Het komt regelmatig voor dat verkeersdeelnemers het slachtoffer worden van een eenzijdig verkeersongeval, al dan niet met dodelijke afloop. Eenzijdige ongevallen gebeuren vaak doordat de bestuurder de controle over zijn voertuig verliest, van de weg af raakt en tegen een obstakel (zoals een boom, lantaarnpaal of vangrail) rijdt, of in het water terecht komt. De oorzaak van zo’n eenzijdig ongeval kan liggen in een onveilige verkeerssituatie, onoplettendheid van de bestuurder, een plotseling veranderende weg- of weersituatie, maar in veel gevallen verloor de bestuurder de controle over zijn voertuig.

Bij een eenzijdig verkeersongeval is er geen andere verkeersdeelnemer, die eventueel aansprakelijk te stellen is voor het ongeval. Het wordt dan dus lastig om de schade aan het voertuig en eventuele letselschade vergoed te krijgen van een tegenpartij. Ook het invullen van een schadeformuler heeft dan weinig zin, omdat er immers geen andere partij bij betrokken is. Daarnaast is het ook moeilijk om bij de eigen verzekering uit te leggen wat precies de oorzaak van het eenzijdige ongeluk was. Vooral als er geen getuigen zijn of een proces verbaal van de politie. En ook is het niet mogelijk om een schadevergoeding te krijgen van het Waarborgfonds Motorverkeer. Dit fonds kan alleen schade vergoeden, die door een ander motorvoertuig is veroorzaakt.

Goed verzekerd?

Toch is het niet zo dat in het geval van een eenzijdig verkeersongeluk geldt “eigen schuld, dikke bult”. Want er zijn wel mogelijkheden om een schadeverzekering voor de (letsel-)schade te ontvangen. Maar dat hangt voor een groot deel af van de verzekering die de bestuurder heeft afgesloten. Daarbij zijn in principe drie mogelijkheden:
1. U heeft een WA-verzekering. Deze dekt alleen de schade van een tegenpartij. Eigen schade wordt dus niet vergoed, evenmin als eigen letselschade. Een WA-verzekering dekt wel (letsel-)schade van eventuele mede-inzittenden. En alleen met een All-Risk-verzekering heeft u recht op een vergoeding van de schade aan uw auto.
2. U heeft een Ongevallen Inzittenden Verzekering of OIV. Deze keert een vooraf afgesproken bedrag uit als een inzittende van de auto als slachtoffer door een ongeval blijvend invalide wordt of overlijdt. Het maakt niet uit wie schuld had aan het ongeval. Wanneer het slachtoffer blijvend letsel overhoudt (vaak met permanente financiële gevolgen), is de uitgekeerde schadevergoeding vaak niet genoeg om alle schade te kunnen compenseren.
3. U heeft een Schadeverzekering Inzittenden of SVI. Bij deze vorm bent u het best verzekerd en deze wordt daarom veelal ook geadviseerd! Deze verzekering vergoedt namelijk de volledige schade van de bestuurder én eventuele mede-inzittenden (maar níet van het vervoermiddel). Er wordt daarbij niet gekeken naar wie schuldig is aan het ongeval. Ook niet in het geval van een eenzijdig ongeval. De schadevergoeding betreft de daadwerkelijke materiële en immateriële schade, letselschade en gevolgschade.

Toch iemand aansprakelijk?

Een eenzijdig ongeval ontstaat vaak door een gevaarlijke situatie, of door gebrekkig onderhoud aan de (openbare) weg. In zo’n geval kan het wel zo zijn dat iemand anders schuldig is aan uw letsel. Meestal is de wegbeheerder aansprakelijk. Er zijn drie partijen die kunnen worden geclassificeerd als wegbeheerder, namelijk de gemeente, de provincie of het rijk/rijkswaterstaat.
Een algemene regel is dat de wegbeheerder aansprakelijk is, als deze eerder al duidelijk op het risico gewezen is. Als u een vergoeding wilt eisen van de wegbeheerder is het belangrijk om te weten dat u zelf moet bewijzen dat de weg niet veilig genoeg was. Hierbij kunt u denken aan het verzamelen van duidelijke foto’s die inzicht geven in de situatie en getuigen die uw verhaal kunnen bevestigen. Bij een eenzijdig verkeersongeval kan dat laatste -getuigenverklaring- nog wel een probleem zijn. Veel gemeenten hebben op hun website wel een mogelijkheid om een aansprakelijkheidsformulier in te vullen waarmee u een schadevergoeding kunt vragen voor door u geleden schade waarvoor u de gemeente aansprakelijk stelt.
Maar als u de wegbeheerder aansprakelijk wilt stellen voor uw (letsel)schade ten gevolge van een eenzijdig ongeval, is het wel raadzaam om daarbij de hulp in te schakelen van een erkend letselschadespecialist.

Juridische hulp

Wanneer u wilt weten of u recht heeft op een schadevergoeding bij een eenzijdig ongeval kunt u meestal kosteloos informatie en advies opvragen bij een letselschadebureau. Een letselschadespecialist kan voor u uitzoeken of de aansprakelijkheid en eventuele schade op een andere partij verhaald kunnen worden. Wanneer deze partij de aansprakelijkheid aanvaardt, kan de letselschadespecialist uw belangen behartigen en zorgen dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op hebt.