Hoverboards zijn momenteel hot! En vooral bij jongeren erg gewild. Maar ook bedrijven kopen ze soms in voor hun werknemers. Maar wat veel mensen niet weten is dat een hoverboard helaas niet op de openbare weg mag. En dat de schade die wordt veroorzaakt met een hoverboard in de meeste gevallen niet valt onder een verzekeringsdekking.

Een hoverboard voldoet momenteel niet aan de vereisten om op de openbare weg te mogen. Het is volgens de RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) een gemotoriseerde tweewieler zonder zitplaats of stuur. Het valt dus onder de categorie motorvoertuigen, maar is niet goedgekeurd om ermee op de openbare weg te rijden. En omdat de stoep en het fietspad volgens de wet officieel ook tot de openbare weg horen, mag men dus met een hoverboard ook niet op de stoep of op een fietspad rijden!

Wel de straat op

Als een kind, jongere of volwassene wel met een hoverboard de straat opgaat, dan loopt hij het risico dat de hoverboard bij aanhouding door de politie in beslag wordt genomen en dat de ‘bestuurder’ een boete krijgt van 180 euro.
In het geval van een minderjarige zal de ouder daarvoor opdraaien. Gelukkig wordt er in de meeste plaatsen door de politie niet al te streng op gecontroleerd. Maar bij gevaarlijk rijgedrag kan de politie het board in beslag nemen. Met met een hoverboard alleen rijden op eigen terrein is toch wel aan te raden!

Daarnaast geeft het rijden met een hoverboard op de openbare weg nog een ander risico. Want de bestuurder is in de meeste gevallen niet verzekerd bij een ongeval met (letsel-)schade. De meeste aansprakelijkheidsverzekeringen vergoeden namelijk niet schade en letselschade die veroorzaakt is door een hoverboard. Zij gaan ervan uit dat schade door een hoverboard die gezien moet worden als een motorrijtuig niet onder de dekking valt. Sommige aansprakelijkheidsverzekeringen maken hierin een uitzondering voor hoverboarden die niet sneller kunnen dan 16 km per uur, omdat die vallen onder de categorie ‘speelgoedmotorvoertuig’

Wie is aansprakelijk

In geval van een ongeluk of schade moet de ‘bestuurder’ de veroorzaakte schade dus meestal zelf betalen. In sommige gevallen  kan het zijn dat de ouders aansprakelijk worden gesteld. En als het om een aanrijding met een auto gaat, kan de schade al snel in de duizenden euro’s lopen.
Volgens de wet is de ouder aansprakelijk voor alle schade die hun kind jonger dan 14 jaar veroorzaakt. Het gedrag van het kind maakt daarbij niets uit. Is het kind 14 of 15 jaar, dan is de ouder aansprakelijk, wanneer het verweten kan worden dat hij/zij  het gedrag van het kind niet heeft belet. Kinderen vanaf 16 jaar zijn in principe zelf aansprakelijk en zullen de schade zelf moeten betalen, tenzij de ouders in gebreke zijn gebleken (zie artikel 6:169 BW).

Hoe verzekerd

Ook al valt de hoverboard formeel onder de motorrijtuigen, toch kan er geen WA- of cascoverzekering voor worden afgesloten. Hij valt niet onder de inboedelverzekering en daarom biedt deze verzekering geen dekking bij bijvoorbeeld schade aan het hoverboard door brand of diefstal. Daarnaast zijn er gevallen bekend van brandschade ontstaan door kortsluiting bij het opladen van de accu. Wanneer er brand ontstaat door een dergelijke kortsluiting, is men niet verzekerd voor de schade aan het hoverboard (wel van overige inboedel).
Het verdient aanbeveling om vóór de aanschaf van een hoverboard informatie in te winnen bij de verzekeraar of dit ‘speelgoed’ ook onder de aansprakelijkheidsverzekering valt. Wanneer dat niet het geval is, kan men met de hoverboard maar beter niet de weg opgaan. Gebruik hem dan alleen op eigen terrein.

Bij vragen over aansprakelijkheid of schadevergoeding bij letselschade toegebracht door een hoverboard kunt u contact opnemen met een letselschade-expert. Want niet alleen de techniek rond hoverboarden is volop in beweging, ook op het terrein van wetgeving en die van het verzekeringswezen wordt nagedacht over aanpassingen in het beleid ten aanzien van hoverboard en soortgelijke ‘rijtuigen’.
Wilt u informatie of advies over letselschade door een hoverboard, neem dan vrijblijvend en kosteloos contact op met Drost Letselschade.
.