Keurmerk bij letselschadezaken is pure noodzaak

Onthutsend is het te vernemen dat er nog steeds letselschadebehandelaars zijn die het predicaat belangenbehartiger geenszins verdienen. Maar hoe kan een slachtoffer dan weten of een letselschadebehandelaar betrouwbaar is? Een branche-keurmerk is daarbij een noodzakelijk iets.

Letselschade is vaak een ingrijpende gebeurtenis. En de afhandeling ervan heeft doorgaans behoorlijk wat impact. Gedurende het traject beleeft een slachtoffer het ongeval vaak meerdere keren. Wat het verwerken en achter zich laten van het ongeval bemoeilijkt. Een persoonlijke benadering én een snelle afhandeling helpt het slachtoffer het leven weer spoedig op de rit te krijgen.

Het is dan ook onthutsend te vernemen dat er nog steeds behandelaars van letselschade zijn die het predicaat belangenbehartiger geenszins verdienen. Bureaus die primair uit zijn op winstbejag en zich niet of nauwelijks bekommeren om het slachtoffer. Bureaus en behandelaars die wél heel actief zijn bij het benaderen van assurantietussenpersonen en deze met de prachtigste verhalen voor zich weten te winnen. Maar vervolgens weinig aandacht hebben voor de verworven slachtoffers of gewoon niet in staat zijn de slachtoffers adequaat te helpen.

De basis voor het goed bijstaan van slachtoffers van letselschade of overlijdensschade en het realiseren van een passende vergoeding ligt in de betrouwbaarheid van de organisatie, de ervaring die de organisatie heeft met het type ongeval, de persoonlijke benadering en een goede samenwerking met de assurantieadviseur.

De kenmerken van een betrouwbare letselschadespecialist

Maar wat kenmerkt een betrouwbaar letselschadebehandelaar? Allereerst of men het Keurmerk Letselschade draagt en/of ingeschreven is bij het Register Letselschade. Of dat de advocaten lid zijn van de LSA. Werkt men daarbij ook met NIVRE Register-Experts, dan zit het met de algemene kwaliteit vaak wel goed. Toch is het altijd goed om persoonlijk kennis te maken en te achterhalen of zij hetzelfde doel nastreven en over welke aantoonbare ervaring of specialisatie ze beschikken. Vraag gerust om testimonials, zo mogelijk een tevredenheidsonderzoek en blijf zo af en toe contact houden over doorverwezen zaken.

BRON: AMweb.nl