Werkgevers hebben zich op het laatste moment tegen het plan van minister Asscher van Sociale Zaken gekeerd om een expertisecentrum voor beroepsziekten op te richten. Dat berichtte NU.nl deze morgen op naar website.

De werkgevers hebben na een jaar overleggen besloten zich tegen het plan te keren, meldt het dagblad Trouw. Het centrum had ervoor moeten zorgen dat het proces dat werknemers moeten doorlopen als ze een schadeclaim eisen voor een beroepsziekte vereenvoudigd zou worden.

Het is erg lastig om voor de rechter te bewijzen dat een ziekte is veroorzaakt door werk. Dat proces duurt vaak lang en is erg ingewikkeld en duur. “Er is nu een ongelijke verhouding tussen werknemer en meestal de verzekeraar. Slachtoffers claimen hierdoor vaak geen schadevergoeding of stoppen voortijdig met het proces”, aldus Asscher.

Minister Asscher is teleurgesteld maar wil niet doorgaan met het instituut omdat er volgens hem een breed draagvlak nodig is. Asscher heeft aangegeven zich nu te gaan oriënteren op andere oplossingen.

FNV

Ook het FNV is verbaasd over de houding van de werkgevers. “We hebben er lang samen over gepraat, het ministerie heeft steeds overleg met VNO-NCW. De werkgevers hebben nooit gezegd dat ze tegen zo’n instituut zijn. Rapporten hierover zijn zelfs aangepast aan hun wensen, en nu doen ze plots niet meer mee”, zegt Rik van Steenbergen van de FNV tegen de krant.

VNO-NCW en MKB-Nederland zeggen meer te zien in “verbetering van de uitvoering door bestaande instituten en procedures. Zoals een gespecialiseerde rechter die beter is toegerust om in zaken de juiste informatie boven tafel te krijgen.”

Kamerbrief

Deze week nog stuurde minister Asscher een brief naar de Tweede Kamer waarin hij informeerde over de mogelijke inrichting van het Expertise Centrum Causaliteit Beroepsziekten alsook over het draagvlak hiervoor bij werkgevers en werknemers. Daarin concludeerde hij al dat door het ontbreken van draagvlak bij werkgevers een belangrijke pijler onder zijn initiatief ontbrak. Hopelijk zal een nieuwe minister deze problematiek oppakken en mogelijk andere oplossingsrichtingen kunnen vinden.

Bron: NU.nl