Minder verkeersclaims, maar schadelast is hoger

In 2017 werden er bij de Verzekeraars ruim 740.000 schadeclaims ingediend naar aanleiding van een aanrijding. Dat was 18 procent minder dan in het jaar daarvoor. Maar de schadelast nam wel fors toe tot een bedrag van 2,6 miljard euro en dat betekende een stijging van 25 procent in drie jaar tijd.

Dat blijkt uit de nieuwste Risicomonitor Verkeer die vorige week werd gepubliceerd door het Verbond van Verzekeraars. Als mogelijke verklaringen voor de daling van het aantal claims noemt het verbond het relatief rustige weer in 2017 en de toenemende slimme technologie in auto’s, die met name zorgen voor minder parkeerschades. Maar het aantal hevige ongelukken, vaak met total loss schade, blijft onverminderd hoog.

Verbeteren verkeersveiligheid

Volgens Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars is afleiding in het verkeer een belangrijke oorzaak van ongelukken. De verzekeraars steunen dan ook de maatregelen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid die onlangs werden aangekondigd door minister Cora van Nieuwenhuizen. Want er vallen nog steeds te veel verkeersslachtoffers.
Het verbond hoopt dat er ook haast gemaakt wordt met de uitvoering van de plannen en dat er voldoende financiële middelen beschikbaar worden gesteld.

Stijging schadelast

Maar tegenover de daling van het aantal schadeclaims staat een stijging van de schadelast. Alleen in 2017 steeg die al met 7 procent, over de laatste vier jaar zelfs met 25 procent. Met name de kosten voor letselschade zijn behoorlijk gestegen. Volgens woordvoerder Oscar van Elferen van het Centrum voor Verkeersstatistiek (CVS) maakt letselschade 60 procent uit van de totale schadelast. “Wat betreft letselschade weten we dat de aantallen toenemen, maar ook de kosten, bijvoorbeeld voor zorg en belangenbehartiging”.

Voor de automobilist betekenen deze stijgende schadelast voor de verzekeraars, dat de premies voor de autoverzekeringen het komend jaar met circa 10 procent omhoog zullen gaan, zo verwachten diverse vergelijkingssites. Gemiddeld zal een autobezitter daar per jaar zo’n kleine 650 euro voor moeten reserveren. Al zal dat bedrag mede afhangen van de leeftijd en de woonplaats van de automobilist, zoals bleek uit eerder onderzoek.

BRON: Telegraaf, NU.nl