Het Waarborgfonds Motorverkeer lanceerde onlangs een interactieve video op haar website. Een handig middel waarmee mensen eenvoudig kunnen zien welke voorwaarden worden gesteld voor dekking van schade door het Waarborgfonds. En wanneer een claim indienen dus wel of niet zin heeft.

Stel, u komt ’s morgens bij uw geparkeerde auto. U ziet meteen dat er schade is aan uw auto, maar weet niet wie of wat de schade heeft veroorzaakt. U kunt in zo’n geval een claim indienen bij het Waarborgfonds via hun website. Maar wanneer niet aan alle voorwaarden wordt voldaan, wordt uw claim afgewezen. Met als gevolg dat u teleurgesteld bent in het Waarborgfonds.

Om dat te voorkomen is de interactieve video ontwikkeld. De video is een digitale beslisboom waarbij voor elk beslismoment een kort filmpje wordt getoond met uitleg over de te nemen beslissing. Er wordt duidelijk uitgelegd wat de criteria zijn voor het indienen van een claim bij het Waarborgfonds bij schade aan het motorvoertuig, andere materiële schade of letselschade. Zo kunnen mensen eenvoudig zien of in hun situatie de schade mogelijk kan worden uitbetaald door het Waarborgfonds en of dus een claim indienen zinvol is. Op deze manier wil het Waarborgfonds het aantal onterecht ingediende claims terugdringen.

Gelukkig zijn veel mensen over het algemeen tevreden over de diensten van het Waarborgfonds. Het Waarborgfonds meet de klanttevredenheid met de Net Promoter Score (NPS). De NPS van het Waarborgfonds is in 2018 sterk gestegen naar 32 en zet daarmee de stijgende trend voort. Branche breed is in Nederland de NPS 14 en specifiek voor de financiële dienstverlening 5 (Integron ‘Klantbeleving in Nederland’). Hoewel het Waarborgfonds een unieke rol heeft en daardoor niet helemaal vergelijkbaar is met andere organisaties, geeft dit aan dat de mensen die een claim indienen over het algemeen tevreden zijn en tevredener worden over de afhandeling van de claim.

Het Waarborgfonds wil er zijn voor iedereen die te maken heeft met schade door onbekende of onverzekerde dader. Enerzijds wil het Waarborgfonds heel goed bekend zijn bij iedereen die met zo’n schade wordt geconfronteerd. En anderzijds willen schaderegelaars diegenen die niet voor schade-uitkering in aanmerking komen zo vroeg mogelijk goed inlichten. Dat scheelt hun en het Waarborgfonds veel onnodig werk.
Dus voordat u bij (letsel-)schade, waarbij de veroorzaker niet bekend is, advies over het verhalen van uw schade vraagt bij een verzekerings- of letselschade-expert, is het wellicht zinvol om eerst deze interactieve video van het Waarborgfonds te bekijken. Misschien zijn uw vragen daarmee dan al beantwoord.

BRON: De Vereende