, zeker als je een ander (onbedoeld) schade of letsel bezorgd.

Probeer dus uw elektrisch voertuig voor het aansprakelijkheidsrisico te verzekeren, voordat u de openbare weg op gaat. Dan loopt u minder risico dat u persoonlijk moet opdraaien voor (letsel-)schade van derden. Mocht u toch bij een ongeval betrokken raken, dan is het raadzaam om deskundig juridisch advies te vragen bij een letselschade-expert. Want de wetgeving en het verzekeringsrecht rond e-voertuigen is nog volop in beweging.