SP-Kamerlid Renske Leijten wil van staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën weten of hij schadevergoedingen wil uitzonderen van de vermogensaangifte bij de Belastingdienst. Nu kunnen mensen door die schadevergoeding hun recht op huur- of zorgtoeslag kwijtraken.

Leijten reageert met haar Kamervragen op een uitzending van het programma Radar over de manier waarop de Belastingdienst omgaat met letselschade-uitkeringen. Tot 2013 gold daarvoor een vrijstelling voor de vermogensinkomensbijtelling. Met de invoering van de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) verdween die vrijstelling. Hierdoor dreigen slachtoffers toeslagen kwijt te raken en meer te moeten betalen voor zorg.

Rechtsongelijkheid

Het kabinet heeft uitzonderingen gemaakt voor bijvoorbeeld asbestslachtoffers, slachtoffers van de cafébrand in Volendam in 2001, slachtoffers van misbruik in de rooms-katholieke kerk en slachtoffers van het hormoon DES. Leijten wil dat de Belastingdienst alle letselschadeslachtoffers op dezelfde manier behandelt. “Erkent u dat het leidt tot rechtsongelijkheid tussen mensen die letselschadevergoeding hebben ontvangen wanneer voor de één geldt dat de vergoeding als vermogen wordt gezien en voor de ander niet?”, vraagt ze aan staatssecretaris Wiebes.

Dubbel getroffen

Ook meent Leijten dat letselschadeslachtoffers dubbel worden getroffen: door de letselschade en door de hogere belasting vanwege die schade. Het SP-Kamerlid wil weten welke obstakels Wiebes ziet om de vergoeding voor letselschades anders te waarderen in de belastingaangifte dan als vermogen. “Bent u bereid een regeling te maken waarbij de schadevergoeding uitgezonderd wordt van het vermogen? Zo ja, op welke termijn kan dat? Zo nee, waarom niet?”, schrijft ze.

Leijten wijst erop dat de Belastingdienst al de mogelijkheid heeft om ‘bijzondere vermogen’ niet te laten meetellen voor huurtoeslag, zorgtoeslag of kindgebondenbudget. Ze wil graag tekst en uitleg waarom die uitzondering niet mogelijk zou zijn voor de vermogensrendementsheffing. De brief met haar vragen aan de Kamer is te lezen via de website van de Tweede Kamer.

Bron: AMweb