Voor de legionella besmetting van vorig jaar erkent TenCate Protective Fabrics in Nijverdal de aansprakelijkheid. De legionellabacterie is te linken aan een waterbassin van het bedrijf. 

Tenminste vier mensen zijn besmet geraakt, zo berichtte eerder het dagblad TC Tubantia. Eén daarvan is ernstig ziek geworden. Twee van hen hebben de juridische hulp ingeschakeld van letselschade-expert Yme Drost.

Het waterbassin is gelegen aan de G. van der Muelenweg in Nijverdal. De besmetting is ontstaan door legionella in het waterbassin van TenCate Protective Fabrics. Het bassin ligt min of meer aan de weg van Nijverdal naar Hellendoorn. Er loopt een veelgebruikt fietspad langs. Veel mensen laten in de buurt hun hond uit. De legionellabacterie groeit gemakkelijk in stilstaand water en verspreidt zich via de lucht. Bij inademing kunnen de mensen de zogenaamde veteranenziekte oplopen.

Blijvend letsel door legionella

Letselschade-expert Yme Drost uit Hengelo, die twee van de vier patiënten bijstaat, bevestigt de erkenning van de aansprakelijkheid door het bedrijf voor één van zijn cliënten. Nu moet nog de hoogte van de schadevergoeding worden vastgesteld. Dat is nu nog niet mogelijk, omdat nog niet vaststaat hoe groot het blijvend letsel is. „De impact is enorm geweest”, zegt hij en volledig herstel zit er volgens hem vrijwel zeker niet in.

Eén van de slachtoffers heeft zo’n drie weken aan de beademing gelegen op de intensive care in het ZGT in Almelo en later nog in de Isala Klinieken in Zwolle, vechtend voor zijn leven. Ook een ander slachtoffer belande in het ziekenhuis.

GGD toonde bron legionella aan

Eerder wees het bedrijf de aansprakelijkheid voor letselschade af. Door onderzoek van de GGD is echter vast komen te staan dat de besmetting in het bassin de mensen ziek heeft gemaakt. Mogelijk tijdens het uitlaten van de hond. Uit een rapport van de GGD blijkt dat hij ‘met 99 procent zekerheid’ ziek moet zijn geworden van de bacteriën in dat bassin.

Drost zegt dat het haast een wonder is dat er maar zo weinig mensen ziek zijn geworden, aangezien de grote hoeveelheid mensen die langs het bassin lopen of fietsen. „Maar het is ook denkbaar dat veel meer mensen een besmetting hebben opgelopen, zonder ernstig ziek te worden. Sommige krijgen slechts een soort van griepverschijnselen.”

Bedrijf uit Nijverdal neemt maatregelen tegen legionella

Het bedrijf neemt inmiddels maatregelen; er komt een soort overkapping over het bassin. Drost prijst de handelwijze van het bedrijf nu, maar zegt ook het eigenlijk ook weinig anders kon. „Je moet als slachtoffer altijd het oorzakelijke verband aantonen. Dat is vaak geen a-b-c’tje. Maar het rapport van de GGD gaf het bedrijf ook weinig ruimte. En er is gewoon een wettelijke verplichting om passanten te beschermen tegen een besmetting met legionella. Ik denk dat aantoonbaar is dat er te weinig veiligheidsmaatregelenwaren getroffen. Stilstaand water is een risico. Daar had het bedrijf bedacht op moeten zijn, zeker gezien de drukte in de omgeving.”

TenCate uit Nijverdal ernstig geschrokken.

In de TC Tubantia zei eerder al directielid Ivo Spaargaren van TenCate erg geschrokken te zijn van de vondst van de legionellabacterie. Voor zover hij wist was het de eerste keer. Hij vond niet dat het bedrijf nalatig is geweest. Hij zei daarover eerder tegen deze krant: „TenCate heeft een legionellabeheersplan. Leidingen voor drink- en koelwater worden periodiek met heet water doorgespoeld om legionella geen kans te geven. Deze bacterie is echter aangetroffen in afvalwater, dat niet onder dat beheersplan valt. Het is de vraag of de bacterie via onze bedrijfsprocessen, of via de lucht in dat open bassin terecht is gekomen.”

Bron: o.a. TC Tubantia