Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) opent een meldpunt voor mensen die met asbest hebben gewerkt. Dit om te voorkomen dat ze later – mochten ze ziek worden – geen schadevergoeding meer krijgen omdat de verjaringstermijn is verlopen. Aldus een nieuwsbericht van de NOS afgelopen week.

Asbest is niet iets van het verleden, maar van het heden. Hoewel er 25 jaar geleden een totaalverbod kwam op het gebruik van asbest, beleven we nu een piek wat betreft het aantal slachtoffers.
Momenteel overlijden ongeveer 500 mensen per jaar aan asbestkanker. En het gaat nog wel even door. Nieuwe berekeningen geven aan dat er tot 2035 nog 8000 mensen zullen overlijden aan de gevolgen van deze vorm van kanker. Tot nu toe zijn er al zo’n 15.000 mensen aan asbestkanker overleden.

Het IAS helpt asbestslachtoffers bij het krijgen van een schadevergoeding bij de voormalige werkgever of zijn verzekeraar. “We hebben tot nu toe zo’n 8000 mensen geholpen”, zegt IAS-directeur Jan Warning.
“We zitten dus pas op de helft als je ziet wat er nog gaat komen.” En ook het aantal van 500 slachtoffers jaarlijks nu vindt Warning aanzienlijk. “Het is ongeveer evenveel als het aantal verkeersslachtoffers. Dus het zijn enorme aantallen.”

Vanwege de lange latentietijd van de ziekte (tientallen jaren) is het vaak lastig om aansprakelijkheid vast te stellen. Om die reden is er een asbestregister opengesteld. Dit register moet bewijslast van (mogelijke) asbestslachtoffers makkelijker maken.Wie weet of vermoedt dat hij/zij aan asbest is blootgesteld kan zich hier registeren. Drost Letselschade raadt deze mensen ook aan zich te wenden tot het Instituut Asbestslachtoffers of de Asbestslachtoffers Vereniging Nederland voor meer informatie.

Asbesthoudende straalgrit

Hoewel asbest officieel dus al 25 jaar geleden verboden is, komt het nog steeds weer in het nieuws. Dat blijkt ook uit de affaire met het straalgrit dat de firma Eurogrit/Sibelco uit Dordrecht aan bijna 600 bedrijven heeft geleverd. Bij onderzoek bleek dat het straalmiddel kankerverwekkende asbestvezels bevatte. Het asbest zou al sinds mei 2015 in het grit zitten, dat volgens de inspectie uit Oekraïne komt.

Vakbond FNV reageerde geschrokken. “De grit is over een groot deel van Nederland verspreid. Het gemak waarmee dit soort producten dus overal terecht kan komen, is ongelooflijk”, zegt FNV-beleidsmedewerker Wim van Veelen. De vakbond gaat alle eigen leden en werknemers van de betrokken bedrijven voorlichten. Zo kunnen mensen die bezorgd zijn, zich registreren bij het asbestregister van het IAS.

BRON: NOSnieuws