Interactieve video van Waarborgfonds Motorverkeer

Het Waarborgfonds Motorverkeer lanceerde onlangs een interactieve video op haar website. Een handig middel waarmee mensen eenvoudig kunnen zien welke voorwaarden er zijn voor dekking van schade door het fonds. Dankzij de video kunnen mensen inschatten of een claim indienen wel of niet zin heeft.

Stel, u komt ’s morgens bij uw geparkeerde auto. U ziet meteen dat er schade is aan uw auto. Maar u weet niet wie of wat de schade heeft veroorzaakt. U kunt in zo’n geval een claim indienen bij het Waarborgfonds via hun website. Maar als niet aan alle voorwaarden wordt voldaan dan wordt uw claim afgewezen. Met als gevolg dat u teleurgesteld bent in het Waarborgfonds.

Beslisboom in video

Om teleurstelling te voorkomen, ontwikkelde het fonds deze nieuwe video. De video is een digitale beslisboom. Voor elk beslismoment is er een kort filmpje met uitleg over de te nemen beslissing. Er wordt duidelijk uitgelegd wat de criteria zijn voor het indienen van een claim bij het Waarborgfonds bij schade aan het motorvoertuig. Ook geeft de video informatie over andere materiële schade of letselschade. Zo kunnen mensen eenvoudig zien of in hun situatie de schade mogelijk kan worden uitbetaald door het Waarborgfonds. Zo niet, dan is het indienen van een claim niet zinvol. Met deze video hoopt het Waarborgfonds het aantal onterecht ingediende claims terugdringen.

Klanttevredenheid van Waarborgfonds

Gelukkig zijn veel mensen over het algemeen tevreden over de diensten van het Waarborgfonds. Dit weet het fonds omdat het de klanttevredenheid meet met de Net Promoter Score (NPS). De NPS van het Waarborgfonds is in 2018 sterk gestegen naar 32 en zet daarmee de stijgende trend voort. Branche breed is in Nederland de NPS 14 en specifiek voor de financiële dienstverlening 5 (Integron ‘Klantbeleving in Nederland’). Hoewel het Waarborgfonds een unieke rol heeft en daardoor niet helemaal vergelijkbaar is met andere organisaties, geeft dit wél aan dat mensen die een claim indienen over het algemeen tevreden zijn en tevredener worden over de afhandeling van de claim.

Onnodig werk

Het Waarborgfonds wil er zijn voor iedereen die te maken heeft met schade door onbekende of onverzekerde dader. Enerzijds wil het Waarborgfonds heel goed bekend zijn bij iedereen die met zo’n schade wordt geconfronteerd. Anderzijds willen schaderegelaars de slachtoffers die niet voor schade-uitkering in aanmerking komen zo vroeg mogelijk inlichten. Dat scheelt hun en het Waarborgfonds veel onnodig werk.

Onze tip: voordat u bij (letsel)schade, waarbij de veroorzaker niet bekend is, een claim indient, is het wellicht zinvol om eerst deze interactieve video van het Waarborgfonds Motorverkeer te bekijken. Misschien zijn uw vragen daarmee beantwoord.

BRON: Waarborgfonds